.

Projekty unijne

Informacja o zadaniach realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”


Informacja
o zadaniach realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
 

Z dniem przekazania placu budowy – 10 maja br. rozpoczęły się prace związane z realizacją inwestycji, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK27 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców (skrzyżowanie)”, na którą Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie z Budżetu Państwa. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi do 20.10.2017 roku.
Wykonawca robót: EUROVIA Polska S.A. z siedzibą w Kobierzycach,
 
Zakres prac w ramach zadania obejmuje:
- rozbiórkę istniejacej ulicy wraz z chodnikami i miejscami posojowymi,
- budowę nowej geometrii drogowej,
- budowę skrzyżowania typu rondo,
- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- budowę azyli dla pieszych,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę ścieżki rowerowej oraz nowych chodników,
- rozbiórkę istniejącego oświetlenia drogowego oraz budowę nowego,
- przebudowę kolizji energetycznych,
- przebudowę kolizji telekomunikacyjnych,
- rozbiórkę istniejącego odwodnienia drogowego,
- budowę nowego odwodnienia drogowego wraz z przebudową kolizji.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook