.

Wydarzenia

Obchody Święta Policji

 • 21-07-2022
Ilustracja do informacji: Obchody Święta Policji
21 lipca 2022r. w sali konferencyjnej żarskiego ratusza odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Żarskiego - na ręce Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Armanda Pisarczyka-Łyczywka - życzenia Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Cywilnym Policji złożyła Wicestarosta Małgorzata Issel. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: mł. insp. Szymon Sędzik Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz zaproszeni goście.
Święto było okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i wyższe stanowiska służbowe oraz przyznania nagród, odznaczeń i wyróżnień. W imieniu Starosty Żarskiego, Wicestarosta Małgorzata Issel wręczyła wyróżnionym funkcjonariuszom okolicznościowe Nagrody Starosty Żarskiego, które otrzymali: st. sierż. Paweł Karbowski, asp. szt. Mariusz Sendrowicz , sierż. szt. Patryk Kozakiewicz, asp. Marcin Jeleń.
Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym policjantom serdecznie gratulujemy.
czytaj dalej

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej

 • 12-07-2022
Ilustracja do informacji: Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej
11 lipca 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Żarach przy Krzyżu Wołyńskim odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.
W uroczystościach Powiat Żarski reprezentowali: Starosta Żarski Józef Radzion, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz, Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski oraz radna Rady Powiatu Żarskiego Anna Ślawska. W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy
Żar i rodzin kresowian, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak ,Poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa, przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Żarskiego oraz z Żagania, kompania honorowa 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. HWK Stanisława Żółkiewskiego, poczty sztandarowe oraz reprezentanci licznych instytucji, służb policji, straży pożarnej i kościoła.
Dzisiejsze uroczystości były niezastąpioną okazją, by wrócić pamięcią do bolesnej historii naszej ojczyzny, a także sposobnością do złożenia hołdu tym, dla których przynależność do narodu polskiego stała się wyrokiem śmierci.
Organizatorami uroczystości byli: Kresowe Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach, Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Żarach, oraz Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Oddział w Żarach.
czytaj dalej

Podsumowanie drugiego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład

 • 04-07-2022
Ilustracja do informacji: Podsumowanie drugiego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład
30.06.2022 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Samorządowców z Powiatu Żarskiego z posłami na Sejm RP Markiem Astem i Jerzym Materną.
Tematem spotkania było podsumowanie drugiego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.
Samorządy z naszego powiatu na inwestycje otrzymały łącznie kwotę 95 558 598 zł.
Posłowie wręczyli włodarzom gmin symboliczne promesy.
czytaj dalej

SESJA ABSOLUTORYJNA POWIATU ŻARSKIEGO. 100 % POPARCIA DLA STAROSTY I ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO. JEDNOGŁOŚNIE UDZIELONE ABSOLUTORIUM!

 • 04-07-2022
Ilustracja do informacji: SESJA ABSOLUTORYJNA POWIATU ŻARSKIEGO. 100 % POPARCIA DLA STAROSTY I ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO. JEDNOGŁOŚNIE UDZIELONE ABSOLUTORIUM!
30 czerwca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Rozpatrzono raport o stanie Powiatu Żarskiego za 2021 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu, zawiera informację o zrealizowanych inwestycjach i pozyskanych środkach.
Podjęto uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2021 rok.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Starosty i Zarządu za rok 2021!
Kwiaty i podziękowania otrzymała Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska.
Podczas sesji podjęto uchwały:
- o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2021 rok,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2021,
- o udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2021,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2022 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2022-2035,
- zmieniającej uchwałę nr XXXIII/207/2022 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

Zmiana organizacji ruchu

 • 29-06-2022
Ilustracja do informacji: Zmiana organizacji ruchu
Rozpoczęły się pracę przy rozbudowie drogi powiatowej nr 4601F - ul. Artylerzystów (od skrzyżowania ulic Lotników, Artylerzystów, Broni Pancernej do skrzyżowania ulic: Artylerzystów, Śródmiejska) w Żarach.
Zgodnie z planowaną organizacją ruchu w pierwszym etapie rozbudowy, który potrwa około miesiąca nie można wjechać na ulicę Artylerzystów od ulicy Ułańskiej.
Planowany termin zakończenia prac: czerwiec 2023
Przypominamy
➡️Inwestycja zostanie zrealizowana przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanych przez Wojewodę Lubuskiego.
Łączna kwota realizacji inwestycji wynosi 7 601 635,84 zł (pozyskane dofinansowanie w ramach programu wyniesie 80% - 5 512 880,00 zł). Również Miasto Żary zadeklarowało wsparcie finansowe ważnej dla swojego terenu inwestycji drogowej w kwocie 1 000 000,00 zł. Z budżetu Starostwa Powiatowego przeznaczona zostanie kwota 1 088 755,84 zł.
czytaj dalej

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 • 24-06-2022
Ilustracja do informacji: Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
24 czerwca 2022 r. około 3000 uczniów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, spotkało się po raz ostatni w roku szkolnym 2021/2022, aby podsumować mijający okres pracy i wspólnie przywitać wakacje. Tym samym zakończyły się tegoroczne zajęcia edukacyjne, a także sesje egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Wiktorem Kułdoszem, Członkiem Zarządu Tomaszem Czajkowskim oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiejem Kubiakiem wzięli udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach. W uroczystym zakończeniu uczestniczyła również Starsza Wizytator Kuratorium Oświaty Terenowego Zespołu Wizytatorów w Żarach Wioletta Markulak. Starosta pogratulował osiągnięć, wyników w nauce, podziękował nauczycielom za trud włożony w edukacje uczniów. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Krzysztof Neska podziękował Zarządowi Powiatu za wykonanie termomodernizacji budynku. Dzięki tej inwestycji szkoła stała się zarówno ekonomiczna jak i ekologiczna.
Szczególnie wyjątkowy charakter miało zakończenie roku w Zespole Szkół Specjalnych w Lubsku, gdzie w uroczystościach udział wzięła Wicestarosta Małgorzata Issel wraz z Członkiem Zarządu Michałem Rudnickim. W trakcie apelu, w obecności dyrektor szkoły Elżbiety Maćko, Wicestarosta Małgorzata Issel wręczyła Nagrodę Starosty, wyjątkowemu uczniowi jakim jest Dorian Niemiec laureat finału Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla Szkół Podstawowych oraz finalista Olimpiady Matematycznej Juniorów, gratulując osiągnięć oraz dziękując za ambitną naukę.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy słonecznych, bezpiecznych, radosnych i pełnych przygód wakacji.
????☀️????⛱⛵️
czytaj dalej

Ogłoszenie wyników III edycji konkursu plastycznego

 • 13-06-2022
Ilustracja do informacji: Ogłoszenie wyników III edycji konkursu plastycznego
W dniu 10.06.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach został rozstrzygnięty konkurs plastyczny nt. „Zawód warty polecenia”. Konkurs ten był skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i odbywał się przy współpracy ze szkolnymi doradcami zawodowymi.
Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żarskim”, a jego głównym celem było promowanie kształcenia zawodowego. Do konkursu zostało złożonych 13 bardzo ciekawych i oryginalnych prac.
Komisja przyznała:
???? I miejsce - Zuzannie Kluge z Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach
???? II miejsce- Elizie Krawczyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
???? III miejsce - Natalii Mroczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach
oraz dwa wyróżnienia:
-???? Agata Rezlerska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
- ????Kacper Zemlik z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Powiat Żarski, a wszyscy uczestnicy konkursu upominki i nagrody pocieszenia.
Wszystkim serdecznie gratulujemy pomysłów, inwencji twórczej oraz dziękujemy za udział w konkursie.
????????
 
 
 
 
czytaj dalej

Spotkanie z Posłanką na Sejm RP Anitą Kucharską – Dziedzic

 • 06-06-2022
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Posłanką na Sejm RP Anitą Kucharską – Dziedzic
2 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach Starosta Józef Radzion i Wicestarosta Małgorzata Issel gościli posłankę na Sejm RP Anitę Kucharską – Dziedzic. W spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący Nowej Lewicy w Powiecie Żarskim Edward Skobelski oraz Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w Lubuskiem Radosław Pogorzelec.
Tematem rozmów było m. in. sytuacja w pieczy zastępczej, w Domach Dziecka, funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, sprawy oświatowe (sytuacja w placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski), pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Podkreślono konieczność współpracy i aktywnych działań dla dobra społeczności lokalnej Powiatu Żarskiego
czytaj dalej

14 450 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach - Etap II

 • 06-06-2022
Ilustracja do informacji: 14 450 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach - Etap II
W dniu 1.06.2022 r. Członek Zarządu Tomasz Czajkowski odebrał z rąk Ministra Pawła Szefernakera i Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka promesę na kwotę 14 450 000 zł z przeznaczeniem na realizacje inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa głównego budynku Powiatowego Szpitala na Wyspie w Żarach” na potrzeby centralnej izby przyjęć, zakładu rehabilitacji, oddziału geriatrii i oddziału chorób wewnętrznych – Etap II.
czytaj dalej

Spotkanie z Posłanką na Sejm RP Anitą Kucharską – Dziedzic

 • 02-06-2022
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Posłanką na Sejm RP Anitą Kucharską – Dziedzic
2 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach Starosta Józef Radzion i Wicestarosta Małgorzata Issel gościli posłankę na Sejm RP Anitę Kucharską – Dziedzic. W spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący Nowej Lewicy w Powiecie Żarskim Edward Skobelski oraz Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w Lubuskiem Radosław Pogorzelec.
Tematem rozmów było m. in. sytuacja w pieczy zastępczej, w Domach Dziecka, funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, sprawy oświatowe (sytuacja w placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski), pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Podkreślono konieczność współpracy i aktywnych działań dla dobra społeczności lokalnej Powiatu Żarskiego
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook