.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

  • 07-05-2015
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary
tel. 68 363 0680
www.pcprzary.pl
 
Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach
Miłowice 24, 68-200 Żary
tel. 68 374 3822
www.dps-milowice.pl
 
Dom Pomocy Społecznej w Lubsku
ul. Zamkowa 27, 68-300 Lubsko
tel. 68 457 4111
www.dps.lubsko.pl
 
Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku
ul. Dąbrowskiego 6, 68-300 Lubsko
tel. 68 455 3528
www.domdziecka.lubsko.pl
 
Powiatowy Dom Dziecka w Żarach
ul. Pienińska 10-12, 68-200 Żary
tel. 68 415 5444
 
Dom Samotnej Matki im. św. Brata Alberta w Żarach
ul. św. Brata Alberta 2, 68-200 Żary
tel. 68 374 3958
www.bratalbert.zary.pl
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żarach
ul. Okrzei 70a, 68-200 Żary
tel. 68 470 1444
www.lubuskiruch.pl/oik/
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ul. Parkowa 8, 68-200 Żary
tel. 68 374 3616
www.mops.zary.pl
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku
Al. Niepodległości 2, 68-300 Lubsko
tel. 68 457 61 98
www.mgops.lubsko.pl
  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook