.

Oświata

Wsparcie finansowe w ramach ..Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

 • 02-11-2021

Program .. Polski Ład"- Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki ,,Poznaj Polskę"

 • 27-10-2021

Stypendia Rady Powiatu Żarskiego 2021/2022

 • 04-10-2021
Stypendia Rady Powiatu Żarskiego 2021/2022
 
Starostwo Powiatowe w Żarach ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium zgodnie
z uchwałą Nr X/55/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 września 2019 r. oraz uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 listopada 2019 r.
Umotywowany wniosek składa dyrektor szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej, której uczniem jest kandydat do stypendium.
Termin składania wniosków – 31 październik 2021 r.
Stypendium nie dotyczy uczniów szkół dla dorosłych.
Regulamin wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, w tym wniosek o przyznanie stypendium, dostępne są w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Żarskiego,
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, pok.207 oraz na stronie internetowej Starostwa www.powiatzary.pl.
 

 

UCHWAŁA NR XII/79/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. UCHWAŁA NR X/55/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30września 2019 r.

 • 04-10-2021

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żarskiego w roku szkolnym 2021 /2022

 • 24-02-2021
Ilustracja do informacji: Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żarskiego w roku szkolnym 2021 /2022
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH
ul. Zielonogórska 23
68-200 Żary
 
 
Technikum:
- technik hotelarstwa – 0.5 oddziału
- technik organizacji turystyki – 0,5 oddziału
- technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział
- technik architektury krajobrazu – 0,5 oddziału
- technik usług fryzjerskich – 0,5 oddziału
 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
ul. Parkowa 9
68-200 Żary
 
 
Technikum:
- technik mechanik – 0,5 oddziału
- technik elektryk – 0,5 oddziału
- technik pojazdów samochodowych - 1 oddział
- technik logistyk – 1 oddział
 
 Branżowa Szkoła I Stopnia:
- mechanik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału
- elektromechanik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału
 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
ul. Podwale 16
68-200 Żary
 
Liceum Ogólnokształcące:
- 3 oddziały
 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
ul. Długosza 23
68-200 Żary
 
 
Technikum:
- technik elektronik – 0,5 oddziału
- technik reklamy - 0,5 oddziału
- technik informatyk   – 0,5 oddziału
- technik programista – 0,5 oddziału
- technik ekonomista – 0,5 oddziału
- technik rachunkowości – 0,5 oddziału
 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
ul. Górnośląska 2
68-200 Żary
 
Technikum:
- technik budownictwa – 0,5 oddziału
- technik informatyk – 0,5 oddziału
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 0,5 oddziału
- technik robót wykończeniowych – 0.5 oddziału
 
Branżowa Szkoła I Stopnia:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie –  1 oddział
- wielozawodowa – 1 oddział
( w zawodach :  fryzjer; sprzedawca; dekarz; kucharz; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; wędliniarz; stolarz i inne wg potrzeb)
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
i EKONOMICZNYCH
 ul. Chopina 10
68-300 Lubsko
 
Liceum Ogólnokształcące:
- 2 oddziały
 
Technikum:
- technik informatyk   – 0,5 oddziału
- technik ekonomista – 0,5 oddziału
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
 ul. Powstańców Wlkp. 2
68-300 Lubsko
 
 
Technikum:
- technik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału
- technik żywienia i usług gastronomicznych – 0,5 oddziału  
- technik elektryk – 0,5 oddziału
- technik logistyk – 0,5 oddziału
 
 
Branżowa Szkoła I Stopnia:
- wielozawodowa – 1 oddział
  (w zawodach : fryzjer; sprzedawca; kucharz; mechanik pojazdów samochodowych; 
  blacharz samochodowy; cukiernik; piekarz; monter elektronik; lakiernik; stolarz;
  tapicer, ślusarz; murarz – tynkarz, mechanik motocyklowy, drukarz i inne wg.
  potrzeb ) 
 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
ul. Spokojna 3,5
68-200 Żary
 
 
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia:
- kucharz  – 0,5 oddziału
- cukiernik – 0,5 oddziału  
 
 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
ul. Szkolna 4
68-300 Lubsko
 
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia:
- kucharz  – 1 oddział
 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
- 1 oddział
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
ul. Spokojna 2
68-200 Żary
 
 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
- 1 oddział
 

Awans zawodowy nauczycieli

 • 09-07-2020

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach Powiatu Żarskiego w roku szkolnym 2020-2021

 • 14-04-2020

Załączniki

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach Powiatu Żarskiego w roku szkolnym 2019/2020

 • 16-01-2019

Załączniki

Wniosek - dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia nauczycieli

 • 18-10-2018

Załączniki

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach Powiatu Żarskiego w roku szkolnym 2018 /2019

 • 26-03-2018

Załączniki

1 2 3
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook