.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  • 07-05-2015
POWIATOWY RZECZNIK
KONSUMENTÓW
W ŻARACH
Agnieszka Oskierko - Liczner 
 
 Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe
Al. Jana Pawła II 5, pok. 114, 68-200 Żary
telefon
68 479 0605
 
RZECZNIK PRZYJMUJE:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK w godz. 10.00 - 14.00 

Do zadań Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

  • 07-05-2015
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; 
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) rzecznik może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
5) rzecznik współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

Dokumenty do pobrania

  • 07-05-2015

Załączniki

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook