.

Spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z władzami powiatu żagańskiego

 • 20-09-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z władzami powiatu żagańskiego
20 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z władzami powiatu żagańskiego : Starostą Henrykiem Janowiczem i Wicestarostą Anną Michalczuk.
Głównym tematem spotkania była współpraca pomiędzy powiatem żarskim i żagańskim oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć.
W związku ze zbliżającym się Konwentem Powiatów Województwa Lubuskiego omówiono również zagadnienia dotyczące infrastruktury drogowej, kultury i oświaty.
czytaj dalej

Obchody 30. rocznicy powstania Koła Związku Sybiraków w Lubsku

 • 19-09-2019
Ilustracja do informacji: Obchody 30. rocznicy powstania Koła Związku Sybiraków w Lubsku
80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę i 30 rocznica powstania Koła Sybiraków w Lubsku były okazją w dniu 18 września 2019 r. do szczególnie uroczystych obchodów.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w intencji ofiar sowieckiej agresji oraz zmarłych i żyjących Sybiraków, w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku. Następnie uczestnicy jubileuszu przeszli pod Pomnik Pamięci Narodowej.
W Lubskim Domu Kultury licznie zgromadzeni goście podziękowali członkom koła kultywującym pamięć o zesłańcach na „nieludzką ziemię”, których droga do Polski okupiona była łzami, cierpieniem, śmiercią.
Starosta Powiatu Żarskiego Józef Radzion, Wiceprzewodniczący Rady - Krzysztof Czerniawski i Radna Elżbieta Haściło złożyli na ręce Prezesa Zarządu Koła Sybiraków Wojciecha Szablińskiego szczególne podziękowania i wdzięczność za zaangażowanie i pracę na rzecz pamięci o „Golgocie syberyjskiej”.
Uroczystość była okazją do odznaczenia osób zasłużonych medalami i odznaczeniami przyznanymi przez Zarząd Główny Związku Sybiraków oraz Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze.
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP w Żarach

 • 19-09-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP w Żarach
16 września 2019 roku odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP w Żarach. W spotkaniu, które poświęcone było organizacji powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych w 2020 roku, uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Paweł Hryniewicz.
Ustalono, że począwszy od 2020 roku zawody dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych będą odbywać się cyklicznie każdego roku kalendarzowego. Natomiast zawody dla drużyn seniorów od 2021 roku organizowane będą co drugi rok.
Podczas spotkania Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Robert Słowikowski przedstawił zagadnienia związane z zasadami dofinansowania dla Gmin do zakupu pojazdów strażackich w przyszłym roku oraz poinformował o realizacji nowego programu 5000+ skierowanym do Ochotniczych Straży Pożarnych.
czytaj dalej

Spotkanie powiatów partnerskich

 • 17-09-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie powiatów partnerskich
Na zaproszenie Starosty Powiatu Sprewa-Nysa Haralda Alterkrügera, Starosta Żarski Józef Radzion uczestniczył w spotkaniu z władzami zaprzyjaźnionych powiatów z Niemiec, Rosji, Kanady, Szkocji i Polski ( powiat żarski, zielonogórski, krośnieńsko-gubiński) z okazji 20-lecia współpracy.
Podsumowano realizację wspólnych projektów transgranicznych w różnych dziedzinach dotyczących administracji, kultury, oświaty, ochrony środowiska oraz działalności stowarzyszeń.
Podkreślano, że realizacja wielu projektów umożliwia mieszkańcom naszych regionów wzajemne poznawanie się jak również poznanie kultur narodowych i zwyczajów.
Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć rozwijania dalszej współpracy przy realizacji nowych projektów.
czytaj dalej

Porozumienie w sprawie remontu chodnika na ul. Komuny Paryskiej w Żarach podpisane

 • 13-09-2019
Ilustracja do informacji: Porozumienie w sprawie remontu chodnika na ul. Komuny Paryskiej w Żarach podpisane
13 września 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, w imieniu Powiatu Żarskiego oraz przedstawiciele Gminy Żary o statusie miejskim Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej oraz Wiceburmistrz Patryk Faliński podpisali porozumienie w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie przebudowy drogi poprzez wykonanie chodnika drogi nr 1093F ul. Komuny Paryskiej w m. Żary na odcinku od km 0+000 do km 0+423.  
Powiat Żarski zapewnia dokumentacje techniczną oraz materiały budowlane niezbędne do realizacji zadania.
czytaj dalej

Gratulujemy "Wesołej Gromadzie" z Mirostowic Górnych II miejsca na konkursie wieńców podczas Lubuskiego Święta Plonów 2019

 • 11-09-2019
Ilustracja do informacji: Gratulujemy "Wesołej Gromadzie" z Mirostowic Górnych II miejsca na konkursie wieńców podczas Lubuskiego Święta Plonów 2019
9 września 2019 r. podczas Lubuskiego Święta Plonów w Krzyszycach, zespół Wesoła Gromada z Mirostowic Górnych reprezentował Powiat Żarski w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”.
Serdecznie gratulujemy zajęcia II miejsca
czytaj dalej

Uroczysta przysięga studentów biorących udział w programie "Legia Akademicka"

 • 11-09-2019
Ilustracja do informacji: Uroczysta przysięga studentów biorących udział w programie "Legia Akademicka"
7 września 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion uczestniczył w uroczystej przysiędze wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.
Była to pierwsza przysięga legionistów w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
Legia Akademicka to program pilotażowy ochotniczego szkolenia studentów, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej.
czytaj dalej

Dożynki 2019

 • 10-09-2019
Ilustracja do informacji: Dożynki 2019
Wrzesień to czas organizowania dożynek podczas których wyrażamy wdzięczność rolnikom za ich ciężką pracę. Tegoroczne wiejskie dożynki w Złotniku były okazją do podziękowania za tegoroczne plony i całoroczną pracę na roli.
w imieniu Starosty i Radnych Rady Powiatu Żarskiego Wicestarosta Małgorzata Issel i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kordylewski, łamiąc się tradycyjnym chlebem, życzyli wszystkim rolnikom, by na naszych stołach nigdy nie brakowało chleba.
czytaj dalej

Narodowe Czytanie nowel polskich przez uczniów szkół Powiatu Żarskiego

 • 10-09-2019
Ilustracja do informacji: Narodowe Czytanie nowel polskich przez uczniów szkół Powiatu Żarskiego
7 września 2019 roku odbyła się ósma edycja Narodowego Czytania pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.
W żarskim rynku i na terenie szkół i biblioteki w Lubsku uczniowie czytali fragmenty ośmiu polskich nowel ( „Sachen” H. Sienkiewicza, „Dobra Pani” E. Orzeszkowej, „Dym” M. Konopnickiej, „Katarynka” B. Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” B. Schulza, „Orka” W. St. Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wrony…” S. Żeromskiego, „Sawa” H. Rzewuskiego).
 
W akcji uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych oraz  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.
 
W akcji czynny udział wzięli przedstawiciele Rady Powiatu Żarskiego -  Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Wiceprzewodniczący Rady - Tadeusz Kordylewski..
 
czytaj dalej

Wspólnie dla dobra Powiatu Żarskiego - rozmowy z Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego

 • 06-09-2019
Ilustracja do informacji: Wspólnie dla dobra Powiatu Żarskiego - rozmowy z Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego
6 września 2019  r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona i Członka Zarządu Powiatu Michała Rudnickiego z Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego Łukaszem Mejzą.
W  czasie spotkania poruszono przede wszystkim kwestie związane z pozyskiwaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego, wspólne działania Rady Powiatu i Urzędu Marszałkowskiego. Starosta podkreślił, że najważniejsze zadania, które powinny znaleźć się  na liście priorytetów województwa lubuskiego to kwestie związane z zapewnieniem opieki zdrowotnej w Powiecie Żarskim (e-zdrowie, geriatria).
Zwracając uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym podkreślono konieczność przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 287 - budowa ronda w stronę Grabika oraz II etapu obwodnicy Lubska.
Poruszono również kwestie dotyczące zwiększenia środków na tereny wiejskie poprzez wsparcie stowarzyszeń : LZS, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich Rady Sołeckiej.
Mając na uwadze ochronę środowiska podkreślano sprawy związane  z gospodarką odpadami, wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski na terenie Powiatu Żarskiego miejscem magazynowania zatrzymanych transportów z nielegalnymi odpadami oraz odzyskiem surowców wtórnych (butelkomaty).
Starosta zaznaczył, że cyklicznie odbywają się  spotkania z wójtami i burmistrzami w sprawie najistotniejszych kwestii naszego powiatu.
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook