.

Lipinki Łużyckie

Gmina Lipinki Łużyckie

  • 11-05-2015
URZĄD GMINY
ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie
tel.  68 362 6230
fax  68 362 6241
Urząd czynny:
poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek-piątek - 7.00-15.00
bip.lipinki-luzyckie.pl
 

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina położona w południowej części powiatu żarskiego na obszarze Wzniesień Żarskich. Sąsiaduje z gminami: Żary, Tuplice, Trzebiel, Przewóz i Jasień.
W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Lipinki Łużyckie, Grotów, Boruszyn, Zajączek i Tyliczki, Piotrowice, Brzostowa i Sieciejów, Górka, Cisowa, Suchleb, Pietrzyków.
 
Gmina należy do Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. W 1999 roku gmina nawiązała współpracę w zakresie wymiany młodzieży, kultury, sportu i innych wspólnych inicjatyw z niemiecką gminą Friedrichshain. Tereny gminy historycznie związane są z Ziemią Żarską. Wchodziły w skład państwa Bolesława Chrobrego, ale już od 1032 roku stały się własnością margrabiów brandenbuskich.
 
Od XIV wieku weszły w skład królestwa czeskiego, a po 1815 roku należały do państwa pruskiego. Lipinki Łużyckie to miejscowość ze średniowiecznym rodowodem, już pod koniec XIV wieku była w posiadaniu Johanna I Schonaicha, który zbudował istniejący do dziś późnogotycki kościół parafialny. Pierwsze wzmianki nawiązujące do terenów dzisiejszej gminy sięgają roku 1329. W 1563 roku w Lipinkach zmarł Mikołaj Jakubica uważany za ojca pisanego języka dolnołużyckiego, w 1548 roku przełożył Biblię z łaciny na narodowy język Serbołużyczan.
 
Warto zobaczyć: kościół z XIV wieku i trzy dwory z XVIII w Lipinkach Łużyckich; kamienny kościół z XIV wieku i park dworski z XIX wieku w Pietrzykowie; kościół z 1869 roku, pałac z 1870 roku, chata łużycka z 1800 roku i park z XIX wieku w Brzostowej; dwór i park z początku XIX wieku w Sieciejowie; kościół z 1829 roku w Grotowie; park krajobrazowy z XIX wieku w Piotrowicach.
Z pierwotnej puszczy przetrwały do dziś drzewa zaliczane do pomnikowych - 700-letni dąb w Zajączku i 170-letni dąb w Suchlebie. Do bogactw przyrodniczych gminy zaliczany jest położony na południe od wsi Grotów rezerwat łąkowy Wrzosiec.
 

MIEJSCOWOŚCI

LIPINKI ŁUŻYCKIE - wieś w południowej części powiatu żarskiego, na obszarze Wzniesień Żarskich, siedziba Wójta i Urzędu Gminy. Miejscowość ze średniowiecznym rodowodem. Już pod koniec XIV wieku była w posiadaniu Johanna I Schoenaicha, rycerza lennika żarskich Bibersteinów. Jego fundacją jest istniejący do dziś późnogotycki kościół parafialny. Zachowana architektura z przełomu XVIII i XIX wieku nadaje Lipinkom szczególnego uroku miejscowości o bogatej przeszłości.
 
SIECIEJÓW - wieś sołecka na północ od Lipinek, która swoją historyczną nazwę zawdzięcza starym dębom, rosnącym w obrębie wsi: schöne Eiche - piękny dąb. Zachowała się XIX-wieczna architektura dworska i folwarczna.
 
ZAJĄCZEK - wieś sołecka na trasie z Lipinek do Trzebiela. Była własnością Schoenaichów. Do końca XIX wieku niemal w całości zamieszkana przez ludność serbo-łużycką.
  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook