.

Wydarzenia

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach

 • 17-05-2024
Ilustracja do informacji: Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach
17 maja 2024 r. Starosta Żarski Bogdan Kępiński, Wicestarosta Wojciech Kasprów oraz specjalistka ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia oraz promocji zdrowia Anna Zieziula udali się z wizytą do Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, gdzie spotkali się z dyrektor Anettą Reichel – Wasiljew, mieszkankami oraz pracownikami.

Starostowie - na ręce pani dyrektor – przekazali kwiaty, kosz słodkości oraz życzenia dla pielęgniarek zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej z okazji obchodzonego 12 maja Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych. Wizyta połączona była ze zwiedzaniem pałacu i rozmową o koniecznych inwestycjach i bieżących problemach. Pani Anetta Reichel – Wasilejw oprowadziła gości po zabytkowym Domu, a także zaproponowała wejście na pałacową wieżę, z której rozpościerał się piękny widok na całą okolicę.

W Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach mieszka obecnie 80 kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Przebywają w nim kobiety przewlekle somatycznie chore, niepełnosprawne intelektualnie i niezdolne do samodzielnego życia.
czytaj dalej

Zawody lekkoatletyczne szkół ponadpodstawowych - Powiatowa Olimpiada Młodzieży 2023/2024

 • 17-05-2024
Ilustracja do informacji: Zawody lekkoatletyczne szkół ponadpodstawowych - Powiatowa Olimpiada Młodzieży 2023/2024
15 maja 2024 r. na Stadionie Syrena w Żarach odbyły się zawody lekkoatletyczne szkół ponadpodstawowych rozgrywane w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2023/2024 - Licealiady. Pamiątkowe dyplomy i medale utalentowanym sportowcom wręczał Starosta Żarski Bogdan Kępiński.

Młodzież ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Żarskiego rywalizowała kategoriach junior i junior młodszy chłopców i dziewcząt w różnorodnych konkurencjach sportowych takich, jak: biegi indywidulane krótko i średniodystansowe, pchnięcie kulą, skok wzwyż oraz skok w dal, a także w biegi sztafetowe dziewcząt i chłopców na dystansie 4x100 m.

Szczegółowy komunikat końcowy  z zawodów lekkoatletycznych zostanie opublikowany w najbliższych dniach na stronie www.powiatzary.pl w zakładce SPORT.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Informacja o pracy urzędu

 • 17-05-2024
Ilustracja do informacji: Informacja o pracy urzędu
Informujemy, że w dniu 31 maja 2024r. (tj. piątek) Starostwo Powiatowe w Żarach będzie nieczynne. W związku z tym prosimy o załatwienie spraw w innym dogodnym dla Państwa terminie. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Żarach

 • 17-05-2024
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Żarach
16 maja 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach ze Starostą Żarskim Bogdanem Kępińskim, Wicestarostą Wojciechem Kasprów oraz Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Żarskiego Dariuszem Dybą spotkał się Komendant Powiatowy Policji  w Żarach nadkom. Mateusz Domaradzki.

Na spotkaniu omówiono szereg zagadnień związanych ze stanem bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Zgodnie podkreślono, że bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Żarskiego oraz współpraca ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie jego zapewnienia stanowią jedno z najważniejszych działań stojących przed samorządem powiatowym oraz przed Komendą Powiatową Policji w Żarach.
czytaj dalej

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

 • 17-05-2024
Ilustracja do informacji: Powiatowe obchody Dnia Strażaka
16 maja 2024 r. na placu przy Urzędzie Miejskim w Żarach odbyły się powiatowe uroczystości z okazji Dnia Strażaka zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Wydarzenie było okazją do podziękowania Strażakom za pełnioną służbę oraz do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, awansów i nagród.
 
Podczas uroczystości Powiat Żarski reprezentowali: Starosta Żarski Bogdan Kępiński, Wicestarosta Wojciech Kasprów, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Maciej Szafrański, członek Zarządu Powiatu Żarskiego Danuta Madej oraz radni Rady Powiatu Żarskiego.
 
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez kpt. Piotra Brelę Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Rafałowi Koniecznemu. Następnie dokonano podniesienia flagi państwowej oraz odegrano hymn państwowy. Przybyłych gości przywitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach st. bryg. Paweł Hryniewicz.
 
W obecności m.in. Andrzeja Staroszczuka – Wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze, samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, byłych Komendantów Powiatowych PSP w Żarach i zaproszonych gości wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz awanse funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, natomiast zasłużonym strażakom i druhom wręczono odznaczenia resortowe i związkowe.
 
Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Spotkanie z Joanną Małecką - Kierowniczką Oddziału Pracodawców Ziemi Lubuskiej Żary – Żagań

 • 16-05-2024
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Joanną Małecką - Kierowniczką Oddziału Pracodawców Ziemi Lubuskiej Żary – Żagań
16 maja 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Bogdana Kępińskiego, Wicestarosty Wojciecha Kasprów z Joanną Małecką – Kierowniczką Oddziału Pracodawców Ziemi Lubuskiej Żary – Żagań, w którym uczestniczyli również: Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.

Podczas spotkania rozmawiano o współpracy samorządu powiatowego z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, w tym o projektach unijnych dotyczących edukacji, szkolnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego, które w przyszłości można będzie zrealizować w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski.

Pani Joanna Małecka, pełniąca również funkcję Przewodniczącej Powiatowej Rady Rynku Pracy, omówiła działania Rady w zakresie polityki rynku pracy i przybliżyła dotychczasową pracę tego organu.
czytaj dalej

Święto Straży Granicznej

 • 16-05-2024

Spotkania Starosty Żarskiego Bogdana Kępińskiego i Wicestarosty Wojciecha Kasprów z pielęgniarkami

 • 15-05-2024
Ilustracja do informacji: Spotkania Starosty Żarskiego Bogdana Kępińskiego i Wicestarosty Wojciecha Kasprów z pielęgniarkami
15 maja 2024 r. Starosta Żarski Bogdan Kępiński i Wicestarosta Wojciech Kasprów odwiedzili pielęgniarki, pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, pielęgniarki opiekujące się pacjentami w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Lubsku oraz pielęgniarki zatrudnione w Poradni Specjalistycznej Szpitala Na Wyspie w Lubsku. Wizyty związane były z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.

Starosta Żarski Bogdan Kępiński oraz Wicestarosta Wojciech Kasprów, w towarzystwie Anny Zieziuli – specjalistki ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia oraz promocji zdrowia w Starostwie Powiatowym w Żarach, wyrazili słowa uznania za pełną zaangażowania pracę i podziękowali pielęgniarkom za profesjonalizm i wielkie serce wkładane w opiekę nad pacjentami.

Podczas wizyty w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, Starostowie spotkali się z pracownikami i mieszkańcami Domu. Spotkanie miało przede wszystkim charakter zapoznawczy, a jego celem było omówienie aktualnej sytuacji Domu Pomocy Społecznej i przedstawienie zrealizowanych programów oraz planowanych inwestycji.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: 2024-05-15 Spotkania z pielęgniarkami

Rozpoczął się nabór kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025!

 • 15-05-2024
Ilustracja do informacji: Rozpoczął się nabór kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025!
Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Żarski na rok szkolny 2024/2025 obsługiwana jest przez elektroniczny system vEdukacja.
 
Nabór do szkół ponadpodstawowych dostępny jest pod adresem https://powiatzarski.edu.com.pl/ oraz linki do portalu znajdują się na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych.
 
Kandydaci, którzy ubiegają się o miejsca w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Żarski pracują w systemie samodzielnie, tzn. zakładają swoje konta, wypełniają je danymi osobowymi oraz danymi o osiągnięciach, generują wniosek o przyjęcie a następnie wniosek ten – podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – dostarczają wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.
 
Harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim pod linkiem: https://ko-gorzow.edu.pl/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2024-2025/.
 
Serdecznie zapraszamy !
czytaj dalej

II sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 15-05-2024
Ilustracja do informacji: II sesja Rady Powiatu Żarskiego
14 maja 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się II sesja Rady Powiatu Żarskiego. Po rozpoczęciu obrad, radny Sebastian Górski zgłosił wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktów od numeru 4 do numeru 9 dotyczących: podjęcia uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Infrastruktury, podjęcia uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Rynku Pracy, podjęcia uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty. W wyniku głosowania wyżej wymienione punkty zostały zdjęte z porządku obrad.
 
Następnie radni przyjęli protokół z I sesji Rady Powiatu Żarskiego oraz przyjęli do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad, po złożeniu interpelacji przez radną Małgorzatę Issel i radną Annę Ślawską oraz po zapytaniach radnych, obrady zostały zakończone.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook