.

Mikołajki na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Na Wyspie

 • 06-12-2019
Ilustracja do informacji: Mikołajki na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Na Wyspie
6 grudnia 2019 r., zgodnie z mikołajkową tradycją, Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz przedstawiciele Szpitala Na Wyspie: Prezes Jolanta Dankiewicz, Lekarz Naczelny Rafał Kołsut i Pielęgniarka Naczelna Joanna Fogel odwiedzili najmłodszych pacjentów placówki.
 
Wszystkie dzieci przebywające na oddziałach Dziecięcym i Ginekologiczno-Położniczym zostały obdarowane nie tylko pluszowymi i słodkimi upominkami, ale również uśmiechem i życzeniami zdrowia. Największym prezentem mikołajkowym będzie jednak poniedziałkowe otwarcie i oddanie do użytku nowoczesnej części szpitala, w której mieszczą się już np. nowe sale chorych Oddziału Dziecięcego.
 

Podsumowanie 8. edycji akcji "Narodowe Czytanie"

 • 02-12-2019
Ilustracja do informacji: Podsumowanie 8. edycji akcji "Narodowe Czytanie"
Z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Żarach niezwykłe podziękowania związane z akcją Narodowego Czytania, w której Powiat Żarski uczestniczy już od pierwszej edycji. W tegorocznej, 8. edycji akcji pod honorowym patronatem prezydenta uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, radni i wicestarosta. W rynkach oraz szkołach Żar i Lubska czytano fragmenty nowel Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Reymonta i Stefana Żeromskiego.
 
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Powiatu Żarskiego. Dziękujemy uczniom, nauczycielom, wychowankom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku, Domu Pomocy Społecznej w Lubsku i Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
czytaj dalej

Odbiór chodnika przy ul. Komuny Paryskiej

 • 29-11-2019
Ilustracja do informacji: Odbiór chodnika przy ul. Komuny Paryskiej
29 listopada 2019 r. na mocy porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żarach a Urzędem Miejskim w Żarach oddano do użytku chodnik przy ul. Komuny Paryskiej w Żarach. Przebudowany został odcinek przy drodze nr 1093F od km 0+000 do km 0+423.
 
W związku z porozumieniem Powiat Żarski przygotował dokumentację projektową i zapewnił materiały na zrealizowanie zadania przebudowy drogi poprzez wykonanie chodnika (koszt ok. 70 tysięcy złotych).
czytaj dalej

XII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 29-11-2019
Ilustracja do informacji: XII sesja Rady Powiatu Żarskiego
28 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XII sesja Rady Powiatu Żarskiego. W jej trakcie przyjęto sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu Żarskiego, informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady o pracy w okresie między sesjami oraz przedstawione zostało sprawozdanie z planu Kontroli Komisji Rewizyjnej.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały nr IV/29/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
w 2019 roku,
- w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020,
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/47/2019 Rady powiatu Żarskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego,
- sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Żarskiego,
- w sprawie zmiany tytuły i treści uchwały
Nr X/55/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach,
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych – na rok 2020,
- w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 287 w miejscowości Żary,
- w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego remontu zdegradowanej nawierzchni jezdni z kostki granitowej na masę bitumiczną odcinka drogi krajowej w miejscowości Marszów gm. Żary,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku,
- w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Pana Konrada Łakomego,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
czytaj dalej

Akcja "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

 • 25-11-2019
Ilustracja do informacji: Akcja "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"
22 listopada 2019 r. w Sali Widowiskowej przy Urzędzie Gminy w Trzebielu odbyło się spotkanie połączone ze szkoleniem dla mieszkańców powiatu żarskiego w ramach kampanii społecznej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". W trakcie szkolenia, które prowadził zastępca Komendanta Powiatowego Paweł Hryniewicz oraz pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Naczelnik Wydziału Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczego Grzegorz Lisik i Starszy Inspektor Sztabowy Paweł Brela, omówione zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz co należy robić, gdy już dojdzie do pożaru.
 
Zwrócono uwagę, jak ważnym elementem bezpieczeństwa są okresowe przeglądy kanałów wentylacyjnych i kominowych. W spotkaniu uczestniczył także Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w losowaniu czujek ufundowanych przez Starostę Żarskiego Józefa Radziona.
czytaj dalej

100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża i Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

 • 25-11-2019
Ilustracja do informacji: 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża i Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK
21 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej żarskiego ratusza odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża i Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.
 
Na zaproszenie Oddziału Rejonowego Polskiego Krzyża w Żarach w obchodach uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion i radna Anna Ślawska. Gratulując zaangażowania, Starosta złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim członkom i pracownikom PCK oraz tym, którzy bezinteresownie dzielą się darem życia, jakim jest krew.
 
W dowód uznania za wieloletnie wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża, Starostwo Powiatowe w Żarach zostało uhonorowane okolicznościowym medalem.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 25-11-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
21 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poświęcone było zwalczaniu ASF (afrykańskiego pomoru świń) w związku z potwierdzonymi przypadkami choroby na terenie województwa lubuskiego.
 
W spotkaniu uczestniczył Starosta Żarski Józef Radzion, burmistrzowie, wójtowie miast i gmin Powiatu Żarskiego oraz przedstawiciele - Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, Komendy Powiatowej PSP w Żarach, Komendy Powiatowej Policji w Żarach, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Żarach.
 
W trakcie spotkania zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Pan Andrzej Olczak przestawił aktualną sytuację epizootyczną na terenie Powiatu oraz omówił zadania poszczególnych podmiotów zaangażowanych w zwalczanie afrykańskiego pomoru świń.
czytaj dalej

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

 • 25-11-2019
Ilustracja do informacji: Mały Miś w świecie wielkiej literatury
20 listopada 2019 r. w Przedszkolu Niepublicznym "Chatka Puchatka" w Żarach odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiego projektu pt. "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Przedszkolaków z grup „Króliczki” i „Kłapouszki” odwiedziła Wicestarosta Małgorzata Issel, by wziąć udział w czytaniu baśni o „Czerwonym Kapturku”. Dzieci chętnie przyłączały się do wspólnej zabawy podczas czytania.
 
Wizyta była okazją do wręczenia zabawek i upominków dla najmłodszych oraz wpisania się do pamiątkowej kroniki przedszkola. Projekt realizowany w Przedszkolu Niepublicznym „Chatka Puchatka” w Żarach ma na celu rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci.
czytaj dalej

Otwarcie drogi powiatowej w Chociczu

 • 14-11-2019
Ilustracja do informacji: Otwarcie drogi powiatowej w Chociczu
13 listopada 2019 r. otwarto drogę powiatową w Chociczu. W uroczystościach uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, radni Rady Powiatu Żarskiego Elżbieta Haściło, Elżbieta Łobacz-Bącal, Krzysztof Czerniawski, Sebastian Górski, Jarosław Dowhan, radni Rady Miejskiej w Lubsku, Sołtys wsi Chocicz Monika Kwiatkowska, Rada Sołecka, ksiądz z parafii w Górzynie Tomasz Grochowski, przedstawiciele wykonawcy (Usługi Remontowo-Budowlane BRUK-BUD Łukasz Biedziuk) oraz nadleśnictwa, mieszkańcy i zaproszeni goście.
 
Do użytku oddano odcinek o długości 946m, poprawiając komfort jazdy kierowców i bezpieczeństwo pieszych. Wzdłuż drogi zaprojektowano chodnik z kostki brukowej, który prowadzi do przystanków autobusowych oraz posesji mieszkańców. Istniejące rowy poddano renowacji, oczyszczono i wyprofilowano je, wymieniono przepusty, które polepszyły warunki odwadniania przebudowanego odcinka. Na przejściach dla pieszych zainstalowano oświetlenia solarne.
Za sprawą zrealizowanej inwestycji, nowo wybudowana droga w Chociczu stała się alternatywnym połączeniem dróg wojewódzkich w kierunku Krosna Odrzańskiego oraz Zielonej Góry.
 
Przed uroczystym przecięciem wstęgi, ks. Tomasz Grochowski oprowadził zebranych po malowniczym, XVII-wiecznym kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
 
Przebudowa drogi w Chociczu została zrealizowana przez Powiat Żarski przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego projektu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, w kwocie 1 018 825 zł. Z budżetu powiatu na ten cel przeznaczono drugie tyle, bo aż 1 049 734 zł.
czytaj dalej

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • 13-11-2019
Ilustracja do informacji: Obchody Narodowego Święta Niepodległości
W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, 10 listopada 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion w towarzystwie radnych Anny Ślawskiej i Małgorzaty Brzyśkiewicz złożył kwiaty pod pomnikiem kombatantów w Lipinkach Łużyckich oraz uczestniczył w uroczystości przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich.
 
11 listopada 2019 r. w Lubskim Domu Kultury odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 101. rocznicę odzyskania niepodległości, przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.
Występy artystyczne poprzedziły msza święta w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku, pochód ulicami miasta, uroczyste wciągnięcie flagi na maszt oraz złożenie kwiatów na miejscu Pamięci przy ul. Niepodległości. Powiat Żarski reprezentowali Starosta Żarski Józef Radzion oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rynku Pracy Elżbieta Haściło.
 
W żarskich uroczystościach obchodów Narodowego Święta Niepodległości wziął udział członek Zarządu Tomasz Czajkowski. Na Cmentarzu Komunalnym złożono wiązanki i zapalono znicze pod Pomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza Polskiego.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook