.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 • 23-12-2022
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Świąteczne odwiedziny w Powiatowym Domu Dziecka w Żarach

 • 21-12-2022
Ilustracja do informacji: Świąteczne odwiedziny w Powiatowym Domu Dziecka w Żarach
21 grudnia 2022 r. Starosta Żarski Józef Radzion, radny Rady Powiatu Żarskiego Edward Łyba oraz członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Żarach odwiedzili Powiatowy Dom Dziecka w Żarach.
 
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia – na ręce dyrektor Centrum Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych Agaty Salomońskiej – przekazane zostały serdecznie życzenia zdrowych, spokojnych świąt oraz prezenty. Starosta wręczył świąteczny bon o wartości 2000 zł, natomiast przedstawiciele Rejonowego Koła Pszczelarzy w Żarach – prezesem Łybą na czele – podarowali dzieciom kilkadziesiąt słoików pysznego, zdrowego miodu.
 
 
czytaj dalej

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starostwa Powiatowego w Żarach

 • 15-12-2022
Ilustracja do informacji: Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starostwa Powiatowego w Żarach
15 grudnia 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Żarach dotarło Betlejemskie Światło Pokoju, które z rąk harcerzy z Drużyny Starszoharcerskiej „Watra” odebrali Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel.
 
Światło Pokoju pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty, obiega cały świat. Żarscy harcerze osobiście przywieźli światło z polany przy schronisku Głodówka w Zakopanem, gdzie otrzymali je od skautów ze Słowacji. Tegorocznej wędrówce Betlejemskiego Światła Pokoju w Polsce przyświeca hasło „Światło dla Ciebie”.
 
czytaj dalej

Kolędnicy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku

 • 13-12-2022
Ilustracja do informacji: Kolędnicy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku
13 grudnia 2022 r. Starostę Żarskiego Józefa Radziona, Wicestarostę Małgorzatę Issel oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach odwiedziły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku. Wraz z opiekunami przyszły złożyć życzenia i wręczyć świąteczne prezenty. W podziękowaniu za piękny występ artystyczny, mali kolędnicy otrzymali drobne upominki.????????????
czytaj dalej

Lubuscy zawodowcy - Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach

 • 12-12-2022
Ilustracja do informacji: Lubuscy zawodowcy - Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
W dniu 7 grudnia 2022 r. w Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom pilotażowego programu stypendialnego Lubuscy Zawodowcy. Wśród najzdolniejszych uczniów województwa lubuskiego, którzy otrzymali stypendia, aż 6 uczniów jest z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach. Są to uczniowie:
 • klasy drugiej technikum rachunkowości Kornelia Kuberska
 • klasy drugiej technikum ekonomicznego Błażej Wojciechowski
 • klasy trzeciej technikum rachunkowości Weronika Tracz
 • klasy drugiej technikum informatycznego Łukasz Święcicki
 • klasy drugiej technikum reklamy Julia Oświęcimska
 • klasy drugiej technikum reklamy Alicja Krom
Opiekunami stypendystów będą nauczyciele przedmiotów zawodowych: Małgorzata Smużniak, Mirosław Ciwoniuk i Tomasz Wągrowski.
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.????????????????????
 
Stypendium będzie wypłacane przez 10 miesięcy, w sumie każdy uczeń otrzyma 8 tys. zł. W czasie pobierania stypendium uczniowie będą podlegać opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, który będzie ich wspierał w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego.
 
????Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie uczniowie musieli spełnić kilka kryteriów:
- uczęszczać do co najmniej II klasy technikum,
- uzyskać na zakończenie poprzedniego roku szkolnego średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie c o najmniej 4,80
- uzyskać z trzech przedmiotów kierunkowych lub zawodowych średnią ocen co najmniej 4,66.
 
Dodatkowe punkty uczniowie mogli zdobyć, jeśli posiadali tytuł laureata lub finalisty oraz jeśli posiadali orzeczenie o niepełnosprawności lub status rodziny wielodzietnej.
 
 
????Na zdjęciu uczniowie dolny rząd od lewej: Weronika Tracz, Kornelia Kuberska, Błażej Wojciechowski, Julia Oświęcimska. Górny rząd od lewej: nauczyciel/opiekun Małgorzata Smużniak, nauczyciel/opiekun Tomasz Wągrowski, Łukasz Święcicki, nauczyciel/opiekun Mirosław Ciwoniuk, Alicja Krom, dyrektor szkoły Krzysztof Neska.
czytaj dalej

Młodzieżowa Rada Powiatu Żarskiego rozpoczęła swoją działalność

 • 09-12-2022
Ilustracja do informacji: Młodzieżowa Rada Powiatu Żarskiego rozpoczęła swoją działalność
8 grudnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się inauguracja Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego. Młodych Radnych, dyrektorów szkół ponadpodstawowych, inicjatora utworzenia Młodzieżowej Rady Alana Żurawskiego oraz zaproszonych gości powitała Wicestarosta Małgorzata Issel.

Uchwałą Nr XXXI/187/2021 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. powołano do życia Młodzieżową Radę Powiatu Żarskiego, która liczy 21 radnych - uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu żarskiego. Porządek obrad Sesji Inauguracyjnej obejmował złożenie ślubowania przez radnych, wybór Komisji Skrutacyjnej, wybór Przewodniczącego Rady, jego zastępców, sekretarza oraz opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego.

Posiedzenie otworzył Paweł Hirsch – najstarszy radny, a Wicestarosta Małgorzata Issel wręczyła nowym członkom Rady zaświadczenia o wyborze na radną/radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego. Następnie radni przystąpili do złożenia ślubowania rozpoczynając w ten sposób swoją dwuipółletnią kadencję.

Podczas sesji inauguracyjnej głównym zadaniem radnych było wybranie Prezydium Rady, w tym celu powołano Komisję Skrutacyjną oraz przeprowadzono głosowania. W trakcie prac Komisji Skrutacyjnej ideę powstania Młodzieżowej Rady Powiatu przedstawił zebranym Alan Żurawski – absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach – pomysłodawca i inicjator całego przedsięwzięcia, który m.in. zebrał ponad 400 podpisów uczniów szkół ponadpodstawowych pod listą poparcia dla utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu.

Podczas obrad, w wyniku tajnych głosowań, bezwzględną większością głosów, wybrano Prezydium w składzie:
PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Karolina Pożoga
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Maurycy Pękala
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŻARSKIEGO –  Paweł Banaszek
SEKRETARZ – Przemysław Nowak
Opiekunem Młodzieżowej Rady Powiatu została Wicestarosta Małgorzata Issel.
 
Skład Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego:
Paweł Hirsch
Natalia Romanowska
Piotr Głowacki
Paweł Banaszek
Małgorzata Podhajna
Maurycy Pękala
Szymon Mierzwiak
Miłosz Napiórkowski
Julia Oświęcimska
Adrian Goryl
Daria Falkiewicz
Oliwia Kudelska
Wiktoria Wojciechowska
Jakub Śniegowski
Karolina Pożoga
Przemysław Nowak
Julia Mytyś
Anna Wardak
Artur Kara
Wiktoria Guszpit
Inez Kaczmarek
czytaj dalej

Powiatowe Mikołajki w Szpitalu Na Wyspie

 • 06-12-2022
Ilustracja do informacji: Powiatowe Mikołajki w Szpitalu Na Wyspie
6 grudnia 2022 r. Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel sprawili małym pacjentom przebywającym na Oddziale Dziecięcym mikołajkową niespodziankę. 
 
Włodarze Powiatu Żarskiego wręczyli na ręce Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanty Dankiewicz, zastępcy ordynatora Oddziału Dziecięcego Patrycji Sapun oraz pediatry lekarza Dariusza Cisowskiego, prezenty dla najmłodszych pacjentów powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach.
 
Dla małych i większych podopiecznych Oddziału Dziecięcego - oprócz życzeń szybkiego powrotu do zdrowia – przekazane zostały pluszowe misie, gry, kolorowanki, kredki oraz artykuł papiernicze, które choć́ odrobine umilą czas spędzony w szpitalu.
czytaj dalej

XXXIX sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 05-12-2022
Ilustracja do informacji: XXXIX sesja Rady Powiatu Żarskiego
5 grudnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad Radni Rady Powiatu Żarskiego uczcili minutą ciszy pamięć dwóch polskich obywateli, którzy zginęli w wyniku eksplozji we wsi Przewodów.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
W trakcie sesji podjęto następujące uchwały:
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych - na rok 2023.
- zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/228/2022 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2022 r.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu mostowego w m. Węgliny na rzece Werdawie (granica powiatu krośnieńskiego) w ciągu drogi powiatowej nr 1134F”.
- w sprawie przekazania Powiatowi Żagańskiemu przez Powiat Żarski zadania do realizacji, obejmującego bieżące i zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1081F na terenie powiatu żarskiego w sezonie zimowym 2022/2023.
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2023.
- w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • 30-11-2022
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
30 listopada 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
W spotkaniu pod przewodnictwem Starosty Żarskiego Józefa Radziona uczestniczyli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Mariusz Morawski, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Żarach kom. Mateusz Domaradzki, Naczelnik Wydziału Sztabu Policji KPP w Żarach nadkom. Krzysztof Pawlaczyk, z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach Przemysław Marciniak, Powiatowy Inspektor Sanitarny Dagmara Nerga, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Maria Cecuła, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach Lucyna Hoffmann - Czyżyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach Elżbieta Banaś,  Powiatowy Lekarz Weterynarii Anna Bożek, dyrektor Rejonu Dystrybucji Spółki Enea Oddział Żary Michał Bartosz oraz pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach
 
W czasie spotkania członkowie Zespołu i Komisji omówili działania podejmowane przez służby i inspekcje w celu minimalizowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, reagowania na utrudnienia wynikające z okresu zimowego oraz udzielania pomocy osobom bezdomnym i samotnym. Dyrektor PCPR Justyna Przedaszek przedstawiła działalność placówek pomocy społecznej z terenu Powiatu Żarskiego, a także zasady wspierania osób samotnych, ubogich, w podeszłym wieku i bezdomnych oferowane przez gminy.
 
Zebrani przeanalizowali zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym oraz aktualną sytuację sanitarno – epidemiologiczną oraz epizootyczną na terenie powiatu.  
 
czytaj dalej

Wręczenie pamiątkowych wyróżnień i medali z okazji jubileuszu 20-lecia Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • 24-11-2022
Ilustracja do informacji: Wręczenie pamiątkowych wyróżnień i medali z okazji jubileuszu 20-lecia Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
24 listopada 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie władz Powiatu Żarskiego z przedstawicielami Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Panem Tadeuszem Glapą, Panem Rajmundem Czerwonajcio oraz Panem Mirosławem Gruszeckim. Okazją do spotkania był jubileusz 20-lecia Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która reprezentuje samorząd zawodowy inżynierów, podnosząc ich świadomość oraz kształtując ich odpowiedzialność zawodową.
 
Wyróżnienia oraz pamiątkowe medale z rąk p.o. Przewodniczącego Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Tadeusza Glapy otrzymali: Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Żarach Mariusz Myśliwy, Inspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Stanisław Owczaryszek,   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach Elżbieta Banaś oraz Inspektor w  Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Marek Nowacki.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 7
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook