.

Wydarzenia

Spotkanie z Burmistrzem Jasienia Andrzejem Kamyszkiem

 • 24-05-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Burmistrzem Jasienia Andrzejem Kamyszkiem
23 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Burmistrzem Jasienia Andrzejem Kamyszkiem, podczas którego poruszono tematy związane z budową ścieżek rowerowych oraz utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Jasień.
 
W trakcie spotkania rozmawiano o budowie ścieżek rowerowych w pasie drogi powiatowej biegnących przez Gminę Jasień, w tym o wyrażeniu zgody właściciela na dysponowanie działkami w celach budowalnych. Zajęto się również omówieniem „Koncepcji przebiegu trasy rowerowej przez miejscowości Wicina, Roztoki, i Bieszków na terenie Gminy Jasień”.
 
Następnie, poruszono tematy utrzymania dróg powiatowych (równania poboczy czy koszenia traw) oraz współpracy Gminy Jasień i Powiatu Żarskiego w zakresie usuwania suchych i powalonych drzew przy drogach.
 
Ponadto Burmistrz Andrzej Kamyszek opowiedział o inwestycjach, które są obecnie realizowane na terenie Gminy oraz inwestycjach planowanych w przyszłości.
czytaj dalej

Dzień Samorządu Terytorialnego

 • 23-05-2023
Ilustracja do informacji: Dzień Samorządu Terytorialnego
 
 

Dzień Matki

 • 23-05-2023
Ilustracja do informacji: Dzień Matki
 
 

Podpisanie umowy na rozbudowę budynku głównego szpitala Na Wyspie w Żarach - etap II.

 • 22-05-2023
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy na rozbudowę budynku głównego szpitala Na Wyspie w Żarach - etap II.
19 maja 2023 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Piotr Kamiński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego JANBUD Spółka z o.o. – w obecności Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanty Dankiewicz - podpisali umowę na rozbudowę budynku głównego Szpitala Na Wyspie w Żarach na potrzeby oddziału geriatrii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji, centralnej izby przyjęć- etap II”.
 
W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak - który przekazał na ręce Wykonawcy podpisane wcześniej dokumenty - oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: członkowie Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski i Roman Mazurkiewicz, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Anna Ślawska, radni Rady Powiatu Żarskiego Edward Łyba i Jarosław Dowhan oraz pracownicy Szpitala Na Wyspie w Żarach wraz z Lekarzem Naczelnym Rafałem Kołsutem i Kierownikiem Oddziału Chorób Wewnętrznych Panią Kingą Węgier.
 
W zakres prac II etapu wchodzą następujące obszary:
- roboty rozbiórkowe, które obejmują: rozbiórkę budynku garaży, rozbiórkę budynku laboratorium, rozbiórkę rampy – podjazdu technicznego oraz wszelkich utwardzeń w obrębie projektu zagospodarowania terenu;
-  roboty budowlane, które obejmują m.in.: wykonanie robót wykończeniowych łącznie ze ściankami działowymi I i II piętra, wykonanie instalacji wewnętrznych I i II pięta budynku,  dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie windy,  kompleksowy remont budynku tlenowni wraz z przebudową wszystkich instalacji w budynku, budowę wiat rowerowych wraz z wyposażeniem w stojaki rowerowe;
-zagospodarowanie terenu, które obejmuje m.in.: budowę parku terapeutycznego łącznie z montażem urządzeń, ogrodzeniem, zielenią i wykonaniem powierzchni bezpiecznych, budowę parkingów, chodników, dróg dojazdowych i wewnętrznych, utwardzeń pod wiaty oraz urządzenie terenów zielonych wraz z montażem małej architektury.
 
Przypomnijmy, na parterze nowo wybudowanego budynku powstanie centralna izba przyjęć, pracownia Rezonansu Magnetycznego oraz Zakład Rehabilitacji. Na I piętrze znajdą się sale chorych z odrębnymi węzłami sanitarnymi  kompleksowo wyposażonego oddziału geriatrycznego, natomiast na II piętrze powstanie nowoczesny oddział chorób wewnętrznych. W ramach inwestycji zaplanowana jest również przebudowa przyszpitalnego terenu w celu  uzyskania większej ilości miejsc parkingowych. Rozbudowa budynku głównego Szpitala Na Wyspie w Żarach sprawi, że zostanie on scentralizowany, co bezpośrednio wpłynie na jakość świadczonych usług i komfort leczonych pacjentów.
 
Całkowita wartość inwestycji to łączna kwota I i II etapu: 40.571.010,00 zł
Kwota dofinansowania z programu Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: I etap 14.490.000,00 zł, II etap 14.450.000,00 zł
Wkład własny Powiatu: 11.651.010,00 zł
Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Budowlane JANBUD Spółka z o.o.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 4601F - ulicy Artylerzystów w Żarach.

 • 22-05-2023
Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 4601F - ulicy Artylerzystów w Żarach.
19 maja 2023 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel wraz z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem dokonali uroczystego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej nr 4601F, czyli ulicy Artylerzystów w Żarach. W przecięciu biało-czerwonej wstęgi udział wzięli również: członkowie Zarządu Powiatu Żarskiego: Tomasz Czajkowski i Roman Mazurkiewicz, Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej, Wiceburmistrz Miasta Żary Patryk Faliński, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz oraz Radni Rady Powiatu Żarskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarach Marian Popławski wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Żarach, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Mariusz Morawski, Przedstawiciele Wykonawcy – Firmy TANDEM sp. z o.o, a także pozostali zaproszeni goście.
 
Uroczystość zwieńczył spacer wzdłuż przebudowanej ulicy do miejsca, gdzie ustawiony został ocalony od zniszczenia pamiątkowy napis DEKORA.  Podczas spaceru Wojewoda Lubski Władysław Dajczak miał okazję poznać – przedstawioną przez Wicestarostę Małgorzatę Issel - historię Zakładów Tkanin Dekoracyjnych „Dekora”, które w przeszłości znajdowały się nieopodal nowo wybudowanego ronda. Na przechodniów czekały drobne upominki rozdawane przez uczennice z Technikum Logistycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach.
 
Przebudowa ul. Artylerzystów - od skrzyżowania ulic Lotników, Artylerzystów, Broni Pancernej do skrzyżowania ulic: Artylerzystów, Śródmiejska w Żarach oraz budowa ronda zrealizowana została przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanych przez Wojewodę Lubuskiego, środków z budżetu Powiatu oraz dofinansowaniu z Miasta Żary.
 
Zakres prac obejmował m.in.: przebudowę istniejących skrzyżowań w tym budowę skrzyżowania o ruchu kołowym, przebudowę istniejących i budowa nowych zjazdów, przebudowę istniejących chodników na ciągi piesze i pieszo rowerowe, budowę kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej, przebudowę instalacji hydrantowej, przebudowę oświetlenia drogowego z przebudową zasilania, likwidację kolizji sieci telekomunikacyjnych oraz wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu.
 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 7 709 847,33 zł.
Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 351 466 zł, dofinansowaniu z Miasta Żary 1 000 000 zł oraz środków z budżetu Powiatu Żarskiego  w wysokości 1 358 381, 33 zł.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Spotkanie Starosty Józefa Radziona, członka Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasza Czajkowskiego z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem

 • 22-05-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Józefa Radziona, członka Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasza Czajkowskiego z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem
19 maja 2023 r.  w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona oraz członka Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasza Czajkowskiego z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem.
 
Tematem spotkania było omówienie i podsumowanie szeregu inwestycji, jakie realizowane są przez samorząd Powiatu Żarskiego przy udziale wsparcia finansowego pozyskanego z funduszy rządowych. Starosta Józef Radzion przedstawił zebranym postępy prac związanych z budową nowoczesnej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, z rozbudową budynku głównego Szpitala Na Wyspie w Żarach, a także z modernizacją ulicy Kilińskiego w Lubsku oraz podkreślił znaczenie zakończonej inwestycji drogowej – przebudowy ulicy Artylerzystów wraz z budową ronda, która znacząco wpłynęła na bezpieczeństwo mieszkańców i usprawniła ruch w centrum miasta.
 
Spotkanie było również okazją do podziękowania Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi za bardzo dobrą, dotychczasową współpracę, za wsparcie w zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Żarskiego oraz za przychylność i zrozumienie dla inicjatyw podejmowanych przez Powiat Żarski.
 
Zdjęcie: fb/Lubuski Urząd Wojewódzki
czytaj dalej

Indywidualne Zawody w Lekkiej Atletyce - Powiatowa Olimpiada Młodzieży - Licealiada

 • 17-05-2023
Ilustracja do informacji: Indywidualne Zawody w Lekkiej Atletyce - Powiatowa Olimpiada Młodzieży - Licealiada
15 maja 2023 r. na stadionie SYRENA w Żarach odbyły się Indywidualne Zawody w Lekkiej Atletyce w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży – Licealiada 2022/2023. Mimo niesprzyjającej aury frekwencja dopisała, a młodzi sportowcy ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Żarskiego rywalizowali w wielu konkurencjach sportowych: biegach indywidulanych na 100 m, 200m, 400m, 800m oraz 3000m, pchnięciu kulą, skoku wzwyż oraz skoku w dal, a także w biegach sztafetowych 4 x100m dziewcząt i chłopców.
 
Medale i pamiątkowe dyplomy zwycięzcom poszczególnych konkurencji wręczała Wicestarosta Małgorzata Issel.
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
Szczegółowe wyniki zamieszczone zostały na stronie:
https://powiatzary.pl/PL/615/2548/LICEALIADA_2022_2023/k/
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Święto Straży Granicznej

 • 15-05-2023
Ilustracja do informacji: Święto Straży Granicznej
Z okazji Święta Straży Granicznej, w imieniu Zarządu Powiatu Żarskiego, Rady Powiatu Żarskiego oraz własnym, pragniemy złożyć wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym oraz emerytom i rencistom Straży Granicznej najwyższe wyrazy uznania i wdzięczności za Państwa wkład w ochronę granic Rzeczypospolitej.
 
Państwa Rodzinom i Bliskim pragniemy przekazać wyrazy wdzięczności za zrozumienie oraz wsparcie, dzięki którym ta trudna służba może być pełniona z oddaniem i zaangażowaniem.
 
Życzymy Państwu dużo zdrowia, wytrwałości, wszelkiej pomyślności, satysfakcji ze służby oraz szczęścia na każdy dzień.
 
Starosta Żarski Józef Radzion
Wicestarosta Małgorzata Issel
Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz
czytaj dalej

Rozpoczął się nabór kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024!

 • 15-05-2023
Ilustracja do informacji: Rozpoczął się nabór kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024!
Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Żarski na rok szkolny 2023/2024 obsługiwana jest przez elektroniczny system vEdukacja.
 
Nabór do szkół ponadpodstawowych dostępny jest pod adresem:
https://powiatzarski.edu.com.pl/
 
Kandydaci, którzy ubiegają się o miejsca w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Żarski pracują w systemie samodzielnie, tzn. zakładają swoje konta, wypełniają je danymi osobowymi oraz danymi o osiągnięciach, generują wniosek o przyjęcie a następnie wniosek ten – podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – dostarczają wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.
 
Harmonogram rekrutacji:
od 15.05.2023 08:00 do 21.06.2023 do godz. 15:00   
    
Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie
od 23.06.2023 08:00 do 10.07.2023 do godz. 15:00       
Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
od 23.06.2023 08:00 do 10.07.2023 do godz. 15:00       
Złożenie nowego wniosku , w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje
17.07.2023 godz. 12:00                                                   
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
Od 17.07.2023 08:00 do 20.07.2023 godz. 15:00            
Potwierdzanie woli podjęcia nauki
21.07.2023 godz. 12:00                                                     
Publikacja list przyjętych
 
Serdecznie zapraszamy !
czytaj dalej

I Transgraniczny Dzień Seniora "Zdrowo Międzynarodowo"

 • 15-05-2023
Ilustracja do informacji: I Transgraniczny Dzień Seniora "Zdrowo Międzynarodowo"
13 maja 2023 r. w gościnnych progach Domu Pomocy Społecznej w Lubsku odbył się I Transgraniczny Dzień Seniora „Zdrowo Międzynarodowo” - wydarzenie zrealizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 - 2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 
I Transgraniczny Dzień Seniora rozpoczęli Starosta Żarski Józef Radzion, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Wioletta Kuźmińska, którzy w obecności zaproszonych gości – Radnych Rady Powiatu Żarskiego oraz Rady Miejskiej w Lubsku, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, przyjaciół Domu oraz jego mieszkańców – życzyli zebranym udanej zabawy oraz miło spędzonego popołudnia. Gośćmi honorowymi I Transgranicznego Dnia Seniora „Zdrowo Międzynarodowo byli Seniorzy z Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Deutsches  Rotes Kreuz Kreisverband Forst Spree-Neiβe e.V., dla których przyjazd do Polski był okazją do wspólnego spędzenia czasu pięknych okolicznościach przyrody przy zdrowych owocach, pysznych ciastach i smacznej kawie.
 
Rozpoczęcie stanowiło również doskonałą okazję do złożenia podziękowań za przeprowadzone prace remontowe oraz zrozumienie potrzeb mieszkańców, które z rąk Pani Dyrektor - w mieniu Zarządu i Rady Powiatu Żarskiego - przyjęli Starosta Józef Radzion oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rynku Pracy Elżbieta Haściło.
 
Pogoda oraz frekwencja dopisały. Zaproszonym gościom czas umiliły występy artystyczne przygotowane przez: Żagański Zespół Kameralny Con Anima Musica, mieszkańców lubskiego Domu Pomocy Społecznej oraz Klub Seniora w Lubsku. Na I Transgranicznym Dniu Seniora „Zdrowo Międzynarodowo” nie zabrakło również starannie przygotowanych warsztatów rękodzieła. Wszyscy chętni – pod czujnym okiem animatorek - mieli okazję nauczyć się wyplatania makram oraz zapoznać z techniką decoupage’u.
 
Organizacja I Transgranicznego Dnia Seniora „Zdrowo Międzynarodowo” to ciężka praca wielu osób. Serdecznie i szczególnie dziękujemy: Pani Wioletcie Kuźmińskiej oraz wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Lubsku za nieoceniony wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie wydarzenia.  
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook