.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach

 • 07-02-2023
Starostwo Powiatowe w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.powiatzary.pl/ Starostwa Powiatowego w Żarach
 
Data publikacji strony: 2015-01-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-02.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu.
 • dokumenty, które są dostępne w formacie pdf, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono: 2020-08-27
Deklaracja dostępności została poddana przeglądowi i aktualizacji: 2023-02-02
 
Starostwie Powiatowym w Żarach dla strony https://www.powiatzary.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Monika Lichwiarz
W przypadku problemów z dostępnością serwisu prosimy o kontakt:
 • e-mail: m. lichwiarz @powiatzarski. pl
 • Telefon: +48 (68) 479 06 06
Opis procedury wnioskowo-skargowej
 
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Dostępność architektoniczna
 
Dostępność architektoniczna budynku Starostwa Powiatowego w Żarach
 1. Budynek czterokondygnacyjny (parter, I, II, III piętro). Wejście do budynku przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku (po lewej stronie od wejścia) znajduje się Biuro Podawcze, w którym można zasięgnąć informacji, gdzie należy daną sprawę załatwić. Jeśli jest taka potrzeba, pracownicy z biur ulokowanych na wyższych kondygnacjach budynku schodzą do petenta i załatwiają sprawę. Dodatkowo przy wejściu głównym  do budynku (na zewnątrz, po lewej stronie) zamontowany jest dzwonek  na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego także przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Po skorzystaniu z dzwonka, do interesanta wychodzi pracownik Biura Podawczego, który udziela informacji dotyczącej załatwienia danej sprawy.
 2. W budynku na parterze znajduje się Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy do którego prowadzi osobne wejście bez progów utrudniających swobodne poruszanie.
 3. Budynek nie posiada windy ani platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów.
 4. Szerokość korytarzy budynku zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
 5. W budynku zamontowana została przenośna pętla indukcyjna, która umieszczona jest w biurze podawczym Starostwa.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 6. Przy wejściu głównym do budynku urzędu w odległości ok. 30 m znajduje się parking z wydzielonymi 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/373/Obsluga_osob_uprawnionych/
Dostępność architektoniczna budynku Starostwa Powiatowego w Żarach, Filia w Lubsku, ul. Pokoju 1c
 1. Budynek jednokondygnacyjny z podwyższonym parterem. Do wejścia głównego prowadzą schody.
 2. Na parterze bezpośrednio usytuowane są biura wydziału geodezji i katastru, gdzie obsługiwani są petenci.
 3. Budynek w części przeznaczonej na wydział geodezji i katastru nie posiada windy ani platformy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 4. W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 5. Przy budynku urzędu znajduje się parking, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/373/Obsluga_osob_uprawnionych/
Dostępność architektoniczna budynku  Referatu ds. Dróg Powiatowych, ul. Zwycięzców 3 w Żarach
 1. Referat ds. Dróg Powiatowych mieści się na parterze jednokondygnacyjnego budynku. Budynek otoczony jest ogrodzeniem.
 2. Wejście główne znajduje się z tyłu budynku i posiada podwyższenie.
 3. Budynek nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 4. Szerokość korytarzy budynku zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim
 5. W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 6. W pobliżu budynku nie ma wydzielonego parkingu.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/373/Obsluga_osob_uprawnionych/
Informacje dodatkowe:
 • W Starostwie Powiatowym w Żarach można skorzystać z tłumacza języka migowego (PJM). Usługa ta jest dostępna w godzinach  pracy urzędu.
 • Usługa ta jest bezpłatna dla osób głuchoniemych.
 • Starostwo Powiatowe w Żarach zapewnia przetłumaczone na polski język migowy podstawowe informacje dotyczące pracy urzędu. 
Ułatwienia na stronie https://www.powiatzary.pl/
 
W serwisie www.powiatzary.pl dostępne są skróty klawiaturowe (accesskey):
 • [u] - Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] - Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] - Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] - Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] - Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X - lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
Inne informacje i oświadczenia
Starostwo Powiatowe w Żarach dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.powiatzary.pl była zgodna na poziomie WCAG2.1.
Włączanie widżetu ułatwień dostępu UserWay
Widżet dostępności witryny UserWay można włączyć, klikając ikonę menu dostępności wyświetlaną w rogu strony lub bezpośrednio po załadowaniu się strony naciskając na klawiaturze klawisz Tab. Dla osób korzystających z nawigacji za pomocą klawiatury powinien to być pierwszy wybrany element.
Gdy menu pojawi się na ekranie, pozwoli na następujące funkcje (wariant menu jest zależny od tego czy użyto myszki czy klawisza Tab):
Menu uproszczone dostępne po naciśnięciu klawisza Tab pozwala na następujące funkcje:
 • Przejście do pełnej treści strony internetowej,
 • Szybkie włączenie najważniejszych funkcji dla osób niedowidzących,
 • Włączenie pełnego menu wszystkich funkcji widżetu UserWay.
Menu pełne dostępne po kliknięciu ikony menu dostępności (lub po wybraniu funkcji pełnego menu w menu uproszczonym) pozwala na następujące funkcje:
 • włączenie nawigacji klawiaturą,
 • włączenie funkcji kontrastu i widoczności elementów strony (4 warianty),
 • włączenie funkcji podświetlania linków na stronie,
 • włączenie funkcji zwiększającej teksty na stronie (4 wielkości czcionki),
 • włączenie funkcji zwiększającej odstępy między literami (3 wartości),
 • włączenie funkcji zatrzymującej animacje na stronie,
 • włączenie funkcji zmieniającej czcionkę na bardziej czytelną,
 • włączenie funkcji zwiększającej kursor myszki oraz linijkę ułatwiającą czytanie (2 warianty).
 • włączenie funkcji zwiększającej odstępy między wierszami tekstu (3 warianty)
 • włączenie funkcji pozwalającej na otwarcie dodatkowego okna zawierającego strukturę i wszystkie elementy całej strony internetowej i umożliwiającej wygodne przejście do wybranego elementu strony internetowej.

Załączniki

Deklaracja dostępności Biuletynu informacji Publicznej

 • 16-03-2021
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook