.

VII Festiwal Pieśni Patriotycznej

 • 07-11-2019
Ilustracja do informacji: VII Festiwal Pieśni Patriotycznej
6 listopada 2019 r. w Lubskim Domu Kultury odbył się VII Festiwal Pieśni Patriotycznej. Powiat Żarski reprezentowali Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Wiktor Kułdosz, członek Zarządu Tomasz Czajkowski, Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Czerniawski, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rynku Pracy Elżbieta Haściło, Radna Maria Łaskarzewska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
 
Jury w składzie Katarzyna Kromp, Teresa Załużna i Krzysztof Kasperski przyznało następujące nagrody:
 
WYRÓŻNIENIA
W KATEGORII: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – IV
1. Roksana Wąchała Ognisko Muzyczne w Jasieniu
2. Inga Wujciów Miejsko-Gminny Ośrodek w Jasieniu
3. Iga Klimińska Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
 
GRAND PRIX
W KATEGORII: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY V – VIII
1. Sebastian Żuk Miejsko-Gminny Ośrodek w Jasieniu
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
 
GRAND PRIX
W KATEGORII: SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
 
WYRÓŻNIENIA
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku
3. Milena Wójtowicz Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach
3. Julia Falkiewicz Miejsko-Gminny Ośrodek w Jasieniu
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
5. Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
czytaj dalej

XI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 29-10-2019
Ilustracja do informacji: XI sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XI sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Justyna Przedaszek złożyli członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2015-2019: Cecylii Kiełbratowskiej, Katarzynie Niekraszewicz, Ewelinie Torfińskiej, Monice Koman, Joannie Harasim wyrazy podziękowania za działalność non profit na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu żarskiego. Akty powołania na kolejną kadencję otrzymali Ewelina Torfińska, Lech Krychowski, Małgorzata Miler, Maria Kowalczyk, Bożena Maszkowska.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady o pracach Komisji w okresie między sesjami. Przyjęto informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w Powiecie Żarskim.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Bolesława Prusa wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Bolesława Prusa wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stefana Żeromskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stefana Żeromskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Żarach w Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach w pięcioletnie Technikum nr 2 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach w pięcioletnie Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach w pięcioletnie Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Ludwika Krzywickiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Ludwika Krzywickiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach w pięcioletnie Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku w pięcioletnie Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/198/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski,
- w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 2 wchodzącego w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego,
- w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II,
- w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej,
- w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1101F – od DW 350 – Dobrzyń – Sanice – Sobolice w sezonie 2019/2020 do realizacji Gminie Przewóz,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubsko,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • 28-10-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Dnia 28 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W spotkaniu, któremu przewodniczył Starosta Żarski Józef Radzion uczestniczyli: Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego Lucyna Hoffman-Czyżyk, radni Rady Powiatu Żarskiego Dariusz Dyba i Józef Łahucik, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach Piotr Bogusławski, Naczelnik Wydziału Sztabu Policji KPP w Żarach kom. Krzysztof Pawlaczyk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Józef Tarniowy oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Uczestnicy spotkania przeanalizowali czynniki mające wpływ na zagrożenie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu żarskiego. Przeprowadzona analiza będzie podstawą do opracowania założeń do Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020 – 2022.
czytaj dalej

Obchody 75-lecia 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

 • 28-10-2019
Ilustracja do informacji: Obchody 75-lecia 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ
25 października 2019 r., w Pałacu Książęcym w Żaganiu, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ obchodził uroczysty jubileusz 75-lecia swojego istnienia. Na zaproszenie dyrektora Szpitala dr. Sławomira Gaika i dr. n. med. Marka Femlaka, w obchodach wzięli udział Starosta Żarski Józef Radzion i Wicestarosta Małgorzata Issel, członkowie Zarządu, Przewodniczący Rady i Radni Rady Powiatu.
 
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele Garnizonowym w Żaganiu. Po przemówieniach zaproszonych gości nastąpiła emisja filmu poświęconego historii placówki. Obchody uświetniło wyjątkowe wystąpienie dr. n. med. Zbigniewa Kopocińskiego pt. „Exegi monumentum aere perennius – w hołdzie lekarzom 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach w 75. rocznicę jego powstania”. Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak pamiętając o przeszłości, podkreślił misję lekarzy-założycieli, którzy zbudowali tożsamość Szpitala.
 
Licznie zgromadzeni goście gratulowali osiągnięć Szpitala, a byli i obecni pracownicy związani z placówką otrzymali okolicznościowe wyróżnienia, odznaczenia i gratulacje.
czytaj dalej

Koncert Piosenki Obcojęzycznej

 • 25-10-2019
Ilustracja do informacji: Koncert Piosenki Obcojęzycznej
24 października 2019 r. w I LO im. Bolesława Prusa w Żarach odbył się Koncert Piosenki Obcojęzycznej pod honorowym patronatem Starosty Żarskiego. To już trzecia edycja tego rodzaju imprezy artystycznej, mającej na celu popularyzację nauki języków obcych wśród dzieci i młodzieży. Na scenie wystąpili uczniowie szkół podstawowych i średnich z powiatu żarskiego.
 
Szkolną uroczystość w towarzystwie dyrektora Jerzego Kowalczyka otworzyła wicestarosta Małgorzata Issel, życząc utalentowanym wykonawcom wspaniałych występów. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności wokalne śpiewając utwory w językach angielskim, niemieckim i francuskim. Młodzi artyści dostarczyli zebranym niezapomnianych wrażeń, za co zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.
czytaj dalej

5. Cross Górski po Zielonym Lesie

 • 22-10-2019
Ilustracja do informacji: 5. Cross Górski po Zielonym Lesie
20 października 2019 r. odbyła się piąta edycja Crossu Górskiego po Zielonym Lesie. Piękna polska złota jesień sprzyjała zawodom. Na starcie stawiło się 545 biegaczy, towarzyszyli im wierni kibice i całe rodziny. Doskonała atmosfera biegu udzieliła się wszystkim. Organizatorzy zadbali o sprawny przebieg Crossu.
 
Uczestnikami zawodów byli również pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach, którzy nas wspaniale reprezentowali: Grzegorz Chmielewski, Bartosz Ruczkowski i Maciej Włudarski. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wysokiej formy i osiągniętych wyników!
 
Najlepsze wyniki mieszkańców Powiatu Żarskiego:
 
BONIEC RADOSŁAW Żary 00:46:20
GRZEGORCZYK BARTOSZ Żary 00:47:35
KWAPIŃSKI DARIUSZ Żary 00:50:13
GÓRSKA AGNIESZKA Żary 00:58:18
LASKOWSKA DOROTA Żary 01:01:24
KRZEMIŃSKA-BIELAK KAMILA Żary 01:03:01
czytaj dalej

Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy

 • 22-10-2019
Ilustracja do informacji: Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy
19 października 2019 w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Żarach rozegrano zawody w ramach Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Zapasach. Turniej honorowym patronatem objęło Starostwo Powiatowe w Żarach. W zawodach wystartowało 124 zawodników z 14 klubów reprezentujących trzy województwa (lubuskie, dolnośląskie i wielkopolskie). Sportowe zmagania otworzyła Wicestarosta Małgorzata Issel w towarzystwie radnego Powiatu Żarskiego Bogdana Kępińskiego, życząc wszystkim uczestnikom wygranych walk i udanej rywalizacji w duchu fair play.
 
Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy żarskiego Agrosu, wygrywając klasyfikację drużynową. Indywidualnie reprezentanci Agrosu zdobyli 8 medali w grupie dzieci i 5 medali w grupie młodzików. Złote medale wywalczyli Damian Kaciniel, Bruno Radwański, Damian Balcer, Wojciech Kuźmiak i Igor Durski, srebrne medale zdobyli Krystian Pecyna, Oskar Jedut, Kacper Pecyna, Wiktor Błaszczyk i Antoni Harenda, a na trzecim miejscu podium stanęli Kacper Mermer, Gracjan Jedut i Kamil Nowacki.
czytaj dalej

Wielkie święto Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku

 • 21-10-2019
Ilustracja do informacji: Wielkie święto Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku
17 października 2019 r. świętowano jubileusz 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku.
 
Uroczystość zainaugurowała msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku, a tuż po niej ulicami miasta przeszedł barwny korowód, w którym uczestniczyły poczty sztandarowe szkół, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół powiatu żarskiego, Lubuski Kurator Oświaty, przyjaciele szkoły, rodzice, byli i obecni pracownicy Ośrodka, uczniowie oraz mieszkańcy Lubska. Asysta Orkiestry Wojskowej z Żagania uświetniła przemarsz. Po dotarciu do sali widowiskowej Lubskiego Domu Kultury wszyscy zaproszeni goście i uczestnicy obejrzeli piękny występ zorganizowany przez nauczycieli i wychowanków SOSW. Przedstawieniu towarzyszyło wiele wzruszających wspomnień, radość z sukcesów i działalności Ośrodka.
 
Starosta Żarski Józef Radzion z przewodniczącym Rady Powiatu Żarskiego Wiktorem Kułdoszem, wiceprzewodniczącym Krzysztofem Czerniawskim, przewodniczącą Komisji Edukacji i Rynku Pracy Elżbietą Haściło i przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sebastianem Górskim podziękowali pani dyrektor Elżbiecie Maćko i całemu gronu za trudną, codzienną pracę, życząc dalszych sukcesów.
czytaj dalej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej, Złotych Godów i Dnia Seniora

 • 21-10-2019
Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Edukacji Narodowej, Złotych Godów i Dnia Seniora
15 października 2019 r. na zaproszenie Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia, Starosta Żarski Józef Radzion wziął udział w uroczystych obchodach będących jednocześnie uczczeniem Dnia Edukacji Narodowej, Złotych Godów oraz Dnia Seniora, które odbyły się w sali widowiskowej Lubskiego Domu Kultury.
Uroczystość uświetniła część artystyczna – żywiołowy występ zespołu „Zbrucz” z Tarnopola, który zaprezentował znane pieśni, tańce i stroje ludowe z folkloru polskiego, ukraińskiego i gruzińskiego, co zostało przyjęte z dużym entuzjazmem przez zgromadzonych na sali gości i jubilatów.
 
czytaj dalej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 • 17-10-2019
Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Edukacji Narodowej
16 października 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Starosta Żarski Józef Radzion i wicestarosta Małgorzata Issel w swoich przemówieniach skierowanych do dyrektorów podkreślili wysoki poziom kształcenia, zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia i wzorowe działania na rzecz rozwoju placówek oświatowych w powiecie żarskim.
Spotkanie było okazją do wręczenia nagród przyznanych przez Zarząd Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook