.

Wydarzenia

XLVII sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XLVII sesja Rady Powiatu Żarskiego
10 października 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu Żarskiego. W trakcie sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu Żarskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Infrastruktury Tomasza Czajkowskiego sprawozdanie z prac komisji wygłosił Wiceprzewodniczący Komisji Józef Łahucik.
 
Podczas XLVI sesji Rady Powiatu Żarskiego podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2023 – 2033.
- w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/276/2023 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony powyżej 3 lat i zawarcie kolejnej umowy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
- w sprawie powierzenia gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu.
- w sprawie rozpatrzenia skargi dot. funkcjonowania i organizacji pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach.
- w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żarach za 2022 r.
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2022 r.
- w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/270/2023 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 czerwca 2023 r. dotyczącej określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 r.
 
Zapis XLVII sesji Rady Powiatu Żarskiego znajduje się na stronie:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1857/rada-powiatu-w-zarach.htm

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook