Modernizacja kształcenia zawodowego

Kursy w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku

 • 06-07-2017

Kurs Barista

Ilustracja do informacji: Kursy w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku
Kurs Barista -  to połączenie zajęć praktycznych z teoretyczną nauką o kawie, jej gatunkach, sposobach rozróżniania, parzenia i profesjonalnym sprzęcie. Przekazuje kompleksową wiedzę i przygotowanie do pracy w kawiarni. Jest też podstawą do dalszego rozwoju i startu w zawodach. Uczestnicy Kursu  zapoznają się z zaparzaniem perfekcyjnego espresso, czynnikami warunkującymi ten proces oraz zagrożeniami, jakie niesie złe podejście do parzenia kawy. Nauczą się także sztuki spieniania mleka i właściwego łączenia go z idealnie zaparzanym espresso.
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Pierwsza edycja kursu BARISTA

 • 28-06-2017
Ilustracja do informacji: Pierwsza edycja kursu BARISTA
16.06.2017 r., zakończyła się pierwsza edycja KURSU BARISTA, realizowanego w ramach projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”. Uczniowie otrzymali zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu szkolenia.
Kurs BARISTA zawierał podstawowe wiadomości dotyczące technik pracy baristy, teoretyczne informacje o kawie, praktyczne przygotowanie espresso, techniki spieniania mleka oraz wykończenia napojów na bazie kawy w warunkach domowych. Szkolenie to było połączeniem zajęć praktycznych z teoretyczną nauką o kawie, jej gatunkach, sposobach rozróżniania, parzenia i profesjonalnym sprzęcie. Prowadzący przekazali uczestnikom kompleksową wiedzę i przygotowanie do pracy w kawiarni. 
Uczniowie mogli poznać metody zbioru i obróbki owoców kawowca, proces palenia oraz sposoby parzenia kawy.
czytaj dalej

„Nowe możliwości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w Liceach Ogólnokształcących w Powiecie Żarskim”

 • 27-06-2017
                
Projekt pn. „Nowe możliwości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w Liceach Ogólnokształcących w powiecie żarskim współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.; Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Projekt realizowany jest przez Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska jako lidera w partnerstwie z Powiatem Żarskim.
 
Cel projektu: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez 250 uczniów i 50 nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego w Żarach i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku do 30.06.2017r.
 
Projekt realizowany jest w terminie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
 
W ramach projektu realizowane będą zadania dla 250 uczniów i 50 nauczycieli:
 
1). Zad. 1 dla uczniów: Wsparcie dla uczniów, tj.:

- Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – IPD na mobilnej platformie  Blended Learning
- Doradztwo zawodowe
- Cykl kursów na mobilnej platformie w formule Blended Learning przy użyciu indywidualnych kodów dostępu:
 • Przedsiębiorczość w praktyce
 • Kreowanie profesjonalnego wizerunku ucznia na rynku pracy
 • Język angielski
- Zajęcia dodatkowe z matematyki wyrównujące braki.
 
2). Zad. 2 dla nauczycieli: Wsparcie dla nauczycieli, tj.:
- Certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu
- Szkolenie na mobilnej platformie – Zagrożenia cyberprzestrzeni

Załączniki

Zakończenie kursu „Podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop CC

 • 26-06-2017
Ilustracja do informacji: Zakończenie kursu „Podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop CC
20 czerwca 2017 uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach ukończyli kurs „Podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop CC” zorganizowanego przez Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”.
 
Wszyscy uczestnicy zdobyli nowe umiejętności, które będą wykorzystywać w dalszej nauce i karierze zawodowej.
czytaj dalej

"Technik sprzedaży w pigułce"

 • 13-06-2017
Ilustracja do informacji: "Technik sprzedaży w pigułce"
W trakcie kursu uczniowie:
- podnieśli swoje kompetencje sprzedażowe,
- nauczyli się unikalnych i nowoczesnych metod sprzedaży,
- poznali skuteczne techniki zamykania sprzedaży,
- zwiększyli swoją perswazję, a tym samym swoją skuteczność,
- dowiedzieli się jak sobie radzić z obiekcjami klienta,
- poznali skuteczne metody prezentacji swojej oferty,
- nauczyli się wzbudzać  zainteresowanie klientów,
- stali się mistrzem sprzedaży.
czytaj dalej

KURS FLORYSTYCZNY

 • 13-06-2017
Ilustracja do informacji: KURS FLORYSTYCZNY
Szkolenie było przeznaczone dla uczniów technikum architektury krajobrazu. Dzięki tym warsztatom uczniowie poznali podstawowe techniki florystyczne oraz wykonali samodzielnie kompozycje kwiatowe. Już od pierwszych zajęć uczniowie zajmowali się wykonywaniem bukietów, rozpoznawali rośliny cięte i doniczkowe oraz poznali sprzęt florystyczny. Nauczyli się wykonywać różne rodzaje wiązanek oraz metod dbania i przedłużania żywotności kwiatów a także pakowania bukietów.
 
czytaj dalej

"Mój własny biznes" w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach

 • 05-06-2017
Ilustracja do informacji: "Mój własny biznes" w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
W dniach 15 – 17 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach odbył się kolejny bezpłatny kurs dla naszych uczniów w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim". Tym razem 30-godzinny kurs "Mój własny biznes". W trakcie trwania szkolenia uczniowie zostali zapoznani m.in. z następującymi zagadnieniami:
 
 • prawne aspekty zakładania działalności gospodarcze,
 • finansowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podatki w przedsiębiorstwie,
 • zasady prowadzenia księgowości,
 • BIZNES PLAN – opracowanie i wdrażanie projektu,
 • sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia,
 • marketing i promocja w małej firmie,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • komunikacja interpersonalna.
czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim!

 • 23-05-2017
Ilustracja do informacji: Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim!
W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim" Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS na Wydziale Informatyki, Uniwersytetu Zielonogórskiego uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach uczestniczą w 30 godzinnym cyklu zajęć wykładowo-projektowych "Podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop CC".
 
Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przetwarzania grafiki komputerowej oraz biorą udział w zajęciach praktycznych w profesjonalnym studiu fotograficznym
 
Zajęciom towarzyszy wspaniała atmosfera. Prowadzi je dr inż. Łukasz Hładowski – wieloletni wykładowca UZ. Opiekunem grupy jest nauczyciel informatyki Radosław Sobieraj.
czytaj dalej

Kursy dla młodzieży w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim

 • 22-05-2017

Remont warsztatów i pracowni szkolnych w CKZiU w Żarach idzie "pełną parą"

 • 17-05-2017
Ilustracja do informacji: Remont warsztatów i pracowni szkolnych w CKZiU w Żarach idzie "pełną parą"
8 maja 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach rozpoczął się I etap przebudowy pomieszczeń warsztatowych na potrzeby nowoczesnych pracowni do nauki zawodu, który obejmuje wymianę wszystkich instalacji, wykonanie nowych posadzek, wyremontowanie stropodachu nad parterem wraz z wymianą świetlików w środkowej części budynków oraz dostosowanie pomieszczeń do najnowocześniejszego sprzętu, który został zakupiony z pozyskanych przez Powiat Żarski pieniędzy w ramach projektu Modernizacji Kształcenia Zawodowego.
II etap obejmuje termomodernizację budynku w tym m.in. przebudowę kotłowni, docieplenie budynku, remont stropodachu nad piętrem, rozbiórkę budynku portierni, rozbiórkę tarasu i budowę schodów z podjazdem oraz utwardzenie terenu.
Termin ukończenia pierwszego etapu prac to 16 października 2017 r. 
Całkowite zakończenie prac remontowych przewidziano na 30 sierpnia 2018 r.
Koszt inwestycji wyniesie 2 261 821 zł.
czytaj dalej
1 2 3 4
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1