.

Wydarzenia

W Powiecie Żarskim ruszyła kwalifikacja wojskowa

Ilustracja do informacji: W Powiecie Żarskim ruszyła kwalifikacja wojskowa
2 kwietnia 2024 r. w  budynku Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach przy ul. Pszennej 2 rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Zgromadzonych powitali: Starosta Żarski Józef Radzion, porucznik Marek Frank oraz podporucznik Tomasz Kowalski – żołnierze z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu. Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegało będzie 573 kobiet i mężczyzn, w tym 474 osób z rocznika podstawowego oraz 99 osób z rocznika starszego.
 
Celem kwalifikacji wojskowej jest nadanie kategorii zdolności do służby w wojsku. W ramach kwalifikacji można otrzymać kategorie: A – zdolny do czynnej służby wojskowej, B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,  D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,  z wyjątkiem niektórych stanowisk, E – trwale i całkowicie niezdolny  do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i w czasie wojny.
 
Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegać będą:
 1. mężczyźni urodzeni w 2005 roku;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 2000 – 2004, jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny
 4. osoby, które w latach 2022 – 2023:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 3. osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia
 
Osoba stawiająca się na kwalifikację wojskową powinna zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się na kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook