.

Radni przyjęli budżet na rok 2022

 • 30-12-2021
Ilustracja do informacji: Radni przyjęli budżet na rok 2022
28 grudnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2022. Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Za przyjęciem uchwały budżetowej było 14 głosów – przy 5 głosach wstrzymujących się 1 głosie przeciw.
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2022-2025,
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2021 r.,
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2022,
- w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem, dzierżawę, czasowe udostępnienie nieruchomości będących w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych oraz określenia zasad korzystania z tych nieruchomości,
- zmieniająca uchwałę nr XXXI/191/2021 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2022

 • 23-12-2021
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2022

Spotkanie Starosty z Burmistrzami i Wójtami Powiatu Żarskiego

 • 13-12-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Burmistrzami i Wójtami Powiatu Żarskiego
10.12.2021r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie robocze Starosty Józefa Radziona z Burmistrzami i Wójtami. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Firm realizujących przewozy autobusowe na terenie gmin i powiatu. Przedstawiciele Firmy FENIKS V S.A. w Żarach Józef Słowikowski - Prezes i Iwona Kocik- wiceprezes i Dyrektor przewozów pasażerskich .Piotr Pasterniak Prezes PKS w Zielonej Górze.
Wiodącym tematem spotkania była sprawa zawieszenia kursów autobusowych na liniach: Żary - Lubsko, Lubsko -Żary, Lubsko- Zielona Góra, Żary - Łęknica, Łęknica- Żary. Podkreślono konieczność przywrócenia zawieszonych kursów i pozyskania dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych.
Ustalono że Firma Feniks przedstawi dla starosty 21.12.2021r. koszty funkcjonowania zawieszonych 17 kursów .
W dalszej części spotkania poruszono następujące tematy:
1. Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
2. Wycinkę suchych gałęzi i drzew.
3. Realizacja wspólnych inwestycji- chodniki,ścieżki rowerowe.
4. Sytuacja epidemiczna COVID-19 w powiecie.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu - Rozbudowa Szpitala na Wyspie w ramach pozyskanych środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych #Polski Ład.

 
czytaj dalej

Powiatowe Mikołajki

 • 06-12-2021
Ilustracja do informacji: Powiatowe Mikołajki
6 grudnia 2021 zgodnie z mikołajkową  tradycją - Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel przekazali na ręce Prezes Szpitala na Wyspie Jolancie Dankiewicz, ordynatora Oddziału Dziecięcego Rafała Kołsuta prezenty dla najmłodszych pacjentów powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach.
 
Dla małych i tych większych podopiecznych Oddziału Dziecięcego oprócz życzeń szybkiego powrotu do zdrowia od włodarzy powiatu, przekazane zostaną przez Prezes gry planszowe, kolorowanki, klocki oraz kolorowe zabawki edukacyjne, które choć odrobine umilą im czas spędzany w szpitalu.

Zostały także przekazane mikołajkowe bony Starosty Żarskiego o wartości każdy po 1000zł dla Centrum Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych na ręce  Dyrektor Agaty Salomońskiej.
czytaj dalej

Mikołajki 2021

 • 06-12-2021
Ilustracja do informacji: Mikołajki 2021

XXXI Sesja Rady Powiatu

 • 06-12-2021
Ilustracja do informacji: XXXI Sesja Rady Powiatu
2 grudnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2021 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2021-2025
-  w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego oraz określenia zasad i trybu pracy Młodzieżowej Rady Powiatu
-  w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych - na rok 2022
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Żarskiego
 
 
 

 
czytaj dalej

Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży już działa!

 • 01-12-2021
Ilustracja do informacji: Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży już działa!
1 grudnia 2021r. Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel wraz z Prezes Szpitala Na Wyspie Jolantą Dankiewicz oraz Panią psycholog Kariną Kmiecik otworzyli poradnię psychologiczną.

Szpital na Wyspie podpisał kontrakt z NFZ na bezpłatną pomoc psychologiczną. Poradnia mieści się przy ul. Skarbowej 2 (budynek przychodni).

➡️porady udzielane są dzieciom i młodzieży z powiatu żarskiego i żagańskiego

➡️do poradni może się zgłosić każdy rodzic z dzieckiem, bez
specjalnego skierowania – ani od pedagoga szkolnego, ani – tym bardziej – od lekarza rodzinnego.

➡️pomoc oferowana dzieciom i młodzieży w poradni  jest całkowicie bezpłatna.

Kontakt telefoniczny z rejestracją czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 pod numerem telefonu 533 318 252

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na konsultacje
czytaj dalej

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Powiecie Żarskim

 • 19-11-2021
Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Powiecie Żarskim
19 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z dyrektorami jednostek zajmujących się pomocą społeczną w Powiecie Żarskim: Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Wiolettą Kuźmińską, Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach Barbarą Litewką, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Żarskiego Agatą Salomońską oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie Justyną Przedaszek.
Starosta Józef Radzion w słowach skierowanych do zebranych podziękował wszystkim pracownikom służb socjalnych z terenu powiatu za pełną zaangażowania i empatii pracę na rzecz drugiego człowieka. Państwa codzienność to pomoc ludziom. Wasza praca jest trudna i złożona, wymaga nie tylko profesjonalizmu i zaangażowania, ale również wiedzy i wrażliwości, potrzebnej do dostrzegania pojedynczego człowieka – połączenie tak różnych perspektyw nie może być i nie jest łatwe.
Wspólnie z Wicestarostą Małgorzatą Issel przekazał upominki dla dyrektorów- placówek prowadzonych przez Powiat Żarski.
 
 
 

Dzień Pracownika Socjalnego

 • 19-11-2021
Ilustracja do informacji: Dzień Pracownika Socjalnego

11 Listopada 2021

 • 10-11-2021
Ilustracja do informacji: 11 Listopada 2021
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook