.

Wydarzenia

Życzenia świąteczno-noworoczne

 • 21-12-2023
Ilustracja do informacji: Życzenia świąteczno-noworoczne
 
 
czytaj dalej

Świąteczne spotkanie w Starostwie Powiatowym w Żarach

 • 20-12-2023
Ilustracja do informacji: Świąteczne spotkanie w Starostwie Powiatowym w Żarach
20 grudnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach ze Starostą Żarskim Józefem Radzionem oraz Wicestarostą Małgorzatą Issel spotkali się Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej wraz z Zastępcą Burmistrza Patrykiem Falińskim.
 
Spotkanie było okazją do złożenia serdecznych życzeń świątecznych oraz noworocznych. Starosta podziękował  Pani Burmistrz i Panu Burmistrzowi za dobrą współpracę i wspólne działania podejmowane na rzecz mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny”.
czytaj dalej

Kolędnicy odwiedzili Starostwo Powiatowe w Żarach

 • 19-12-2023
Ilustracja do informacji: Kolędnicy odwiedzili Starostwo Powiatowe w Żarach
19 grudnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Żarach przybyli mali Kolędnicy, a dokładniej dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku wraz z opiekunkami. W imieniu władz Powiatu Żarskiego gości przywitała Wicestarosta Małgorzata Issel, a w spotkaniu uczestniczyli Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
 
Dzieci przyszły złożyć świąteczne życzenia i zrobiły to śpiewająco! Kolędnicy z zaangażowaniem zaśpiewali pastorałkę i wręczyli samodzielnie przygotowane prezenty. Po występie, Wicestarosta złożyła całej społeczności szkolnej serdeczne świąteczne życzenia oraz wręczyła dzieciom drobne upominki.
czytaj dalej

Przedświąteczna wizyta Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach

 • 15-12-2023
Ilustracja do informacji: Przedświąteczna wizyta Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach
 14 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Żarach odwiedziły Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach z panią Dyrektor Anettą Reichel – Wasiljew, które – na ręce Wicestarosty Małgorzaty Issel – przekazały życzenia świąteczno – noworoczne oraz wręczyły samodzielnie wykonany stroik świąteczny.  
 
Wizyta upłynęła w radosnej atmosferze i świątecznym nastroju. Wicestarosta Małgorzata Issel złożyła -  w imieniu Zarządu Powiatu Żarskiego - najlepsze życzenia zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia dla Mieszkanek i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, a miłym gościom wręczyła drobne upominki.
czytaj dalej

Betlejemskie Światło Pokoju w Starostwie Powiatowym w Żarach

 • 14-12-2023
Ilustracja do informacji: Betlejemskie Światło Pokoju w Starostwie Powiatowym w Żarach
14 grudnia 2023 r. Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starostwa Powiatowego w Żarach. Wicestarosta Małgorzata Issel odebrała z rąk przedstawicieli 4 DSH WATRA zapalony lampion Betlejemskiego Pokoju, który żarscy harcerze osobiście przywieźli z  kościoła na Krzeptówkach, gdzie odebrali je od skautów ze Słowacji.
 
Hasłem tegorocznej sztafety jest zawołanie: „Czyńmy pokój”, a celem akcji jest przekazywanie do domów przywiezionego z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem ognia, będącego znakiem pokoju i symbolem pojednania między narodami.
czytaj dalej

L sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 14-12-2023
Ilustracja do informacji: L sesja Rady Powiatu Żarskiego
14 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się L sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, a Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Tomasz Czajkowski przedstawił informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego, które odbyło się bezpośrednio przed sesją.
 
Na zakończenie sesji życzenia zdrowych, spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia Radnym i Mieszkańcom Powiatu Żarskiego złożyli: Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz, Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel.
 
W trakcie sesji podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r.
-  w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XXIII/131/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żarski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- zmieniającej uchwałę nr XLVII/286/2023 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 10 października 2023 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku.
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na pierwszy kwartał 2024 roku.
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę oraz jego działania.
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2024 – 2026  wg załącznika nr 6 z poprawkami.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

III sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego

 • 13-12-2023
Ilustracja do informacji: III sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego
12 grudnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad życzenia bożonarodzeniowe oraz noworoczne młodym radnym złożyli Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel – pełniąca funkcję opiekunki Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego .
 
Po rozpoczęciu obrad Wicestarosta Małgorzata Issel wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego:
Bartoszowi Olechno – uczniowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach, który uzupełnił skład Rady w miejsce absolwenta szkoły Maurycego Pękali,
Victorii Grigis – uczennicy Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, która uzupełniła skład Rady w miejsce absolwentki szkoły Wiktorii Wojciechowskiej,
Krzysztofowi Markulakowi – uczniowi Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach, który uzupełnił skład Rady w miejsce absolwentki szkoły Anny Wardak
oraz Jakubowi Śniegowskiemu – uczniowi Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku.
Następnie młodzież przystąpiła do złożenia ślubowania rozpoczynając w ten sposób swoją kadencję.
 
W celu uzupełnienia Prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego – ze względu na zakończenie nauki przez Maurycego Pękalę – konieczne było przeprowadzenie wyborów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowania, bezwzględną większością głosów, na Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego wybrano Szymona Mierzwiaka – radnego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach, ustanawiając Prezydium w składzie:
PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Karolina Pożoga
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Paweł Banaszek
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Szymon Mierzwiak
SEKRETARZ – Przemysław Nowak
 
W dalszej części obrad, młodzi radni wysłuchali informacji Wicestarosty Małgorzaty Issel na temat zadań oświatowych zrealizowanych przez Powiat Żarski w 2023 roku oraz ustalili plan działania Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego w 2024 roku. Radni przedstawili różnorodne propozycje odnośnie do planu dalszych działań Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego oraz dyskutowali o celach działa młodzieżowych rad, roli młodzieżowego radnego, jego prawach i obowiązkach oraz o współpracy między radami.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Głośna próba syren alarmowych

 • 06-12-2023
Ilustracja do informacji: Głośna próba syren alarmowych
14 grudnia br. w godzinach 12.00 – 12.30 na terenie Powiatu Żarskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych, w ramach treningu systemów alarmowych.
Zostaną nadane sygnały akustyczne:
 • ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny, trwający 3 min.
 • odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający 3 min.
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, ponieważ sygnały, które będą się rozlegać są tylko sygnałami ćwiczebnymi.
czytaj dalej

Spotkanie dla pedagogów, nauczycieli oraz pielęgniarek środowiska szkolnego z terenu Powiatu Żarskiego

 • 08-12-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie dla pedagogów, nauczycieli oraz pielęgniarek środowiska szkolnego z terenu Powiatu Żarskiego
8 grudnia  2023 r.  w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie dla pedagogów, nauczycieli oraz pielęgniarek środowiska szkolnego z Powiatu Żarskiego, które zostało zorganizowane we współpracy z pracownikami Pionu Promocji  Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żarach.
 
Licznie zgromadzonych gości przywitała Wicestarosta Małgorzata Issel, która w trakcie krótkiego wystąpienia podziękowała zebranym za działania podejmowane na rzecz profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży ze szkół oraz placówek oświatowych z terenu Powiatu Żarskiego, a także złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.
 
Podczas spotkania, które  prowadziły Panie Katarzyna Bernagiewicz oraz Pani Mariola Zuchniarz – Płończak, poruszono wiele tematów związanych z zapobieganiem chorobom nowotworowy, uzależnieniom dzieci i młodzieży od narkotyków, internetu, gier komputerowych. Omówiono również sposoby realizacji programów edukacyjnych na rok szkolny 2023/2024 w szkołach i placówkach oświatowych  Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

Świąteczna wizyta uczennic z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach

 • 07-12-2023
Ilustracja do informacji: Świąteczna wizyta uczennic z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach
07 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Żarach odwiedziły uczennice z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach, którym towarzyszyła wychowawczyni Pani Aneta Wojciechowska. Gości przyjęła Wicestarosta Małgorzata Issel.
 
Dziewczynki podarowały Wicestaroście Małgorzacie Issel własnoręcznie wyplecione makramy: makramę serce nawiązującą do haseł klasy #lovizm i #dobro oraz makramę Nadziejnik, która ma przypominać o tym, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka spełnia nadzieja na lepsze jutro. W podziękowaniu za miłą wizytę, rozmowę o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia oraz piękne życzenia, uczennice otrzymały świąteczne upominki.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook