.

Projekty unijne

Cyfrowy Powiat

 • 09-11-2022
Ilustracja do informacji: Cyfrowy Powiat
12 października 2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2012-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.
 
W ramach konkursu  Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie w wysokości 286 269 zł.
 
Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb naszych mieszkańców.
 
Wiele urzędów, również urząd Starostwa Powiatowego w Żarach przeniósł swoje działania do sieci. Pełne przygotowanie Powiatu do realizacji tego typu działań nie zawsze jest możliwe ze względu na braki sprzętowe i potrzebę wzmocnienia kompetencji cyfrowych urzędników.
 
Dzięki otrzymanemu  wsparciu  finansowemu  w ramach unijnego  konkursu "Cyfrowy Powiat", Powiat Żarski będzie mógł poprawić i usprawnić obsługę mieszkańców.
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach”

 • 20-05-2020
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach”
 
20 maja 2020 roku Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel wzięli udział w wideokonferencji. Przedstawiciel Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński podpisał kolejne umowy z beneficjentami na termomodernizację budynków oraz działania wspierające wymianę starych pieców.
 
W konferencji, oprócz włodarzy powiatu żarskiego i członka Zarządu Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego, wzięli udział: dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Marek Kamiński, poseł Krystyna Sibińska, oraz beneficjenci poszczególnych projektów: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenc, Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej, Przewodnicząca Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 Katarzyna Szczepańska,  oraz Przewodniczący Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 Robert Paluch.
 
Dzięki podpisaniu umowy na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych   w Żarach” docieplone zostaną dach oraz ściany, wymienione zostaną drzwi i okna, oraz instalacje grzewcze, wybudowana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej, wymienione zostanie oświetlenie na ekologiczne ledowe, powstanie również nowa kotłownia.
 
Pieniądze na wsparcie inwestycji pochodzą z Unii Europejskiej, a dokładnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Umowa na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach” podpisana!

 • 10-07-2020
Ilustracja do informacji: Umowa na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach” podpisana!
10 lipca 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel podpisali umowę z firmą KREATOR Edyta Tomczyk na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach”
Dzięki podpisaniu umowy w szkole docieplone zostaną dach oraz ściany, wymienione zostaną drzwi i okna, oraz instalacje grzewcze, wybudowana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej, wymienione zostanie oświetlenie na ekologiczne ledowe, powstanie również nowa kotłownia.
Przypominamy - 20 maja 2020 roku Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel podpisali umowę z Przedstawicielem Zarządu Województwa Lubuskiego Marcinem Jabłońskim w ramach umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Łączna kwota realizacji inwestycji wyniesie 2 537 422,85 zł
Termin zakończenia robót do dnia 31.01.2022 r.
 
czytaj dalej

„Przygoda z Nysą” i Powiat Żarski na Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu

 • 28-02-2020
Ilustracja do informacji: „Przygoda z Nysą” i Powiat Żarski na Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu
27 lutego 2020 r. główna koordynator projektu „Przygoda z Nysą” w Powiecie Żarskim Anna Balcewicz uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu, gdzie wraz z pozostałymi partnerami promowała największy unijny projekt turystyczny w Powiecie Żarskim.
 
Przypomnijmy, w V etapie projektu „Przygoda z Nysą –zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego” uczestniczy dziewięcioro partnerów z Polski i Niemiec. Zadania projektu realizowane będą zarówno na obszarze podregionu jeleniogórskiego – na terenie powiatu Zgorzeleckiego, w województwie lubuskim – na terenie powiatu Żarskiego oraz po saksońskiej stronie – w powiecie Goerlitz.
 
Realizowany etap „Przygody z Nysą” przyniesie kolejne znaczące zmiany na lubskim „Karasiu”. Dzięki pozyskanym środkom wybudowana zostanie ścieżka pieszo – rowerowa wraz z oznakowaniem i elementami małej architektury. Ścieżka połączy Zalew „Karaś” z istniejącą ścieżką rowerową w Brodach i dalej z niemieckim Forstem. Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli skorzystać z przyjemnej altany lub odpocząć na ławeczkach. Nie zabraknie stojaków na rowery i koszy na śmieci
 
W ramach projektu pozostali Partnerzy zrealizują następujące działania:
 1. Gmina Zgorzelec wybuduje ścieżkę rowerową na odcinku Łagów – Pokrzywnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą i połączy tym samy oś północ – południe z Partnerstwem Izerskim.
 2. Powiat Goerlitz przeprowadzi kompleksową kampanię wizerunkową dla marki „Przygoda z Nysą” poprzez stworzenie i wdrożenie dwóch koncepcji marketingowych: Marketing krzyżowy oraz kontent Marketing.
 3. Muzeum Przyrodnicze Senckenberg oraz Stowarzyszenie historyczne i kulturalne stworzą wystawę dotyczącą Nysy pod nazwą „Miasto – kraj – rzeka” z lokalizacją po obu stronach rzeki.
 4. Miasto Zgorzelec zagospodaruje Zalew Czerwona Woda rewitalizując tym samym nowy obiekt turystyczny.
 5. Gmina Pieńsk zaadaptuje pomieszczenie i stworzy w nim Centrum Informacji Turystycznej oraz zakupi niezbędne wyposażenie. Ponadto Pieńsk wykona oznakowanie 3 szlaków rowerowych.
 6. Nadleśnictwo Lipinki kontynuuje działania z etapu IV i wybuduje kolejny odcinek ścieki rowerowych.
 7. Gmina Żary zagospodaruje tereny wokół akwenów wodnych poprzez budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w pobliżu istniejących szlaków rowerowych.
Projekt „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego- etap V” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
 
czytaj dalej

Spotkanie Grupy Kierowniczej projektu Regional Management: Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko- saksońskim regionie przygranicznym

 • 28-03-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie Grupy Kierowniczej projektu Regional Management: Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko- saksońskim regionie przygranicznym
22.03.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zarach miało miejsce spotkanie Grupy Kierowniczej projektu Regional Management: Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko- saksońskim regionie przygranicznym.
 
Podczas  posiedzenia koordynator projektu Pan Tomasz Jaśków przedstawił sprawozdanie  z realizacji projektu w roku 2017, partnerzy i mentorzy projektu przedstawili informacje w zakresie dotychczasowej realizacji projektu. Rozmawiano o planach projektowych na rok 2018, przedstawiono nowy projekt „Poznaj Kraj Sąsiada”, który dotyczy realizacji  kształcenia zawodowego w szkołach średnich .Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im.B.Prusa w Żarach oprowadziła gości  Śladami Telemanna, czyli  w kilka historycznych i ważnych miejsc  dla Żar- prezentacja odbywała się w języku polskim i niemieckim. Na koniec  odwiedzono Liceum Ogólnokształcące im.B.Prusa oraz mieszczącą się tam siedzibę Agencji Turystycznej, która powstała na potrzeby niniejszego projektu.
 
 

Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych w ramach projektu Interreg RegionalManagement.

 • 19-12-2017
Ilustracja do informacji: Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych w ramach projektu Interreg RegionalManagement.
Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych w ramach projektu Interreg RegionalManagement.
Data: 7 grudnia 2017
Miejsce: Augustum-Annen-Gymnasium
 
Uczestnicy: Uczniowie i nauczyciele polskich i saksońskich szkół, dyrektorzy szkół partnerskich, Paweł Kurant – Kierownik Wspólnego Sekretariatu SN-PL 2014-2020, Magdalena Dunikowska – Opiekunn Projektu RegionalManagement Wspólny Sektetariat SN-PL 2014-2020 przedstawiciele Partnerów projektu, przedstawiciele władz lokalnych Goerlitz/Zgorzelec
 
Targi uroczyście otworzył: Ralf Berger, Dyrektor Saksońskiej Agencji Oświatowej
 
Łączna liczba uczestników: 260
 
Saksońska Agencja Oświatowa realizuje od września 2016 roku we współpracy z polskimi partnerami projekt edukacyjny RegionalManagement. 1. Polsko-Saksońskie Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych były okazją nie tylko do zaprezentowania dotychczasowych wyników współpracy między polskimi i saksońskimi szkołami oraz partnerami projektu, lecz także umożliwły spotkanie wszystkich uczesników projektu i
praktyczne zastosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury, nabytych w trakcie projektowych działań edukacyjnych. Zaróno uczniowie, jak i zaproszeni goście uczestniczyli w wielu dodatkowych warsztatach, prelekcjach w muzeum oraz tematycznym zwiedzaniu Görlitz.
  
Dwudniowa polsko-saksońska podróż studyjna dla nauczycieli i mentorów Uczniowskich Agencji Turystycznych
 
Data: 12-13 grudnia 2017
 
Miejsce: Bautzen, Bolesławiec
 
Uczestnicy: 20 nauczycieli saksonskich i polskich szkół uczestniczących w projekcie.
 
Polscy i saksońscy nauczyciele oraz mentorzy wspólnie przygotowują i realizują działania projektowe zgodnie z założeniami projektu oraz odpowiadają za bieżącą działalność UAT w swoich szkołach. UAT realizują zadania projektowe, związane z opracowaniem m.in. koncepcji promocji własnego miasta, jego okolicy lub oferty kulturalno-turystycznej. Podróż studyjna do Bauzen i Bolesławca pozwoliła nauczycielom i mentorom na wymianę doświadczeń, a także przyczyniła się do zdobycia wiedzy z zakresu strategii promocji kultury i turystyki w obszarze wsparcia. Dzięki udziałowi w działaniach edukacyjnych zapewniony zostanie transfer wiedzy między szkołami partnerskimi  oraz lokalnymi instytucjami z obszaru edukacji, kultury, turystyki i promocji regionu. Podróż studyjna stanowiła jednocześnie niezwykłą okazję do lepszego poznania się wszystkich uczestników oraz praktycznego zastosowania umiejętności językowych, jak również zdobycia wiedzy na temat historii i kultury obu krajów. Podczas wspólnych warsztatów w Bautzen i Bolesławcu opartych na metodzie tandemowej, nauczyciele opracowali zadania warsztatowe i zaprezentowali wyniki swojej pracy.
 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w miejscowości Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240”

 • 04-09-2017

Informacja o zadaniach realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 • 13-07-2017

Informacja
o zadaniach realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
 

Z dniem przekazania placu budowy – 10 maja br. rozpoczęły się prace związane z realizacją inwestycji, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK27 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców (skrzyżowanie)”, na którą Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie z Budżetu Państwa. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi do 20.10.2017 roku.
Wykonawca robót: EUROVIA Polska S.A. z siedzibą w Kobierzycach,
 
Zakres prac w ramach zadania obejmuje:
- rozbiórkę istniejacej ulicy wraz z chodnikami i miejscami posojowymi,
- budowę nowej geometrii drogowej,
- budowę skrzyżowania typu rondo,
- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- budowę azyli dla pieszych,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę ścieżki rowerowej oraz nowych chodników,
- rozbiórkę istniejącego oświetlenia drogowego oraz budowę nowego,
- przebudowę kolizji energetycznych,
- przebudowę kolizji telekomunikacyjnych,
- rozbiórkę istniejącego odwodnienia drogowego,
- budowę nowego odwodnienia drogowego wraz z przebudową kolizji.
 
czytaj dalej

Trwają prace na "Karasiu"!

 • 20-06-2017
Ilustracja do informacji: Trwają prace na "Karasiu"!
Nad Zalewem "Karaś" w Lubsku trwają prace związane z realizacją projektu pn: "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego- etap IV" w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.
Celem projektu jest wzrost atrakcyjności pogranicza polsko-niemieckiego poprzez współpracę transgraniczną, która wpłynie na przezwyciężenie barier rozwojowych.
 
 
czytaj dalej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku pięknieje w oczach!

 • 14-06-2017
Ilustracja do informacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku pięknieje w oczach!

14 czerwca 2017 r. rozpoczął się kolejny etap termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku, na który Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Realizacja projektu przyczyni się znacznie do poprawy warunków w Ośrodku, doprowadzi do zmniejszenia kosztów jego eksploatacji oraz zadba o środowisko naturalne.
  
Termomodernizacja budynku obejmuje:
I etap: ocieplenie ścian i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej – koszt 507 953,25 zł, prace wykonuje firma KREATOR  Edyta Tomczyk z Żar
II etap: przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kolektorów słonecznych – koszt 327 256,17 zł, prace wykonuje firma TOP Instal Mariusz Wiśniewski z Chodzieży
III etap: wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED – koszt 92 642,41 zł, prace wykonuje firma Instalacje Elektryczne Andrzej Szobert z Żar 
 
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1 mln 270 tyś. zł.
Termin wykonania od 10.04.2017 r. do 30.10.2017 r.
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook