.

Wydarzenia

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół województwa lubuskiego za rok szkolny 2022/2023 w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

 • 11-10-2023
Ilustracja do informacji: Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół województwa lubuskiego za rok szkolny 2022/2023 w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.
10 października 2023 r. w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół województwa lubuskiego za rok szkolny 2022/2023 w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.
 
W klasyfikacji generalnej powiatów drugie miejsce zajął Powiat Żarski, wyprzedzając Gorzów Wielkopolski (powiat grodzki), a ustępując Miastu Zielona Góra (powiat grodzki). Puchar, medal i dyplom odebrała Naczelniczka Wydziału Finansowo – Budżetowego Starostwa Powiatowego w Żarach Anna Balcewicz w towarzystwie Marka Bobka i Roberta Kaszubskiego – koordynatorów Powiatowej Olimpiady Młodzieży w Powiecie Żarskim.
 
Serdecznie dziękujemy panu Markowi Bobkowi oraz panu Robertowi Kaszubskiemu za wieloletnią pracę trenerską oraz za zaangażowanie włożone w organizację i koordynowanie przebiegu wszystkich konkurencji rozgrywanych w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży. Dziękujemy również nauczycielom wychowania fizycznego oraz trenerom, którzy przyczyniają się do popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży. Szczególne podziękowania należą się uczniom, którzy przez cały rok szkolny chętnie i z zapałem pracowali na sportowe osiągnięcia swoich szkół.
 
Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!
 
KLASYFIKACJA GENERALNA POWIATÓW:
1. Miasto Zielona Góra (powiat grodzki)
2. Powiat Żarski
3. Gorzów Wielkopolski (powiat grodzki)
 
KLASYFIKACJA GENERALNA MIAST:

1. Zielona Góra
2. Gorzów Wielkopolski
3. Żary
 
KLASYFIKACJA GENERALNA GMIN MIEJSKO – WIEJSKICH I WIEJSKICH:

1. Gmina miejsko- wiejska Sulęcin
2. Gmina miejsko- wiejska Świebodzin
3. Gmina miejsko- wiejska Słubice
 
KLASYFIKACJA GENERALNA LICEALIADA (rocznik 2002 i młodsi):
1. VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze
2. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
 
KLASYFIKACJA GENERALNA IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (rocznik 2008-2009):

1. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kremera w Bobrówku
2. Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Polskich Olimpijczyków Sulęcinie
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie
 
KLASYFIKACJA GENERALNA IGRZYSKA DZIECI (rocznik 2010 i młodsi):
1. Szkoła Podstawowa  im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie
3. Szkoła Podstawowa nr 3  im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie
czytaj dalej

XLVII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 10-10-2023
Ilustracja do informacji: XLVII sesja Rady Powiatu Żarskiego
10 października 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu Żarskiego. W trakcie sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu Żarskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Infrastruktury Tomasza Czajkowskiego sprawozdanie z prac komisji wygłosił Wiceprzewodniczący Komisji Józef Łahucik.
 
Podczas XLVI sesji Rady Powiatu Żarskiego podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2023 – 2033.
- w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/276/2023 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony powyżej 3 lat i zawarcie kolejnej umowy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
- w sprawie powierzenia gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu.
- w sprawie rozpatrzenia skargi dot. funkcjonowania i organizacji pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach.
- w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żarach za 2022 r.
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2022 r.
- w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/270/2023 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 czerwca 2023 r. dotyczącej określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 r.
 
Zapis XLVII sesji Rady Powiatu Żarskiego znajduje się na stronie:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1857/rada-powiatu-w-zarach.htm
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Uroczyste otwarcie EKOPRACOWNI w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach

 • 06-10-2023
Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie EKOPRACOWNI w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach
6 października 2023 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach odbyło się uroczyste otwarcie „EKOPRACOWNI – zielone serce szkoły”. Nowocześnie wyposażona pracownia powstała dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach udziału szkoły w konkursie pn. „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ze wsparciem środków pochodzących z budżetu Powiatu Żarskiego.
 
W otwarciu nowoczesnego warsztatu energii odnawialnej uczestniczyli: Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz, członek Zarządu Powiatu Żarskiego Roman Mazurkiewicz, Sekretarz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Piotr Barczak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak, Rektor Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach dr Roman Józefiak, przedstawiciele Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  przedstawiciele Ochotniczego Hufca Pracy w Żarach, dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Żarski oraz zaproszeni goście.
 
Zrealizowany projekt „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” pozwolił na wyposażenie szkolnej pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne dotyczące odnawialnych źródeł energii. Warsztat został zmodernizowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt: monitory interaktywne, drukarkę, panele fotowoltaiczne, trackery słoneczne, kamery termowizyjne oraz zestawy solarne. W ramach pozyskanych środków wyremontowano pomieszczenie oraz zakupiono meble – oktagonalne stoliki i obrotowe krzesła. Korzystanie z nowoczesnej ekopracowni pozwoli na przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii w sposób atrakcyjny dla młodzieży, przez co zwiększona zostanie świadomość uczniów w zakresie ekologii i odnawialnych źródeł energii.
 
Całkowity koszt powstania „EKOPRACOWNI – zielonego serca szkoły” wyniósł 83 500,00 zł., kwota przyznanej dotacji to 75 000,00 zł. Powiat Żarski dofinansował przedsięwzięcie kwotą 8 500,00 zł.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Nowoczesny samochód dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubsku przekazany!

 • 06-10-2023
Ilustracja do informacji: Nowoczesny samochód dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubsku przekazany!
5 października 2023 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Lubsku wzbogacił się o fabrycznie nowy samochód, którym dzieci z niepełnosprawnością będą dowożone na zajęcia. Auto zostało zakupione ze środków budżetowych Powiatu Żarskiego oraz dzięki dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Dyrektor SOSW w Lubsku Elżbieta Maćko odebrała, z rąk Starosty Żarskiego Józefa Radziona oraz dyrektora zielonogórskiego oddziału PFRON Andrzeja Goni, kluczyki do dziewięcioosobowego Volkswagena Caravelle z windą do przewozu osób niepełnosprawnych. Przekazane auto to specjalistyczny pojazd do przewożenia osób z niepełnosprawnością ruchową oraz z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Jego koszt wyniósł 289 600,00 zł., z czego 154 600 zł. to wkład własny Powiatu Żarskiego, a 135 000,00 zł. stanowi dofinansowanie pozyskane ze środków PFRON w ramach tegorocznej edycji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
 
We wzruszającej, pełnej radości uroczystości, uświetnionej występami artystycznymi wychowanków i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku, udział wzięli przedstawiciele Powiatu Żarskiego: Wicestarosta Małgorzata Issel, członkowie Zarządu Powiatu: Tomasz Czajkowski i Roman Mazurkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żarskiego: Tadeusz Kordylewski i Krzysztof Czerniawski, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Anna Ślawska, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rynku Pracy Elżbieta Haściło, radny Rady Powiatu Żarskiego Jarosław Dowhan oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak, przedstawiciele Gminy Lubsko: Burmistrz Janusz Dudojć oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubsku Artur Bondarenko, a także przedstawiciele Oddziału Lubuskiego PFRON.
 
Uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubsku życzymy zawsze szerokiej i zawsze bezpiecznej drogi!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Uroczysta inauguracja Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Orzeszek” w Żarach

 • 02-10-2023
Ilustracja do informacji: Uroczysta inauguracja Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Orzeszek” w Żarach
29 września 2023 r. miała miejsce uroczysta inauguracja działalności Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Orzeszek” w Żarach oraz Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego „SI-gmaMED”. W uroczystości – na zaproszenie Fundacji Pomocy Dzieciom "SI- gma" – uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Żarskiego oraz powiatów sąsiadujących, przedstawiciele kuratorium oświaty, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele instytucji i podmiotów współpracujących przy budowie przedszkola oraz przyjaciele Fundacji. Powiat Żarski reprezentowała Wicestarosta Małgorzata Issel.
 
Podczas przemówienia, Wicestarosta Małgorzata Issel pogratulowała Prezesowi Fundacji Maciejowi Dragańczukowi powstania tak nowoczesnej placówki oraz dziękowała za stworzenie miejsca, w którym dzieci z niepełnosprawnością będą mogły tworzyć, uczyć się, bawić i wzrastać na wartościowych ludzi w duchu zrozumienia oraz wsparcia.
 
Przedszkole „Orzeszek” Fundacji Pomocy Dzieciom „SI-gma” to niepubliczna placówka wychowawczo-dydaktyczna, do której uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem oraz z zespołem Aspergera w wieku od 2 do 8 lat. Fundacja Pomocy Dzieciom "SI-gma" działa na rzecz pomocy osobom, a w szczególności dzieciom z zaburzeniami i opóźnieniem w rozwoju pod względem fizycznym, psychicznym i psychologicznym oraz społecznym.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Spotkanie z Panią Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach

 • 20-09-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Panią Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach
20 września 2023 r. Starosta Żarski Józef Radzion spotkał się z Komendantem Placówki Straży Granicznej w Tuplicach kpt. SG Moniką Karandys-Kazalską.
 
Najważniejszymi tematami poruszonymi podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Żarach były: bezpieczeństwo zachodniej granicy naszego kraju oraz kwestie współpracy samorządu powiatowego ze Strażą Graniczną. Omówiono również zagadnienia związane z problemami migracyjnymi wynikającymi z przemieszczaniem się cudzoziemców przez Europę oraz nielegalną migracją ludności.
 
Starosta Żarski Józef Radzion podziękował za dotychczasowe działania podejmowane przez Straż Graniczną mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Żarskiego oraz przeciwdziałaniu nielegalnej migracji.
czytaj dalej

Obchody Dnia Sybiraka

 • 19-09-2023
Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Sybiraka
18 września 2023 r. przy Pomniku Żołnierza Polskiego w Żarkach Wielkich miały miejsce uroczyste obchody Dnia Sybiraka – 84. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę zorganizowane przez Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej. Podczas uroczystości Powiat Żarski reprezentowali: Starosta Żarski Józef Radzion, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Anna Ślawska.
 
W obchodach Dnia Sybiraka uczestniczyła wojskowa asysta honorowa 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego z Żagania oraz poczty sztandarowe organizacji pozarządowych i szkół. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień oraz wysłuchaniu montażu poetyckiego przygotowanego przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Żarach Wielkich, zgromadzeni złożyli wieńce oraz zapalili znicze przy Pomniku Żołnierza Polskiego.
czytaj dalej

Głośna próba syren alarmowych

 • 18-09-2023
Ilustracja do informacji: Głośna próba syren alarmowych
28 września br. w godzinach 12.00 – 12.30 na terenie Powiatu Żarskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych, w ramach treningu systemów alarmowych.
Zostaną nadane sygnały akustyczne:
 • ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny, trwający 3 min.
 • odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający 3 min.
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, ponieważ sygnały, które będą się rozlegać są tylko sygnałami ćwiczebnymi.
czytaj dalej

Światowy Dzień Sybiraka

 • 18-09-2023
Ilustracja do informacji: Światowy Dzień Sybiraka
17 września – w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę z 1939 r. – przypada Dzień Sybiraka.

84. lata temu sowieccy żołnierze wkroczyli na terytorium, walczącej z armią niemiecką, Rzeczypospolitej. Było to następstwem układu zawartego 23 sierpnia 1939 r. między hitlerowskimi Niemcami i stalinowskim Związkiem Sowieckim. Na zagarniętych wschodnich terenach Polski rozpoczęły się aresztowania polskich elit, represje i deportacje. Kilkaset tysięcy Polaków zostało wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego. Ponad 20 tys. oficerów oraz przedstawicieli elity zostało zamordowanych w ramach ludobójczej zbrodni katyńskiej.

Źródło: sejm.gov.pl
czytaj dalej

Spotkanie w sprawie odbudowy Długiego Mostu Forst - Zasieki

 • 13-09-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie w sprawie odbudowy Długiego Mostu Forst - Zasieki
12 września 2023 r. w Urzędzie Miasta Forst odbyło się spotkanie dotyczące odbudowy Długiego Mostu (Lange Brücke) na Nysie Łużyckiej, który połączy na nowo niemiecki Forst oraz polskie Zasieki.
 
Polską stronę reprezentowali: Starosta Żarski Józef Radzion, radny Rady Powiatu Żarskiego Jarosław Dowhan, Prezes Euroregionu Sprewa – Nysa - Bóbr Czesław Fiedorowicz, Wójt Gminy Brody Juliusz Dudziak, Sekretarz Gminy Brody Beata Kowalczuk oraz inspektor ds. promocji, pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych Urzędu Gminy Brody Michalina Łajtar. Przedstawicielami strony niemieckiej był m.in.: Burmistrz Miasta Forst Simone Taubenek, Przewodniczący Rady Miejskiej Forst Ingo Paeschke, członek Zarządu Miasta Forst ds. Rozwoju i Budownictw Miejskiego Heike Korittke oraz z Powiatu Sprewa-Nysa: Kierownik Działu Budownictwa i Planowania Pani Schröter, Dyrektor Departamentu Zarządu Dróg Pan Kuckert oraz Dyrektor Departamentu Budownictwa, Planowania i Turystyki Pan Brase.
 
Głównym celem spotkania było omówienie „Studium wykonalności dla miejskiego połączenia drogowego przez Nysę” oraz kosztorysu odbudowy Długiego Mostu w odniesieniu do cen z roku 2023. Założono, że całkowite koszty odbudowy polsko – niemieckiego mostu wyniosą 12 824 000€, w tym zawarto koszty planowania w wysokości 3 584 000€ oraz koszty budowy obiektu - 9 240 000 €. Dodatkowo, po stronie polskiej konieczne będzie utworzenie połączenia drogowego pomiędzy odbudowanym mostem a rondem, którego wybudowanie kosztować będzie 420 000€.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook