.

Modernizacja kształcenia zawodowego

Szkolenie pt. Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym

 • 10-11-2017
Ilustracja do informacji: Szkolenie pt. Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym
W dniach 3,4,5 listopada 2017 r. młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach w ramach projektu Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Żarskim uczestniczyła w szkoleniu pt. Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym.
Szkolenie podnosi umiejętności i kwalifikacje uczniów uczących się w zawodzie technik hotelarstwa.
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim.
czytaj dalej

Trzecie Tematyczne Spotkanie Robocze przedstawicieli Uczniowskich Agencji Turystycznych (UAT) pt. „Jak zaprezentować się na targach i osiągnąć sukces?”.

 • 26-09-2017
Ilustracja do informacji: Trzecie Tematyczne Spotkanie Robocze przedstawicieli Uczniowskich Agencji Turystycznych (UAT) pt. „Jak zaprezentować się na targach i osiągnąć sukces?”.
22 września 2017 r. odbyło się w Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz trzecie Tematyczne Spotkanie Robocze przedstawicieli Uczniowskich Agencji Turystycznych (UAT) pt. „Jak zaprezentować się na targach i osiągnąć sukces?”.  Głównym celem spotkania roboczego było przygotowanie uczniów do obsługi stanowiska wystawienniczego i prezentacji oferty podczas  1. Targów Turystycznych zaplanowanych na dzień 07.12.2017 r. w Görlitz.
Agnieszka Korman, Mentor saksońskich szkół, przygotowała i przeprowadziła działania edukacyjne z przedstawicielami UAT. Uczniowie utworzyli dwunarodowe zespoły, w których opracowali zagadnienia związane m.in. z obsługą klienta, doborem członków teamu prezentującego ofertę oraz zadaniami zespołu. Na koniec bardzo intensywnych, a także bardzo przyjemnych warsztatów uczniowie zaprezentowali scenki rodzajowe, które poruszały wiele istotnych aspektów związanych z profesjonalną obsługą stanowiska podczas targów. Po każdej odegranej scence uczestnicy warsztatów przeprowadzili dokładną analizę zaprezentowanych treści.   
W tym samym czasie polscy i saksońscy nauczyciele, opiekunowie UAT, uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez koordynatora projektu.  Warsztaty dla nauczycieli poświęcone były zapoznaniu się z odmiennymi systemami edukacji w Polsce i Saksonii. W wyniku pracy grup narodowych wywiązała się żywa dyskusja poruszająca kwestie związane z wdrażaniem w polskich szkołach reformy edukacji oraz związanych z nią wyzwaniami. Wszyscy nauczyciele zgodnie stwierdzili, że warsztaty o takiej tematyce są bardzo ważne i potrzebne, gdyż dzięki bezpośrednim rozmowom z polskimi i saksońskimi kolegami mogą lepiej zrozumieć system szkolnictwa kraju sąsiada. Warsztaty te będą kontynuowane podczas podróży edukacyjnej dla opiekunów i mentorów Uczniowskich Agencji Turystycznych „Wymiana doświadczeń oraz wspieranie edukacji międzykulturowej” w dniach 12-13.12.2017 r. w Bautzen i Bolesławcu.     
W dalszej części spotkania roboczego wszyscy uczestnicy udali się do auli w Annenschule, gdzie odbędą się grudniowe Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych. Wizyta ta miała na celu sprawdzenie warunków technicznych w pomieszczeniu oraz opracowanie wstępnego planu rozmieszczenia stanowisk wystawienniczych UAT. W pierwszych Targach Turystycznych weźmie udział ponad 120 uczniów i nauczycieli saksońskich i polskich szkół oraz zaproszeni goście.  
Spotkanie robocze przygotowali uczniowie i nauczyciele UAT w Görlitz we współpracy z zespołem projektu.
 
 
Następne spotkanie robocze przedstawicieli UAT odbędzie się na początku listopada 2017 r.
czytaj dalej

Dwudniowe warsztaty w dniach 14-15 września 2017 r. w Zgorzelcu dla uczniów i nauczycieli z saksońskich i polskich szkół oraz przedstawicieli lokalnych instytucji kultury

 • 21-09-2017
Ilustracja do informacji: Dwudniowe warsztaty w dniach 14-15 września 2017 r. w Zgorzelcu dla uczniów i nauczycieli z saksońskich i polskich szkół oraz przedstawicieli lokalnych instytucji kultury
Podczas warsztatów uczniowie zaprezentowali pierwszą regionalną ofertę kulturalno-turystyczną. Oferta została opracowana we współpracy z panią Sandrą Nejranowską, ekspertem w dziedzinie turystyki. Wyniki pracy przedstawione zostały pozostałym uczestnikom warsztatów w formie prezentacji „stolikowej” składającej się z siedmiu stanowisk wystawowych. Dzięki wykorzystaniu takiej formy warsztatowej uczniowie zebrali wiele cennych doświadczeń związanych z wystąpieniem publicznym oraz przekonali się, iż profesjonalne prezentowanie oferty podczas targów turystycznych wymaga wiele pracy. Po pierwszym dniu intensywnych zajęć uczestnicy wybrali się na ciekawy spacer po Görlitz i Zgorzelcu. W drugim dniu warsztaty wypełnione były kolejnymi działaniami edukacyjnymi. Prowadzący warsztaty zaproponował utworzenie polsko-niemieckich grup eksperckich, w których uczniowie opracowali następujące zagadnienia: Targi jako narzędzie marketingowe, rodzaje targów i wystaw – przykłady targów turystycznych, przygotowanie do udziału w targach, wokół stoiska targowego oraz obsługa klienta. Wszyscy uczniowie i nauczyciele byli bardzo zmotywowani do pracy i aktywnie uczestniczyli w zaproponowanych działaniach edukacyjnych, a zdobytą w ten sposób cenną wiedzę i doświadczenia zabrali do swoich szkół w celu przekaznia jej innym członkom Uczniowskich Agencji Turystycznych.
Już w ten piątek, w dniu 22 września 2017 r., niektórzy z tych uczniów przyjadą ponownie do Görlitz i będą uczestniczyć w 3. spotkaniu roboczym Uczniowskich Agencji Turystycznych. Spotkanie poświęconne jest
przygotowaniu uczniów do prezentacji regionalnej oferty kulturalno-turystycznej „Jak zaprezentować się na targach i osiągnąć sukces?”
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
 
 
czytaj dalej

Spotkanie partnerów projektu pn. "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim"

 • 18-09-2017
Ilustracja do informacji: Spotkanie partnerów projektu pn. "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim"
14 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach obyło się spotkanie Partnerów projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”. W spotkaniu, obok Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia, udział wzięli: Wicestarosta Małgorzata Issel, Joanna Małecka – kierownik oddziału Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Joanna Masłowska i Katarzyna Szczudrawa – Profi Biznes Group, Radosław Wróblewski – przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz Renata Jasińska – przedstawiciel ZDZ Zielona Góra oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Celem spotkania partnerów projektu było podsumowanie dotychczasowych działań projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2016/2017. Najwięcej uwagi poświęcono na omówienie działań – kursów, szkoleń i staży – które będą miały miejsce w roku szkolnym 2017/2018 oraz na przygotowanie dokumentów do kontroli z Urzędu Marszałkowskiego.
czytaj dalej

Ruszamy z nowym projektem

 • 11-09-2017
 

Posiedzenie Grupy Kierowniczej projektu Regional Management „Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”

 • 08-09-2017
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Grupy Kierowniczej projektu Regional Management „Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”
 
W Dniu 07.09.2017r. w Gorlitz odbyło się posiedzenie Grupy Kierowniczej projektu Regional Management  „Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym wszystkich partnerów projektu- z powiatu żarskiego  przedstawicielami  byli Sekretarz Powiatu- Agnieszka Domaradzka, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.Prusa Jerzy Kowalczyk. W trakcie spotkania omówiono
i przedstawiono sprawozdanie Koordynatora z realizacji projektu za okres 2016/2017, przedstawiono informacje Partnerów w zakresie dotychczasowej realizacji projektu przez polskie powiaty oraz  omówiono realizację zaplanowanych działań projektowych w okresie 2017/2018- już w miesiącu wrześniu młodzież uczestnicząca w projekcie rozpoczyna pierwsze spotkania na warsztatach i wizytach studyjnych.
 
czytaj dalej

Kursy w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku

 • 06-07-2017

Kurs Barista

Ilustracja do informacji: Kursy w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku
Kurs Barista -  to połączenie zajęć praktycznych z teoretyczną nauką o kawie, jej gatunkach, sposobach rozróżniania, parzenia i profesjonalnym sprzęcie. Przekazuje kompleksową wiedzę i przygotowanie do pracy w kawiarni. Jest też podstawą do dalszego rozwoju i startu w zawodach. Uczestnicy Kursu  zapoznają się z zaparzaniem perfekcyjnego espresso, czynnikami warunkującymi ten proces oraz zagrożeniami, jakie niesie złe podejście do parzenia kawy. Nauczą się także sztuki spieniania mleka i właściwego łączenia go z idealnie zaparzanym espresso.
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Pierwsza edycja kursu BARISTA

 • 28-06-2017
Ilustracja do informacji: Pierwsza edycja kursu BARISTA
16.06.2017 r., zakończyła się pierwsza edycja KURSU BARISTA, realizowanego w ramach projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”. Uczniowie otrzymali zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu szkolenia.
Kurs BARISTA zawierał podstawowe wiadomości dotyczące technik pracy baristy, teoretyczne informacje o kawie, praktyczne przygotowanie espresso, techniki spieniania mleka oraz wykończenia napojów na bazie kawy w warunkach domowych. Szkolenie to było połączeniem zajęć praktycznych z teoretyczną nauką o kawie, jej gatunkach, sposobach rozróżniania, parzenia i profesjonalnym sprzęcie. Prowadzący przekazali uczestnikom kompleksową wiedzę i przygotowanie do pracy w kawiarni. 
Uczniowie mogli poznać metody zbioru i obróbki owoców kawowca, proces palenia oraz sposoby parzenia kawy.
czytaj dalej

„Nowe możliwości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w Liceach Ogólnokształcących w Powiecie Żarskim”

 • 27-06-2017
                
Projekt pn. „Nowe możliwości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w Liceach Ogólnokształcących w powiecie żarskim współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.; Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Projekt realizowany jest przez Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska jako lidera w partnerstwie z Powiatem Żarskim.
 
Cel projektu: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez 250 uczniów i 50 nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego w Żarach i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku do 30.06.2017r.
 
Projekt realizowany jest w terminie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
 
W ramach projektu realizowane będą zadania dla 250 uczniów i 50 nauczycieli:
 
1). Zad. 1 dla uczniów: Wsparcie dla uczniów, tj.:

- Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – IPD na mobilnej platformie  Blended Learning
- Doradztwo zawodowe
- Cykl kursów na mobilnej platformie w formule Blended Learning przy użyciu indywidualnych kodów dostępu:
 • Przedsiębiorczość w praktyce
 • Kreowanie profesjonalnego wizerunku ucznia na rynku pracy
 • Język angielski
- Zajęcia dodatkowe z matematyki wyrównujące braki.
 
2). Zad. 2 dla nauczycieli: Wsparcie dla nauczycieli, tj.:
- Certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu
- Szkolenie na mobilnej platformie – Zagrożenia cyberprzestrzeni

Załączniki

Zakończenie kursu „Podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop CC

 • 26-06-2017
Ilustracja do informacji: Zakończenie kursu „Podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop CC
20 czerwca 2017 uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach ukończyli kurs „Podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop CC” zorganizowanego przez Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”.
 
Wszyscy uczestnicy zdobyli nowe umiejętności, które będą wykorzystywać w dalszej nauce i karierze zawodowej.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook