.

Inauguracja roku szkolnego 2017 / 2018

 • 04-09-2017
Ilustracja do informacji: Inauguracja roku szkolnego 2017 / 2018
4 września 2017 r. w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego zainaugurowano nowy rok szkolny. W uroczystościach w Lubsku i Żarach uczestniczyli:  Starosta Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz, Radni Rady Powiatu: Edward Skobelski - Członek Zarządu Powiatu, Tadeusz Płóciennik, Edward Łyba, Tomasz Czajkowski, Kazimierz Drozd, Przedstawiciel Kuratorium Oświaty Zbigniew Gładki, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak, Dyrektorzy wszystkich szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Na uroczystościach Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego, która odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach, wręczono nowym dyrektorom akty powołania. Uchwałą zarządu akty powołania otrzymali: Pani Arleta Śniatecka (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach), Pani Ewa Styś (Zespół Szkół Budowlanych), Pani Magdalena Gruca (Zespół Szkół Specjalnych w Żarach), Pani Lucyna Hoffmann-Czyżyk (Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego) oraz Pan Jerzy Kowalczyk (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach).
Wręczono również akty mianowania nauczycielom. Otrzymali je: Joanna Magdziarz  ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku i Kamila Kopczyńska z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach.
W przemówieniach podkreślano wagę odpowiedzialności za wychowanie i nauczanie młodzieży szkolnej. Życzono wytrwałości, sukcesów, mądrości w podejmowaniu decyzji, umiejętności bezstronnego oceniania, satysfakcji z uczenia i nauczania, maturzystom - dojrzałości a pierwszoklasistom - poczucia bezpieczeństwa w nowej szkole.
Uczniom, nauczycielom, dyrektorom, rodzicom i pracownikom szkół Powiatu Żarskiego życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym !
czytaj dalej

Rondo na ul. Moniuszki już przejezdne!

 • 22-12-2017
Ilustracja do informacji: Rondo na ul. Moniuszki już przejezdne!
21 grudnia 2017 roku Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Powiatu Żarskiego Helena Sagasz wraz z licznie zgromadzonymi Radnymi Powiatu Żarskiego, przecięli biało-czerwoną wstęgę symbolicznie otwierając rondo przy zbiegu ulic Moniuszki, Lotników i Wieniawskiego w Żarach.
 
 – Ruch wznowiony! – powiedział Starosta Żarski Janusz Dudojć.  Oddanie do użytku komunikacyjnego tej strategicznej inwestycji, znacząco ułatwi poruszanie się po mieście w gorącym, przedświątecznym okresie. Choć prace remontowe potrwają jeszcze chwilę, to po drodze można poruszać się bez przeszkód.
W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców w miejscu skrzyżowania z sygnalizacją świetlną powstało rondo,  wiele miejsc parkingowych, nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe, a także zamontowane zostało nowoczesne oświetlenie ulicy.
 
Wartość inwestycji: 6 mln 757 tys. 323 zł
Dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019: 2 mln 271 tys. 253 zł.
Wykonawca: Eurovia Polska S.A.
czytaj dalej

Radni przyjęli budżet na 2018 rok - XXXIV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 21-12-2017
Ilustracja do informacji: Radni przyjęli budżet na 2018 rok - XXXIV sesja Rady Powiatu Żarskiego
 
21 grudnia 2017 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu. W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2018. Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji (z autopoprawką Zarządu) i dyskusją nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Za przyjęciem projektu uchwały budżetowej było 19 głosów – przy jednym głosie wstrzymanym.
Radni podjęli również uchwałę intencyjną w sprawie nadania imienia nowo wybudowanemu rondu u zbiegu ulic Moniuszki, Lotników i Wieniawskiego w Żarach.
W trakcie sesji podjęto:
- Uchwałę Budżetową Powiatu Żarskiego na 2018 rok;
- uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025;
- uchwałę w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  2017;
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.;
- uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025;
- uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2018;
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej;
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2018 .
 
czytaj dalej

Most w Grabkowie oficjalnie otwarty

 • 21-12-2017
Ilustracja do informacji: Most w Grabkowie oficjalnie otwarty
20 grudnia 2017 roku Starosta Żarski Janusz Dudojć, członek Zarządu Rady Powiatu Żarskiego Józef Radzion, sołtys Grabkowa Joanna Ostapowicz, Komendant Powiatowy PSP st.kpt. Robert Słowikowski, proboszcz parafii pw. Najświętszego serca Pana Jezusa w Górzynie Leszek Białuga oraz zaproszeni goście, uroczyście przecięli wstęgę oficjalnie otwierającą most w Grabkowie.
 – To ważna chwila dla nas wszystkich, dzięki tej inwestycji mieszkańcy Grabkowa mogą się bez problemu przemieszczać. Poprzedni mostek był w kiepskim stanie, teraz spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa – podsumował Starosta Żarski Janusz Dudojć.
Wizyta w Grabkowie była również okazją do odwiedzin jednej z potrzebujących rodzin zastępczych. Starosta Janusz Dudojć wręczył mieszkańcom podarunki z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
 
Zakres prac remontowych mostu w Grabkowie obejmował m.in.:
- rozbiórkę elementów dróg i ulic,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- podbudowę z betonu asfaltowego,
- wbicie pali prefabrykowanych, żelbetowych,
- wykonanie podpór betonowych,
- wykonanie izolacji powłokowej asfaltowej,
- izolację nawierzchni na obiekcie mostowym,
- montaż barieroporęczy,
- umocnienie koryta rzeki narzutem kamiennym,
 
Całkowita wartość inwestycji: 713 tys. 878 zł
Wkład własny Powiatu Żarskiego: 486 tys. 214 zł
Kwota dofinansowania w ramach „Rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów”:  208 tys. 600 zł
Wykonawca: Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów „MOSTY” Sp. z o.o.
czytaj dalej

Hej kolęda, kolęda!

 • 19-12-2017
Ilustracja do informacji: Hej kolęda, kolęda!
19 grudnia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Żarach przybyła grupa kolędujących uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku - niosąc ze sobą atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Do wspólnego kolędowania chętnie włączyli się Starosta Janusz Dudojć oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. W podziękowaniu za piękne świąteczne życzenia, dzieci otrzymały drobne upominki.
czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach

 • 21-12-2017
Ilustracja do informacji: Spotkanie opłatkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach
20 grudnia 2017 roku odbyło się przedświąteczne spotkanie pracowników wszystkich Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żarach. W spotkaniu uczestniczyli również emerytowani pracownicy Starostwa.
 
- Spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych przy wigilijnym stole w ciepłej i rodzinnej atmosferze – życzył  pracownikom Starosta Żarski Janusz Dudojć. Do życzeń przyłączyła się również Wicestarosta Małgorzata Issel. Następnie pracownicy złożyli sobie wzajemne świąteczne życzenia.
czytaj dalej

Wigilijne spotkanie z dyrektorami szkół oraz jednostek podległych Powiatowi Żarskiemu

 • 19-12-2017
Ilustracja do informacji: Wigilijne spotkanie z dyrektorami szkół oraz jednostek podległych Powiatowi Żarskiemu
18 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wigilijne spotkanie Starosty Janusza Dudojcia oraz Wicestarosty Małgorzaty Issel z dyrektorami szkół i innych jednostek podległych Powiatowi Żarskiemu.
Do świątecznego stołu zasiedli dyrektorzy wszystkich powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz dyrektorzy placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz Powiatowego Domu Dziecka w Żarach.
Obok Starosty Żarskiego i Wicestarosty, Powiat Żarski reprezentowali: Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia  Bartłomiej Kubiak.
czytaj dalej

Świąteczne spotkanie Władz Samorządowych

 • 14-12-2017
Ilustracja do informacji: Świąteczne spotkanie Władz Samorządowych
14 grudnia 2017 r. Starostę Żarskiego Janusza Dudojcia oraz Wicestarostę Małgorzatę Issel odwiedziła Burmistrz Miasta Żary Pani Danuta Madej wraz z Zastępcą Burmistrza – Panem Patrykiem Falińskim. Przedstawiciele Władz Samorządowych złożyli sobie serdeczne życzenia świąteczne oraz noworoczne, a także wymienili się symbolicznymi upominkami.  
czytaj dalej

Droga Strzeszowice - Jędrzychowice - Mieszków uroczyście otwarta !

 • 14-12-2017
Ilustracja do informacji: Droga Strzeszowice - Jędrzychowice - Mieszków uroczyście otwarta !
13 grudnia 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz, Radni Rady Powiatu Żarskiego: Wiktor Kułdosz, Edward Skobelski, Anna Ślawska, Dawid Nowakowski oraz Roman Mazurkiewicz uroczyście odebrali inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w miejscowości Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240”.  Ceremonia przecięcia biało-czerwonej wstęgi miała miejsce w Strzeszowicach, a uczestniczyli w niej również: wójt Gminy Trzebiel Marek Iwlew, sołtys Strzeszowic Ryszard Kopiej, sołtys Jędrzychowic Anna Wrona, przedstawiciele Rad Sołeckich oraz mieszkańcy obu miejscowości.
Wójt Gminy Trzebiel Marek Iwlew, dziękując Staroście Januszowi Dudojciowi, podkreślił, że przebudowa drogi nie tylko znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników, ale również znacznie ułatwi mieszkańcom Strzeszowic i Jędrzychowic dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Warto podkreślić, że wyremontowanie nowo otwartej drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w miejscowości Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków to kolejna inwestycja Powiatu Żarskiego, która była możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
Zakres prac budowlanych obejmował m.in.:
- przebudowę i rozbudowę jezdni na długości 3 km 245 m,
- przebudowę skrzyżowań z drogą gminną w miejscowości Jędrzychowice,
- przebudowę zjazdów do posesji i na drogi wewnętrzne,
- przebudowę i remont chodników w terenie zabudowanym,
- przebudowę poboczy drogi,
- wykonanie odwodnienia drogi,
- przebudowę przepustów pod drogą
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów.
 
Całkowita wartość inwestycji: 2 027 951,47 zł
Wkład finansowy Powiatu Żarskiego: 943 126,65 zł
Wartość dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich: 1 084 824,82 zł
Wykonawca: Budimex S.A. Warszawa
czytaj dalej

Ofiarom stanu wojennego

 • 13-12-2017
Ilustracja do informacji: Ofiarom stanu wojennego
Szanowni Państwo,
od kilku lat Instytut Pamięci Narodowej organizuje ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną "Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności".
 
Co roku 13 grudnia o godz. 19.30 w całej Polsce płoną w oknach tysiące świec, upamiętniając ofiary stanu wojennego. Przypominamy nie tylko tych, którzy stracili życie, ale także internowanych i uwięzionych, ludzi, których wyrzucono z pracy, którym złamano kariery, których zmuszono do emigracji. Nawiązujemy jednocześnie do gestu dwóch wybitnych mężów stanu - papieża Jana Pawła II i prezydenta USA Ronalda Reagana - którzy w grudniu 1981 roku w ten sposób przypominali o Polsce i Polakach. Akcja została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 
Również w tym roku chcielibyśmy upamiętnić ofiary stanu wojennego podobnym gestem. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w naszej akcji. Wierzymy, że uda się 13 grudnia o 19.30 zapalić symboliczne Światło w urzędach i innych budynkach użyteczności publicznej.
 
z poważaniem
 
Instytut Pamięci Narodowej
Dyrektor Oddziału w Poznaniu
dr hab. Rafał Reczek
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook