.

Projekty unijne

Cyfrowy Powiat

Ilustracja do informacji: Cyfrowy Powiat
12 października 2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2012-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.
 
W ramach konkursu  Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie w wysokości 286 269 zł.
 
Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb naszych mieszkańców.
 
Wiele urzędów, również urząd Starostwa Powiatowego w Żarach przeniósł swoje działania do sieci. Pełne przygotowanie Powiatu do realizacji tego typu działań nie zawsze jest możliwe ze względu na braki sprzętowe i potrzebę wzmocnienia kompetencji cyfrowych urzędników.
 
Dzięki otrzymanemu  wsparciu  finansowemu  w ramach unijnego  konkursu "Cyfrowy Powiat", Powiat Żarski będzie mógł poprawić i usprawnić obsługę mieszkańców.
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook