.

Modernizacja kształcenia zawodowego

Warsztaty „Przygotowanie Targów Turystycznych i Polsko-Saksońskiej Konferencji Młodych Menedżerów Kultury i Turystyki”

 • 20-02-2019
Ilustracja do informacji: Warsztaty „Przygotowanie Targów Turystycznych i Polsko-Saksońskiej Konferencji Młodych Menedżerów Kultury i Turystyki”
 
W warsztatach pod hasłem „Przygotowanie Targów Turystycznych i Polsko-Saksońskiej Konferencji Młodych Menedżerów Kultury i Turystyki” w dniach 14 - 15 marca tego roku w Bischofswerdzie wzięło udział 55 uczniów oraz nauczycieli z saksońskich i polskich szkół, którzy pod okiem profesjonalnych trenerów zdobywali kolejne doświadczenia w dziedzinie planowania i organizacji przedsięwzięć kulturalno-turystycznych.
 
Podczas dwudniowych warsztatów w Bischofswerdzie uczniowie z Polski i Saksonii intensywnie zajmowali się przygotowaniem i realizacją kolejnych działań projektowych skierowanych do uczniów polskich i saksońskich szkół. W wyniku współpracy opracowana została m.in. koncepcja 3. Targów Turystycznych oraz Polsko-Saksońskiej Konferencji Młodych Menedżerów Kultury i Turystyki z uwzględnieniem zagadnień związanych z programem, logistyką, finansami oraz promocją planowanych imprez.
Warsztaty były także okazją do określenia terminów kolejnych działań projektowych:
-          3. Targi Turystyczne w dniu 18.03.2019 r. w Żarach,
-          Polsko-Saksońska Konferencja Młodych Menedżerów Kultury i Turystyki w dniu 29.05.2019 r. w Bolesławcu,
-          Spotkanie na zakończenie projektu RegionalManagement w dniu 11.06.2019 r. w Görlitz/Zgorzelecu.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
 
 


Polsko-Saksońskie Targi Turystyczne Atrakcje turystyczne Dolny Śląska-Saksonia w Hoyerswerdzie

 • 28-11-2018
Ilustracja do informacji: Polsko-Saksońskie Targi Turystyczne Atrakcje turystyczne Dolny Śląska-Saksonia w Hoyerswerdzie
 
Tajemnicze zamki, malownicze trasy rowerowe, szlaki turystyczne tropem ceramiki i znanych postaci historycznych, wiatr w żaglach i Kultura przez duże „K” – to wszystko i o wiele więcej zaprezentowali młodzi menadżerowie turystki na 2. Targach Turystycznych Uczniowskich Agencji Turystycznych w Hoyerswerdzie.

Dnia 22 listopada 2018 r. w Kulturfabrik Hoyerswerda e.V.  odbyły się 2. Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych zorganizowane w ramach projektu INTERREG RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym. Podczas Targów uczniowie saksońskich i polskich szkół przedstawili ponad 200 uczniom z Hoyerswerdy i okolic ofertę turystyczną terenu przygranicznego, poznali ofertę innych UAT oraz wykorzystali kompetencje z zakresu managementu turystyki zdobyte podczas zrealizowanych warsztatów i spotkań roboczych.

Targi zorganizowali uczniowie z Bischofswerdy, Hoyerswerdy, Görlitz, Bolesławca, Lubania, Zgorzelca i Żar.
 
 
czytaj dalej

Kurs „Obsługa kas fiskalnych" , który odbył się w dniach 16-18.11.2018r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach

 • 27-11-2018

Kurs rysunku i malarstwa ", który odbył się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach w dn 14-18.11.2018r

 • 20-11-2018

Kurs dla uczniów ZSOiE w Lubsku pn " Zarządzanie firmą w programie Insert GT", który odbył się w Lubsku w dniach: 9-10, 16-18.11.2018r. w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żarskim”

 • 19-11-2018

Polsko-Saksońskie Targi Turystyczne

 • 16-11-2018
Ilustracja do informacji: Polsko-Saksońskie Targi Turystyczne
 
Atrakcje turystyczne Dolny Śląska-Saksonia w Hoyerswerdzie Tajemnicze zamki, malownicze trasy rowerowe, szlaki turystyczne tropem ceramiki i znanych postaci historycznych, wiatr w żaglach i Kultura przez duże „K” – to wszystko i o wiele więcej zaprezentują młodzi menadżerowie turystki na 2. Targach Turystycznych Uczniowskich Agencji Turystycznych.

Dnia 22 listopada 2018 r. w Kulturfabrik Hoyerswerda e.V.  odbędą się 2. Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych zorganizowane w ramach projektu INTERREG RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym. Podczas Targów uczniowie saksońskich i polskich szkół przedstawią ofertę turystyczną terenu przygranicznego, poznają ofertę innych UAT oraz wykorzystają kompetencje z zakresu managementu turystyki zdobyte podczas zrealizowanych warsztatów i spotkań roboczych.

Targi organizują uczniowie we współpracy z agencjami partnerskimi z Bischofswerdy, Hoyerswerdy, Görlitz, Bolesławca, Lubania, Zgorzelca i Żar.
Serdecznie Państwa zapraszamy!
czytaj dalej

Kurs ECDL, który odbył się w ZSOiE w Lubsku w terminie: 13.04.-17.06.2018r.

 • 11-10-2018
Ilustracja do informacji: Kurs ECDL, który odbył się w ZSOiE w Lubsku w terminie: 13.04.-17.06.2018r.
Kurs w zakresie pierwszej pomocy dla logistów i spedytorów

 • 02-10-2018
Kurs w zakresie pierwszej pomocy dla logistów i spedytorów", który odbył się w ZST Lubsko w dniach : 06.06-15.06.2018 w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żarskim
 
Warsztaty pod hasłem „Przygotowanie Regionalnych Targów Turystycznych w Hoyerswerdzie i Żarach”

 • 28-09-2018
Ilustracja do informacji: Warsztaty pod hasłem „Przygotowanie Regionalnych Targów Turystycznych w Hoyerswerdzie i Żarach”
W warsztatach pod hasłem „Przygotowanie Regionalnych Targów Turystycznych w Hoyerswerdzie i Żarach” w dniach 17 - 18 września tego roku w Żarach wzięło udział 55 uczestników: uczniowie oraz nauczyciele z saksońskich i polskich szkół, profesjonalni trenerzy i przedstawiciele lokalnych instytucji kultury. 
 
Podczas warsztatów uczniowie z Polski i Saksonii opracowali koncepcję Regionalnych Targów Turystycznych, które odbędą się w dniu 22 listopada tego roku w Hoyerswerdzie. Ponadto przeprowadzili ewaluację Polsko-Niemieckiego Festiwalu Kultury Młodzieżowej BOOMFest 2018, który przygotowany został przez nich podczas wcześniejszych działań edukacyjnych w ramach projektu RegionalManagement i odbył się w dniu 14. czerwca 2018 r w Görlitz i Zgorzelcu. W tym celu uczniowie pracowali w grupach profilowych, tj. grupie logistycznej, finansowej, programowej oraz grupie zajmującej się promocją przedsięwzięcia. Festiwal zorganizowany przez Młodych Menedżerów Kultury i Turystyki w Görlitz i Zgorzelcu miał na celu praktyczne zastosowanie umiejętności nabytych przez uczniów z Polski i Saksonii w trakcie działań projektowych. Przedsięwzięcie to umożliwiło ponad 400 zaproszonym gościom, rówieśnikom z innych miast i szkół regionu przygranicznego aktywny udział w wielu ciekawych warsztatach. Ponadto była to wspaniała okazja do wpierania kontaktów między młodzieżą z obu krajów i wspólnego spędzenia niezapomnianego dnia nad Nysą. 
 
Młodzi Menedżerowie Kultury i Turystyki uczestniczyli także w warsztatach przygotowanych przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, podczas których zapoznali się z lokalną historią oraz ofertą kulturalno-turystyczną Żar. Na zakończenie wszyscy udali się na spacer śladami Telemanna, Dewinów–Bibersteinów, Bibersteinów i Promnitzów. 
 
To już trzeci i zarazem ostatni rok realizacji projektu RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym. W ostatnim roku naszej projektowej współpracy zaplanowaliśmy wspólnie następujące działania:
 • Spotkanie robocze w dniu 25.10.2018 r. w Hoyerswerdzie
 • Regionalne Targi Turystyczne w dniu 22.11.2018 r. w Hoyerswerdzie
 • Spotkanie robocze w Görlitz – styczeń 2019
 • Dwudniowe warsztaty tematyczne w Bischofswerdzie – luty 2019
 • 3. Regionalne Targi Turustyczne ZAR – marzec 2019
 • PL-SN Konferencja Młodych Menedżerów Kultury i Turystyki w Bolesławcu – maj 2019
 • Spotkanie na zakończenie projektu w Görlitz – czerwiec 2019
czytaj dalej

Staże u pracodawców

 • 11-09-2018
Ilustracja do informacji: Staże u pracodawców
Do dnia 31.08.2018  w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, uczniowie oraz nauczyciele  z 6 szkół z powiatu żarskiego tj.:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach
Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
wzięli udział w praktykach/stażach u pracodawców.  Łącznie staż odbyło: 299 uczniów i 9 nauczycieli kształcenia zawodowego. Staże rozpoczęły się w tym roku już w okresie ferii 2018 i były  kontynuowane w weekendy oraz w okresie wakacyjnym. Partnerem Powiatu Żarskiego w realizacji tego zadania jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Planuje się organizację staży ok .10 uczniów do końca roku 2018 w systemie weekendowym .
-----------------------------
Staże odbywają się na terenie województwa lubuskiego. Preferowane są firmy z najbliższego otoczenia szkoły. Uczniowie są kierowani do firm w branżach zgodnych z kierunkiem w jakim się kształcą. Po zrealizowaniu 150 h stażu uczeń otrzymuje stypendium w wysokości 1500 zł brutto. Staże są realizowane w systemie popołudniowym, weekendowym, w okresie ferii oraz wakacji.
Praktyka/staż realizowana jest w wymiarze: uczeń –  150 godzin, nauczyciel – 40 godzin.
---------------------------
 Założenia projektu przewidują :
*refundację dla firmy kosztów stażu/praktyki (szkolenie BHP, badania lekarskie, odzież roboczą, materiały zużyte podczas odbywania praktyki/stażu);
*refundację dla firmy części wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa, któremu zostanie powierzona rola OPIEKUNA stażysty/praktykanta, bądź dodatek do wynagrodzenia.
 Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania z Państwa strony, zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie też spotkamy się z Państwem w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, celem przybliżenia zasad udziału w projekcie.
 
Deklaracje Uczestnictwa w dla ucznia/ nauczyciela  oraz Formularz zgłoszeniowy dla firm dostępne w biurze OPZL.
Osoby do kontaktu (organizatorzy stażu/praktyki):
Joanna Małecka- kom. 697 712 733, e-mail: j.malecka @ opzl.pl
Dorota Lipińska – kom. 577 100 461, e-mail:  d.lipinska @ opzl.pl                  
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej – oddział Żary
ul. Wrocławska 12/ pok. 19 ,I piętro
(wejście do Banku BZWBK- Santander), 68-200 Żary
Biuro czynne: od 9.30 do 15.30
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook