.

Organizacje pozarządowe NGO

Obwieszczenie w sprawie likwidacji UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIROSTOWICACH DOLYCH

 • 30-11-2021
Obwieszczenie w sprawie likwidacji UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIROSTOWICACH DOLYCH
 
Likwidator UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIROSTOWICACH DOLNYCH z siedzibą
Pl. Kościelny 25, 68-206 Mirostowice Dolne
informuje, że uchwałą Nr 1 Walnego Zebrania Członków z dnia 27 listopada 2021 roku podjęto decyzję o likwidacji ww. UKS. Wszelkie uwagi i roszczenia wobec UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO należy kierować do Likwidatora Pana Janusza Werstler.
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r.

 • 08-11-2021

Projekt Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

 • 05-11-2021

EWIDENCJE

 • 07-05-2015

OBWIESZCZENIE w sprawie likwidacji Klubu Sportowego ,,Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego GEM W JASIENIU"

 • 28-10-2021
Likwidator Klubu Sportowego ,, Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego GEM w Jasieniu" z siedzibą w miejscowości Jasień ul. Lubska 16 A/5, informuje, że uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 27 października 2021 roku podjęto decyzję o likwidacji ww. klubu.
Wszelkie uwagi i roszczenia wobec klubu należy kierować do Likwidatora Pana Tomasza Wawrzyniaka w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.
 
 
 

Obwieszczenie w sprawie likwidacji Stowarzyszenia zwykłego „SIŁA I WZAJEMNA MOTYWACJA"

 • 10-06-2021
Likwidator Stowarzyszenia „SIŁA I WZAJEMNA MOTYWACJA" z siedzibą w miejscowości Piotrów 9, 68-132 Przewóz informuje, że uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 31 maja 2021 roku podjęto decyzję o likwidacji ww. stowarzyszenia.
Wszelkie uwagi i roszczenia wobec Stowarzyszenia należy kierować do Likwidatora Pani Agnieszki  Melskiej.
w terminie do dnia 20 lipca 2021 r.
 
 
 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Żarskiego przyjęcia do realizacji " Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026"

 • 03-02-2021
Ilustracja do informacji: Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Żarskiego przyjęcia do realizacji " Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026"

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żarskiego, przyjęcia do realizacji " Powiatowego Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023"

 • 03-02-2021
Ilustracja do informacji: Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żarskiego, przyjęcia do realizacji " Powiatowego Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023"

Obwieszczenie w sprawie likwidacji UKS " VICTORIA JASIEŃ"

 • 19-01-2021
Likwidator Uczniowskiego Klubu Sportowego "VICTORIA JASIEŃ" informuje, że uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 15 stycznia 2021 roku podjęto decyzję o likwidacji ww. klubu.
Wszelkie uwagi i roszczenia wobec Klubu należy kierować do Likwidatora Pana Krzysztofa Matrunionek.
 
w terminie do dnia 18 lutego 2021 r.
 
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu żarskiego w 2021r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i edukacji

 • 14-01-2021
1 2 3 4
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook