.

Wydarzenia

XVIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 15-10-2020
Ilustracja do informacji: XVIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego
15 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2020-2025
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych - na rok 2021.

 
czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

 • 14-10-2020
Ilustracja do informacji: Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Ratownictwa Medycznego

 • 13-10-2020
Ilustracja do informacji: Dzień Ratownictwa Medycznego
Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składamy serdeczne życzenia wszystkim ratownikom medycznym z Naszego Powiatu oraz podziękowania za ciężką, pełną poświęcenia pracę w szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie – pandemii COVID-19.
Jesteśmy pełni uznania za Wasz trud i zaangażowanie w służbie drugiemu człowiekowi.
Życzą:
Starosta Żarski Józef Radzion
Wicestarosta Małgorzata Issel

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego

 • 08-10-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego
 
08 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyły się posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego: Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Edukacji i Rynku Pracy.
 
Głównym tematem rozmów Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury była sytuacja związana z pandemią Covid-19 w Powiecie Żarskim. Poruszono sprawy związane z funkcjonowaniem DPS-ów i Domów Dziecka w czasie pandemii. Pani Dyrektor DPS-u w Lubsku W. Kuźmińska przedstawiła sytuację epidemiologiczną i omówiła kwestie związane z  potrzebami inwestycyjnymi placówki. Przewodniczący Komisji Zdrowia dr. Marek Femlak szeroko omówił sytuację panującą w Szpitalach Powiatu Żarskiego, odpowiadał na szczegółowe pytania członków komisji w związku z COVID-19.
Wicestarosta Małgorzata Issel przedstawiła wnioski wypływające z telekonferencji zorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego w dniu  05.10.2020 r. dotyczącą sytuacji w DPS-ach, oraz omówiła wnioski z codziennych raportów wpływających do Starostwa z Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka i Placówek Oświatowych. Na komisji poruszono sprawy związane z byłym przejściem granicznym Olszyna, zaopiniowano projekty uchwał na XVIII sesje Rady Powiatu.
 
Posiedzenie Komisji Edukacji i Rynku Pracy rozpoczęły gratulacje i życzenia złożone przez Wicestarostę i Przewodniczącą Komisji Elżbietę Haściło w związku z przyznaniem Radnej Elżbiecie Łobacz – Bącal Resortowej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Turystyki. Przedstawiciel Ogólnopolskiej federacji  Młodych – Kazimierz Worsztynowicz uczeń Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach przedstawił członkom komisji projekt statutu Młodzieżowej Rady Powiatu. Wicestarosta poinformowała, że wniosek będzie procedowany do dalszych prac. Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Żarskiego  p. Lucyna Hoffmann – Czyżyk omówiła działalność placówki. Naczelnik wydziału Edukacji i Zdrowia przedstawił sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Zaopiniowano projekty uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu.
 
czytaj dalej

Obchody Tygodnia Seniora

 • 08-10-2020
Ilustracja do informacji: Obchody Tygodnia Seniora

Spotkanie ws. utworzenia Powiatowej Rady Młodzieży - Ogólnopolska Federacja Młodych

 • 06-10-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie ws. utworzenia Powiatowej Rady Młodzieży - Ogólnopolska Federacja Młodych
06 października 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z Przedstawicielem Ogólnopolskiej Federacji Młodych- Kazimierzem Worsztynowiczem uczniem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach.
Tematem drugiego spotkania z młodymi ambitnymi ludźmi z terenu naszego powiatu było utworzenie  Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego, Wicestarosta podjęła się działań w tym kierunku.
Młodzież to nasza przyszłość należy w nią inwestować. 
czytaj dalej

Spotkanie Wicestarosty z Dyrektorami Powiatowych Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej

 • 06-10-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Wicestarosty z Dyrektorami Powiatowych Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej
05.10.2020 r. Wicestarosta Małgorzata Issel spotkała się z Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej i Dyrektorami Powiatowych Domów Dziecka, w czasie odprawy Pani Wicestarosta przyjeła sprawozdanie z aktualnej sytuacji w placówkach oraz przekazała informacje z wideokonferencji z udziałem Wojewody Lubuskiego.
czytaj dalej

Wideokonferencja z Wojewodą Lubuskim

 • 05-10-2020
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja z Wojewodą Lubuskim
5 października 2020 r. Wicestarosta Powiatu Żarskiego Małgorzata Issel, wspólnie z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyną Przedaszek i Kierownikiem Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Cecylią Rak, uczestniczyła w wideokonferencji zorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka.
 
Narada dotyczyła aktualnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, a przede wszystkim sytuacji w domach pomocy społecznej.
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego z Wójtem Gminy Przewóz

 • 29-09-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego z Wójtem Gminy Przewóz
29.09.2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion spotkał się z Wójtem Gminy Przewóz Mariuszem Strojnym.
W trakcie spotkania omówiono sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w Gminie Przewóz (koszenie traw, wycinka drzew, przycinanie suchych gałęzi, czyszczenie rowów odprowadzających wodę z dróg).
Poruszono również sprawę ewentualnego współfinansowania przez Gminę inwestycji na drogach powiatowych.
czytaj dalej

Dzień Sybiraka

 • 17-09-2020
Ilustracja do informacji: Dzień Sybiraka
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook