.

O budowie strażnicy i bezpieczeństwie w Powiecie Żarskim

 • 17-01-2019
Ilustracja do informacji: O budowie strażnicy i bezpieczeństwie w Powiecie Żarskim
16 stycznia 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion spotkał się z Zastępcą Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Januszem Drozdą oraz Komendantem Powiatowym PSP w Żarach mł. bryg. Robertem Słowikowskim. Na spotkaniu rozmawiano o budowie nowej strażnicy i bezpieczeństwie mieszkańców Powiatu Żarskiego.
 
Budowa nowoczesnej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Żarach oraz sprawy proceduralne z nią związane były głównym tematem spotkania w Starostwie Powiatowym. Starosta Józef Radzion oraz jego goście omówili kwestie nadchodzących przetargów, dofinansowania oraz długości realizacji inwestycji. Przypomnijmy, budowa strażnicy finansowana jest z środków Wojewody Lubuskiego oraz wspierana środkami z budżetu Powiatu Żarskiego, a jej zakończenie zaplanowano na rok 2022. Wyczekiwana od wielu lat budowa strażnicy nie tylko znacząco poprawi bezpieczeństwo w Powiecie Żarskim, również bardzo pozytywnie wpłynie na warunki lokalowe strażaków – zawodowców.
 
Podczas spotkania podjęto temat dobrej współpracy Komendy Powiatowej PSP w Żarach z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej działającymi na terenie powiatu oraz podkreślono ogromne znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w wspieraniu działań Państwowej Straży Pożarnej.
 
Na zakończenie, Starosta Żarski Józef Radzion, Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Janusz Drozda oraz Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski skupili się na działaniach związanych z szeroko pojętą profilaktyką, informowaniem oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom występującym w okresie grzewczym. Omówiono realizację programów skierowanych dla uczniów oraz mieszkańców Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

II Turniej Tenisa Stołowego między Domami Dziecka

 • 16-01-2019
Ilustracja do informacji: II Turniej Tenisa Stołowego między Domami Dziecka
15 stycznia 2019 r., w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku, odbył się II Turniej Tenisa Stołowego między Domami Dziecka pod honorowym patronatem Starosty Żarskiego. W sportowych zmaganiach uczestniczyły dzieci z Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz dzieci z  Powiatowego Domu Dziecka w Żarach.
 
Po zaciętych meczach pierwsze miejsce wywalczyła ekipa z Lubska i to ona otrzymała puchar ufundowany przez Starostę Żarskiego Józefa Radziona. Z racji, iż głównym celem spotkania była chęć wspólnej zabawy, promocja zdrowego stylu życia oraz integracja wychowanków Domów –  obie drużyny otrzymały bony podarunkowe.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 16-01-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
15 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta Żarski Józef Radzion, Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianiowska, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Robert Słowikowski, p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Tomasz Białek, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Beata Rybaczkowska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Elżbieta Banaś, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Żarskiego Lucyna Hoffman – Czyżyk, Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku Elżbieta Maćko, Zastępca Dyrektora Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach Beata Prowacka - Szelest, Kierownik Nadzoru Wodnego w Lubsku Ryszard Werecki, Kierownik Enea Rejonu Żary Michał Bartosz oraz przedstawiciel Komendanta Wojskowego Komendy Uzupełnień w Żaganiu i Komendanta Placówki Straży Granicznej w Tuplicach.
 
Uczestnicy spotkania przedłożyli Staroście raporty dotyczące ich działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Żarskiego w roku ubiegłym oraz poinformowali o planowanych działaniach związanych z bezpieczeństwem, które będą podejmowane w 2019 roku.
 
czytaj dalej

Wizyta Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawy w Starostwie Powiatowym w Żarach

 • 15-01-2019
Ilustracja do informacji: Wizyta Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawy w Starostwie Powiatowym w Żarach
15 stycznia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Lubuskim Kuratorem Oświaty Panią Ewą Rawą. W rozmowach uczestniczyli również Wioletta Markulak - Koordynator Terenowego Zespołu Wizytatorów w Żarach oraz Bartłomiej Kubiak - Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego.
 
Starosta Józef Radzion dokładnie omówił stan przygotowań powiatowych jednostek oświatowych do przyjęcia podwójnego rocznika uczniów w roku szkolnym 2019/2020, przedstawił liczbę uczniów z klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum, którzy zostaną przyjęci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski oraz liczbę oddziałów szkolnych, które powstaną. Z analizy przedstawionej przez dyrektorów szkół wynika, iż Powiat Żarski jest przygotowany do przyjęcia 1691 uczniów. Podczas spotkania szczegółowo omówiono stan bazy lokalowej oraz potrzeby kadrowe poszczególnych szkół.
 
Po wizycie w Starostwie Powiatowym, Pani Kurator Ewa Rawa w towarzystwie Starosty oraz Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia odwiedziła Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach, gdzie – na ręce dyrektora Pana Krzysztofa Neski – złożyła gratulacje za bardzo wysoki wynik uzyskany przez Technikum nr 3 w rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych uplasowało się na 2. miejscu w województwie lubuskim i 12. miejscu w kraju w Rankingu Techników 2019.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała dla powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach!

 • 11-01-2019
Ilustracja do informacji: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała dla powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach!
11 stycznia 2019 r. na Oddziale Noworodkowym Szpitala Na Wyspie w Żarach gościli Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. Przewodnikami po oddziale byli Pani Jolanta Dankiewicz – Prezes Szpitala Na Wyspie oraz Pan Jakub Czwojda – ordynator Oddziału Noworodkowego.
 
W 2018 roku Szpital Na Wyspie w Żarach otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt służący ratowaniu życia i zdrowia noworodków. Jakub Czwojda - ordynator Oddziału - z dumą i satysfakcją opowiadał Staroście i Wicestaroście o najnowocześniejszych inkubatorach, w tym inkubatorze transportowym, urządzeniach do resuscytacji noworodków, kardiomonitorach, pulsoksymetrach, pompach infuzyjnych i aparacie do USG – darach Fundacji Jurka Owsiaka. Włodarze Powiatu Żarskiego byli pod wrażeniem stopnia zaawansowania technologii, z której korzysta dzisiejsza medycyna oraz nie kryli radości na myśl o tym, ilu noworodkom pomogą podarowane urządzenia.
 
Warto podkreślić, że Szpital Na Wyspie w Żarach ma bardzo dobrą opinię wśród pań, które chętnie wybierają go jako miejsce porodu. Rodzą tu kobiety nie tylko z terenu Powiatu Żarskiego, ale również z powiatów sąsiednich. Pacjentki chwalą szpital za profesjonalną opiekę medyczną i kameralną atmosferę.
czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków w Żarach

 • 11-01-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków w Żarach
10 stycznia 2019 roku - zgodnie z wieloletnią tradycją – odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków w Żarach. Uczestniczyli w nim Wicestarosta Małgorzata Issel, Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze – Wacław Mandryk, Sybiracy wraz z Prezesem Koła Związku Sybiraków w Żarach - Józefem Seńków, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście.
 
Spotkanie rozpoczęło się krótką homilią oraz wystąpieniami zaproszonych gości, po czym wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia. Było też, jak zwyczaj nakazuje, wspólne kolędowanie oraz wieczerza wigilijna.
czytaj dalej

„Hej kolęda, kolęda!”, czyli noworoczne kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

 • 09-01-2019
Ilustracja do informacji: „Hej kolęda, kolęda!”, czyli noworoczne kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku
04 stycznia 2019 r. na dziedzińcu Domu Pomocy Społecznej w Lubsku odbyła się II edycja Noworocznego Kolędowania pod honorowanym patronatem Starosty Żarskiego.  W muzycznym spotkaniu udział wzięli m.in. Starosta Żarski Józef Radzion, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, radni Rady Powiatu Żarskiego oraz licznie zgromadzeni Mieszkańcy Domu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również dyrektorzy lubskich placówek oświatowych.
 
Aby przedłużyć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, na zamkowym placu wybrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. W kolędowanie włączył się Zespół Barwy,  Zespół Mieszkańców i Pracowników DPS w Lubsku, Zespół Wokalny Unicorns ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku, Rodzinna Grupa Trębaczy, nie zabrakło również występów indywidualnych. Co oczywiste, kolędy i pastorałki były chętnie śpiewane przez wszystkich uczestników tego wyjątkowego spotkania.
 
Organizatorzy – pracownicy DPS-u pod przewodnictwem Pani Dyrektor Wioletty Kuźmińskiej – częstowali gości pieczonymi jabłkami oraz rozgrzewającą zimową herbatą z imbirem i goździkami. Można było również ogrzać się przy ognisku.
 
Zdjęcia: Dom Pomocy Społecznej w Lubsku
czytaj dalej

Wicestarosta Małgorzata Issel na spotkaniu z "Julką - dziewczyną z biglem"

 • 07-01-2019
Ilustracja do informacji: Wicestarosta Małgorzata Issel na spotkaniu z "Julką - dziewczyną z biglem"
6 stycznia 2019 r. Wicestarosta Małgorzata Issel wzięła udział w wieczorze autorskim Anety Wojciechowskiej – terapeutki, oligofrenopedagoga oraz laureatki Brązowego i Srebrnego Krzyża Zasługi za Pracę Terapeutyczną na rzecz Osób Niepełnosprawnych od Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego.
 
W spotkaniu zorganizowanym w świetlicy wiejskiej w Łazie uczestniczyła tytułowa Julka – dla której książka była prezentem na 18 urodziny -  oraz jej koleżanki i koledzy z klasy.„Julka – dziewczyna z biglem” to zbiór kilkunastu historii oraz opowieść o codziennym życiu dzieci niepełnosprawnych: o ich radościach i smutkach, osiągnięciach i porażkach. Historie, jakie opisuje Pani Aneta Wojciechowska są zabawne i pełne ciepła, autorka porusza w nich jednak trudne i ważne dla młodych czytelników problemy.  
czytaj dalej

Wicestarosta Małgorzata Issel przywitała pierwszego mieszkańca Powiatu Żarskiego urodzonego w 2019 roku

 • 03-01-2019
Ilustracja do informacji: Wicestarosta Małgorzata Issel przywitała pierwszego mieszkańca Powiatu Żarskiego urodzonego w 2019 roku
03 stycznia 2019 r.  Wicestarosta Małgorzata Issel odwiedziła pierwsze dziecko urodzone w 2019 roku w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach.  Mała Magdalenka przyszła na świat 1 stycznia 2019 r. o godzinie 9.44. W chwili narodzin dziewczynka ważyła 4170g i mierzyła 58 cm.
 
Szczęśliwa mama Pani Małgorzata Zasada odebrała gratulacje od Wicestarosty Powiatu Żarskiego Małgorzaty Issel oraz Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanty Dankiewicz. – Nowo narodzonej Madzi i całej rodzinie życzymy zdrowia i uśmiechu nie tylko w dniu narodzin, ale przez całe życie – mówiła Wicestarosta Małgorzata Issel, wręczając świeżo upieczonej mamie kosz upominkowy i prezenty dla córeczki.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook