.

Spotkanie z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego

 • 16-10-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego
 
15 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Żarskiego ze Starostą Żarskim Józefem Radzionem, Wicestarostą Małgorzatą Issel, Przewodniczącym Rady Powiatu Żarskiego Wiktorem Kułdoszem oraz członkami Zarządu: Tomaszem Czajkowskim i Michałem Rudnickim. W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni przedstawiciele żarskiej firmy Feniks V oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach.

Głównym tematem było omówienie zasad współpracy przy odtwarzaniu linii autobusowych na terenie Powiatu Żarskiego, w związku z rządową ustawą o funduszu rozwoju przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Członek Rady Nadzorczej spółki Feniks V Józef Słowikowski przedstawił sytuację transportu na terenie powiatu. Podczas spotkania ustalono, że każda z gmin przeanalizuje potrzeby odtworzenia najważniejszych połączeń na swoim terenie wraz z kosztami i przedstawi je na następnym spotkaniu, celem podjęcia konkretnych działań.
Następnie Starosta poruszył temat przekazania gminom infrastruktury turystycznej, wybudowanej przez Powiat Żarski w ramach projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego", tj. szlaków turystycznych i elementów dużej oraz małej architektury.

Rozmawiano także o współpracy i wspólnych przedsięwzięciach.
czytaj dalej

Podsumowanie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2018/2019

 • 14-10-2019
Ilustracja do informacji: Podsumowanie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2018/2019
11 października 2019 r., w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół województwa lubuskiego za rok szkolny 2018/2019 w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.
W klasyfikacji generalnej powiatów drugie miejsce zajął Powiat Żarski. Puchar, medal i dyplom odebrał Starosta Żarski Józef Radzion w towarzystwie Marka Bobka i Roberta Kaszubskiego – koordynatorów Powiatowej Olimpiady Młodzieży. Gratulujemy szczególnie zawodnikom i trenerom z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach – szkoła uplasowała się na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej Licealiady.
Świętując kolejny sukces Powiatu Żarskiego w sportowym współzawodnictwie dzieci i młodzieży, dziękujemy panu Markowi Bobkowi oraz panu Robertowi Kaszubskiemu za wieloletnią pracę trenerską, trud i zaangażowanie włożone w organizację i koordynowanie przebiegu wszystkich konkurencji rozgrywanych podczas POM.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego oraz trenerom, którzy przyczyniają się do popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży. Szczególne podziękowania należą się uczniom, którzy przez cały rok szkolny chętnie i z zapałem pracowali na sportowe osiągnięcia swoich szkół.
 
KLASYFIKACJA GENERALNA POWIATÓW:
1. Miasto Zielona Góra (powiat grodzki)
2. Powiat Żarski
3. Powiat Zielonogórski
 
KLASYFIKACJA GENERALNA MIAST:
1. Zielona Góra
2. Żary
3. Gorzów Wielkopolski
KLASYFIKACJA GENERALNA GMIN:
1. Zielona Góra
2. Żary
3. Gorzów Wielkopolski
 
KLASYFIKACJA GENERALNA LICEALIADA (rocznik 2009 i młodsi):
1. VII Liceum Ogólnokształcące Zielona Góra
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ELEKTRYK Nowa Sól
3. Zespół Szkół Ekonomicznych Żary
 
KLASYFIKACJA GENERALNA IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (rocznik 2003-2005):
1. Szkoła Podstawowa 2 Strzelce Krajeńskie
2. Szkoła Podstawowa nr 5 Żary
3. Szkoła Podstawowa 1 Sulęcin
 
KLASYFIKACJA GENERALNA IGRZYSK DZIECI (rocznik 2006 i młodsi):
1. Szkoła Podstawowa nr 2 Gubin
2. Szkoła Podstawowa nr 7 Świebodzin
3. Szkoła Podstawowa nr 3 Sulechów
czytaj dalej

Z niespodzianką dla Seniorów!

 • 14-10-2019
Ilustracja do informacji: Z niespodzianką dla Seniorów!
10 października 2019 r., w związku ze świętem Seniorów, Wicestarosta Małgorzata Issel z członkiem zarządu Tomaszem Czajkowskim, w towarzystwie prezes Szpitala Na Wyspie Jolanty Dankiewicz i kierownika oddziału Wiesława Sarneckiego, odwiedzili chorych na Oddziale Geriatrycznym. Geriatria w Żarach jest jedynym tego typu oddziałem dla osób starszych w całym województwie lubuskim. Dzięki funduszom norweskim pozyskanym przez szpital (450 tysięcy złotych) i staraniom Rady Powiatu zmodernizowano oddział i sale chorych, poprawiając standard opieki.
czytaj dalej

Spotkanie w Rodzinnym Domu Seniora "Leśne Zacisze"

 • 14-10-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie w Rodzinnym Domu Seniora "Leśne Zacisze"
9. października 2019 r. Wicestarosta Małgorzata Issel odwiedziła mieszkańców Rodzinnego Domu Seniora „Leśne Zacisze” w Żarach. Spotkanie upływało w ciepłej, rodzinnej atmosferze i było dobrą okazją do rozmowy o planach dyrektor pani Danuty Sobieraj na budowę Europejskiego Centrum Geriatrycznego w Mielnie. Mieszkańcy „Leśnego Zacisza” chętnie dzielili się opowieściami o przeszłości, swoich doświadczeniach życiowych, smutkach i radościach dnia powszedniego. Podziwiamy energię, siłę, mądrość i zapał wszystkich mieszkańców oraz pracowników Rodzinnego Domu Seniora „Leśne Zacisze”. Sto lat!
czytaj dalej

Tydzień Seniora w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

 • 14-10-2019
Ilustracja do informacji: Tydzień Seniora w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Domu Pomocy Społecznej w Lubsku
8. października 2019 roku Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak w towarzystwie Starosty Żarskiego Józefa Radziona, burmistrza Lubska Janusza Dudojcia, posła na sejm Marka Asta, członka zarządu Rady Powiatu Żarskiego Tomasza Czajkowskiego i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Czerniawskiego spotkał się z Seniorami w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Po obiektach szpitalnych, pokazując zmodernizowane i wyremontowane pomieszczenia, z dumą oprowadzała gości Prezes „Szpitala Na Wyspie” w Żarach Jolanta Dankiewicz i kierownik ZOL-u Otylia Schönborn. W DPS-ie, przy udziale dyrektor Wioletty Kuźmińskiej, otwarto turniej gier planszowych i warsztaty kulinarne dla seniorów. Najlepsi w turnieju zostali uhonorowani pucharami i nagrodami ufundowanymi przez Starostę Żarskiego. Rozmowom i spotkaniom z seniorami towarzyszyła atmosfera ciepła i radości. Wszystkim Seniorom, raz jeszcze życzymy zdrowia, pogody ducha i spełnienia marzeń!
czytaj dalej

Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem

 • 14-10-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem
8 października 2019 roku Starosta Żarski Józef Radzion gościł Wicemarszałka Województwa Lubuskiego – Stanisława Tomczyszyna. Podsumowano dotychczasową dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim; rozmawiano o pozyskanych do tej pory projektach i perspektywach na przyszłość w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, funduszach przeznaczonych m.in. na infrastrukturę, działalność stowarzyszeń, kół oraz klubów sportowych znajdujących się na terenie powiatu żarskiego.
czytaj dalej

X sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 30-09-2019
Ilustracja do informacji: X sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się X sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad Starosta Żarski - Józef Radzion, Wicestarosta - Małgorzata Issel, oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego - Wiktor Kułdosz wręczyli uczniom nagrody Starosty Żarskiego za wybitne osiągnięcia.
Wśród nagrodzonych znaleźli się: Patryk Gubała, Marta Łoś, Natalia Szczupiel, Alina Markulak, Aleksander Płatek, Szymon Januszewicz, Michał Kałwa, Hubert Łukawiecki, Zachariasz Kowalski, Wioletta Stora.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Lucyna Hoffman Czyżyk przekazała informacje na temat działalności poradni.
Naczelnik WIGN Erwin Henke zapoznał radnych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w roku 2019.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
- w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Tuplice dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1098F w miejscowości Tuplice (ul. Parkowa)
-  w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
 
 
czytaj dalej

Mistrzostwa Powiatu Żarskiego szkół ponadpodstawowych w pływaniu

 • 30-09-2019
Ilustracja do informacji: Mistrzostwa Powiatu Żarskiego szkół ponadpodstawowych w pływaniu
27 września 2019 r. na pływalni „Wodnik” w Żarach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Żarskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu. Zawody otworzyła Wicestarosta Małgorzata Issel; w otwarciu uczestniczył również radny powiatowy Bogdan Kępiński.
W zawodach wzięli udział uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żarskiego w konkurencjach:
 
styl dowolny  dziewczęta
1 miejsce - Anna Reczyńska - CKZiU Żary
2 miejsce - Natalia Czech  - ZSE Żary
3 miejsce - Aleksandra Kukuć - SLO
4 miejsce -  Izabela Kaszub - ZSOiT Żary
5 miejsce - Martyna Gabryl - CKZiU Żary
6 miejsce - Zuzanna Podkidacz - SLO Żary
7 miejsce - Klaudia Biskowska  - ZSE Żary
8 miejsce - Aleksandra Kuczak - KLO Żary
9 miejsce - Anna Simonetti - KLO Żary
10 miejsce - Julia Macierzyńska - ZSOiT
 
styl klasyczny dziewczęta
1 miejsce - Zuzanna Podkidacz - SLO Żary
2 miejsce - Julia Chabraszewska - KLO Żary
3 miejsce - Kornela Eliasz-Przygoda - SLO
4 miejsce - Izabela Kaszub - ZSOiT Żary
5 miejsce - Wiktoria Komorkiewicz - ZSE Żary
6 miejsce - Julia Świętoń - KLO Żary
7 miejsce - Oliwia Różewicz  - CKZiU Żary
8 miejsce - Agata Baran - ZSB Żary
9 miejsce - Karolina Otocha - ZSOiT Żary
 
styl grzbietowy dziewczęta
1 miejsce - Anna Reczyńska - CKZiU Żary
2 miejsce - Natalia Czech  - ZSE Żary
3 miejsce - Aleksandra Kukuć - SLO Żary
4 miejsce - Zuzanna Grzyb - KLO Żary
5 miejsce - Aleksandra  Eliasz-Przygoda - SLO
6 miejsce - Agata Baran - ZSB Żary
7 miejsce - Wiktoria Cudyk - KLO Żary
8 miejsce - Patrycja Konopielko - ZSB Żary
 
styl dowolny chłopcy
1 miejsce - Piotr Saramaka - ZSE Żary
2 miejsce - Jakub Stehno - SLO Żary
3 miejsce - Wiktor Koszela - ZSE Żary
4 miejsce - Dawid Pruszyński  - SLO Żary
5 miejsce - Kamil Malinowski  - KLO Żary
6 miejsce - Hubert Drzewiecki  - CKZiU Żary
7 miejsce - Michał Jakubczak  - KLO Żary
8 miejsce - Kamil Zielonka - ZSB Żary
9 miejsce - Krystian Zielonka - ZSB Żary
 
styl klasyczny chłopcy
1 miejsce - Artur Trześniewski  - SLO Żary
2 miejsce - Szymon Kujawa - SLO Żary
3 miejsce - Rafał Drzewiński - ZSE Żary
4 miejsce - Bartłomiej Szakiel - KLO Żary
5 miejsce - Dawid Kropski- KLO Żary
6 miejsce - Kacper Szocik  - ZSOiT Żary
7 miejsce - Dawid Ardeli - ZSE Żary
8 miejsce - Sławomir Manaj - ZSB Żary
9 miejsce - Bartłomiej  Warcholak - CKZiU Żary
 
styl grzbietowy chłopcy
1 miejsce - Dawid Pruszyński  - SLO Żary
2 miejsce -  Miłosz Bielak  - ZSE Żary
3 miejsce - Konrad Rybaczek  - KLO Żary
4 miejsce - Jakub Stehno - SLO Żary
5 miejsce - Piotr Grochalski - ZSE Żary
6 miejsce -Michał Kowalewski- KLO Żary
7 miejsce  - Rafał Szymański - CKZiU Żary
8 miejsce - Krystian Opas - ZSB Żary
 
Sztafety 4x50m stylem dowolnym dziewcząt
1 miejsce - SLO Żary
2 miejsce - ZSE Żary
3 miejsce - KLO Żary
 
Sztafety 4x50m stylem dowolnym chłopców
1 miejsce - SLO Żary
2 miejsce - ZSE Żary
3 miejsce - KLO Żary
4 miejsce - CKZiU Żary
5 miejsce - ZSB Żary
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt
1 miejsce - SLO Żary
2 miejsce - KLO Żary
3 miejsce - ZSE Żary
4 miejsce - CKZiU Żary
5 miejsce - ZSOiT
 
Klasyfikacja drużynowa chłopców
1 miejsce - SLO Żary
2 miejsce - ZSE Żary
3 miejsce - KLO Żary
4 miejsce - ZSB Żary
5 miejsce - CKZiU Żary
6 miejsce - ZSOiT
 
czytaj dalej

Lubuski Turniej w Bowlingu Olimpiad Specjalnych

 • 30-09-2019
Ilustracja do informacji: Lubuski Turniej w Bowlingu Olimpiad Specjalnych
26 września 2019 r. odbył się Lubuski Turniej w Bowlingu Olimpiad Specjalnych, w których wzięło udział 13 klubów z województwa lubuskiego. Wicestarosta Małgorzata Issel otwierając zawody życzyła wszystkim zawodnikom osiągnięcia rekordów życiowych, umiejętności grupowego współdziałania, wygrywania i przegrywania.
Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane do trenerów, opiekunów, nauczycieli, wychowawców i dyrektorów placówek uczestniczących w rozgrywkach.
 
Puchary i medale otrzymali najlepsi zawodnicy.
 
GRUPA I
1. KLUB GLADIATOR ŻARY 186p.
2. K. ISKRA SZPROTAWA 177P.
3. K. ALL STARS ZIELONA GÓRA 150p.
4. K. AUTENTICON SŁAWA 129p.
5. K. ARKADIA ZIELONA GÓRA 125p.
GRUPA II
1. K. ŚLIMAKI LUBSKO 203p.
2. K. OLIMPIJCZYK KROSNO ODRZ. 170p.
3. K. KUSY ŚWIEBODZIN 168p.
4. K. HERKULES NOWA SÓL 167p.
GRUPA III
1. K. SYNERGIA ŻARY 197p.
2. K.KOMETKA SULECHÓW 195p.
3. K. TORNADO ŻAGAŃ 178p.
4. K. OLIMP STRZELCE KRAJ. 176p.
czytaj dalej

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej w Mielnie

 • 25-09-2019
Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie drogi powiatowej w Mielnie
24 września 2019 r. uroczyście otwarto przebudowaną drogę powiatową nr nr F1100 od km. 18+400 do km 19+111,70 w Milenie. Inwestycja realizowana była dzięki dofinansowaniu w ramach rządowego „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
W czasie otwarcia drogi głos zabrali: Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak, Starosta Żarski - Józef Radzion, Wójt Gminy Przewóz – Mariusz Strojny.
W uroczystości uczestniczyli radni powiatowi (Tomasz Czajkowski – członek zarządu, Wiktor Kułdosz - przewodniczący Rady, Krzysztof Czerniawski - wiceprzewodniczący Rady , Franciszek Wołowicz, Elżbieta Łobacz – Bącal, Jarosław Dowhan), sołtys wsi Mielno - Krystyna Skiba i Przewodnicząca Rady Gminy Przewóz - Bogusława Szlachetka.
Całkowita wartość inwestycji: 1 726 438,83 zł
Wkład finansowy Powiatu Żarskiego: 946 275 zł
Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 : 780 212,00 zł
Zakres prac obejmował:
- przebudowę jezdni o szerokości 4m do 5m
- wykonanie poboczy, chodników z kostki betonowej prowadzących do przystanków autobusowych oraz posesji mieszkalnych
- oczyszczenie rowów
- oświetlenie solarne przy przejściach dla pieszych
Wykonawca: Konsorcjum Firm SOWA R.J.K. Sp. Komandytowa (Lider) i Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp.z o.o. (Partner) reprezentowane przez Panią Renatę Sowę.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook