Wydarzenia

Hej kolęda, kolęda!

 • 19-12-2017
Ilustracja do informacji: Hej kolęda, kolęda!
19 grudnia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Żarach przybyła grupa kolędujących uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku - niosąc ze sobą atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Do wspólnego kolędowania chętnie włączyli się Starosta Janusz Dudojć oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. W podziękowaniu za piękne świąteczne życzenia, dzieci otrzymały drobne upominki.
czytaj dalej

Wigilijne spotkanie z dyrektorami szkół oraz jednostek podległych Powiatowi Żarskiemu

 • 19-12-2017
Ilustracja do informacji: Wigilijne spotkanie z dyrektorami szkół oraz jednostek podległych Powiatowi Żarskiemu
18 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wigilijne spotkanie Starosty Janusza Dudojcia oraz Wicestarosty Małgorzaty Issel z dyrektorami szkół i innych jednostek podległych Powiatowi Żarskiemu.
Do świątecznego stołu zasiedli dyrektorzy wszystkich powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz dyrektorzy placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz Powiatowego Domu Dziecka w Żarach.
Obok Starosty Żarskiego i Wicestarosty, Powiat Żarski reprezentowali: Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia  Bartłomiej Kubiak.
czytaj dalej

Świąteczne spotkanie Władz Samorządowych

 • 14-12-2017
Ilustracja do informacji: Świąteczne spotkanie Władz Samorządowych
14 grudnia 2017 r. Starostę Żarskiego Janusza Dudojcia oraz Wicestarostę Małgorzatę Issel odwiedziła Burmistrz Miasta Żary Pani Danuta Madej wraz z Zastępcą Burmistrza – Panem Patrykiem Falińskim. Przedstawiciele Władz Samorządowych złożyli sobie serdeczne życzenia świąteczne oraz noworoczne, a także wymienili się symbolicznymi upominkami.  
czytaj dalej

Droga Strzeszowice - Jędrzychowice - Mieszków uroczyście otwarta !

 • 14-12-2017
Ilustracja do informacji: Droga Strzeszowice - Jędrzychowice - Mieszków uroczyście otwarta !
13 grudnia 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz, Radni Rady Powiatu Żarskiego: Wiktor Kułdosz, Edward Skobelski, Anna Ślawska, Dawid Nowakowski oraz Roman Mazurkiewicz uroczyście odebrali inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w miejscowości Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240”.  Ceremonia przecięcia biało-czerwonej wstęgi miała miejsce w Strzeszowicach, a uczestniczyli w niej również: wójt Gminy Trzebiel Marek Iwlew, sołtys Strzeszowic Ryszard Kopiej, sołtys Jędrzychowic Anna Wrona, przedstawiciele Rad Sołeckich oraz mieszkańcy obu miejscowości.
Wójt Gminy Trzebiel Marek Iwlew, dziękując Staroście Januszowi Dudojciowi, podkreślił, że przebudowa drogi nie tylko znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników, ale również znacznie ułatwi mieszkańcom Strzeszowic i Jędrzychowic dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Warto podkreślić, że wyremontowanie nowo otwartej drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w miejscowości Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków to kolejna inwestycja Powiatu Żarskiego, która była możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
Zakres prac budowlanych obejmował m.in.:
- przebudowę i rozbudowę jezdni na długości 3 km 245 m,
- przebudowę skrzyżowań z drogą gminną w miejscowości Jędrzychowice,
- przebudowę zjazdów do posesji i na drogi wewnętrzne,
- przebudowę i remont chodników w terenie zabudowanym,
- przebudowę poboczy drogi,
- wykonanie odwodnienia drogi,
- przebudowę przepustów pod drogą
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów.
 
Całkowita wartość inwestycji: 2 027 951,47 zł
Wkład finansowy Powiatu Żarskiego: 943 126,65 zł
Wartość dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich: 1 084 824,82 zł
Wykonawca: Budimex S.A. Warszawa
czytaj dalej

Ofiarom stanu wojennego

 • 13-12-2017
Ilustracja do informacji: Ofiarom stanu wojennego
Szanowni Państwo,
od kilku lat Instytut Pamięci Narodowej organizuje ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną "Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności".
 
Co roku 13 grudnia o godz. 19.30 w całej Polsce płoną w oknach tysiące świec, upamiętniając ofiary stanu wojennego. Przypominamy nie tylko tych, którzy stracili życie, ale także internowanych i uwięzionych, ludzi, których wyrzucono z pracy, którym złamano kariery, których zmuszono do emigracji. Nawiązujemy jednocześnie do gestu dwóch wybitnych mężów stanu - papieża Jana Pawła II i prezydenta USA Ronalda Reagana - którzy w grudniu 1981 roku w ten sposób przypominali o Polsce i Polakach. Akcja została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 
Również w tym roku chcielibyśmy upamiętnić ofiary stanu wojennego podobnym gestem. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w naszej akcji. Wierzymy, że uda się 13 grudnia o 19.30 zapalić symboliczne Światło w urzędach i innych budynkach użyteczności publicznej.
 
z poważaniem
 
Instytut Pamięci Narodowej
Dyrektor Oddziału w Poznaniu
dr hab. Rafał Reczek
czytaj dalej

Starosta Żarski Janusz Dudojć w ogniu pytań

 • 13-12-2017
Ilustracja do informacji: Starosta Żarski Janusz Dudojć w ogniu pytań
12 grudnia 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć spotkał się z uczniami klas II i IV  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor szkoły Pani Gabriela Fiedler. Głównym celem wizyty Starosty w lubskiej szkole było przybliżenie młodzieży zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz wskazanie zadań i kompetencji leżących w gestii marszałków, starostów i burmistrzów miast.
 
Wielu zagrożeń czy wypadków niestety nie można uniknąć, ale mając świadomość ich występowania, możemy być przygotowani, aby skutecznie przeciwdziałać ich skutkom – rozpoczął Starosta Janusz Dudojć, a następnie przedstawił zgromadzonej młodzieży korzyści płynące z montowania czujek dymu oraz czadu. Aby jak najbardziej wprowadzić uczniów w tematykę postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz przybliżyć podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego w codziennym życiu, każdy z uczestników spotkania otrzymał „Poradnik mieszkańca Powiatu Żarskiego”, wydany przez Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Żarach.
 
Okazało się, iż uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku są bacznymi obserwatorami rzeczywistości, przez co Starosta Żarski Janusz Dudojć musiał zmierzyć się kilkoma trudnymi zagadnieniami.  Uczniowie zadawali pytania dotyczące spłaty zadłużenia Powiatu Żarskiego,  powstania pogotowania w Lubsku oraz planowanych inwestycji powiatowych na terenie miasta. Nie zabrakło pytań o obwodnicę Lubska czy zakres kompetencji starosty oraz burmistrza w sytuacjach kryzysowych. Młodzież nie kryła również zainteresowania relacjami na linii Starosta Żarski – Burmistrz Lubska.
 
Na zakończenie spotkania uczniów spotkała niespodzianka, którą było losowanie drobnych upominków ufundowanych przez Starostę. Dzięki wspólnemu działaniu Starosty Janusza Dudojcia, dyrektor szkoły Pani Gabrieli Fiedler oraz nauczycielki języka niemieckiego Pani Dagmary Kliczak-Sobańskiej, nikt nie wyszedł z pustymi rękami. Młodzież otrzymała m.in. czujki czadu i dymu, bombki, pluszowe misie, breloczki oraz świąteczne długopisy. 
czytaj dalej

Certyfikaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach rozdane

 • 12-12-2017
Ilustracja do informacji: Certyfikaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach rozdane
11 grudnia 2017 Starosta Żarski Janusz Dudojć i Wicestarosta Małgorzata Issel, spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, by wręczyć młodzieży certyfikaty za udział w kursach w ramach projektu ,,Modernizacja szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim’’. Projekt obejmował siedem kursów : Techniki sprzedaży w pigułce, Mój własny biznes, Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym - 24 h, Sprzedaż w hotelu i maksymalizacja jej skuteczności – 24 h, Kurs baristy.
czytaj dalej

Wyjątkowy gość w powiatowym Szpitalu Na Wyspie

 • 11-12-2017
Ilustracja do informacji: Wyjątkowy gość w powiatowym Szpitalu Na Wyspie
8 grudnia 2017 r. małych pacjentów powiatowego Szpitala Na Wyspie sp. z o.o. spotkała wyjątkowa niespodzianka. Hospitalizowane dzieci odwiedziła znana i lubiana aktorka ????Joanna Brodzik, której towarzyszyli: Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz oraz Lekarz Naczelny Rafał Kołsut.
-W środę obchodziliśmy Mikołajki, wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia to powinien być czas radosnego oczekiwania, szczególnie dla dzieci. Zaprosiłem Panią Joannę Brodzik na Oddział Dziecięcy powiatowego Szpitala Na Wyspie, aby wspólnie przekazać chorym maluchom i ich rodzicom jak najwięcej pozytywnej energii. Joanna Brodzik, która jest założycielką oraz Prezesem Fundacji ????„Opiekun Serca”, ????chętnie wspiera działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, dlatego pozytywnie odpowiedziała na moje zaproszenie. – mówi Starosta Żarski Janusz Dudojć.
Spotkanie z dziećmi przebiegało w wesołej atmosferze. Oprócz życzeń szybkiego powrotu do zdrowia, wszyscy mali pacjenci otrzymali z rąk Pani Joanna Brodzik pamiątkowe serduszka. Lekarz Naczelny Rafał Kołsut, który jest jednocześnie Kierownikiem Oddziału, oprowadził gości po szpitalnych salach. -- Oddział Dziecięcy Szpitala Na Wyspie jest oddziałem przyjaznym nie tylko hospitalizowanym dzieciom, ale i ich rodzicom. Zależy nam na tym, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę medyczną, a ich opiekunom jak najlepsze warunki pobytowe. Dlatego sale na Oddziale są małe, a każdy opiekun ma zapewnione wygodne miejsce przy dziecku – podkreślał dr Rafał Kołsut. ????
Następnie wszyscy przeszli na Oddział Ginekologiczno – Położniczy, gdzie spotkali się z personelem i pacjentkami szpitala. Były uśmiechy i pamiątkowe fotografie. Joanna Brodzik miała okazję zobaczyć wyremontowane trakty porodowe, które mają charakter przytulnych, domowych pokoi. - Nowoczesny sprzęt, przestrzeń, kąciki rekreacyjne w każdym pomieszczeniu oraz sala do porodów w wodzie, tworzą przyjazną atmosferę dla rodzącej mamy – wskazywała Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz.
Na zakończenie wizyty, Prezes Szpitala Jolanta Dankiewicz i Lekarz Naczelny Rafał Kołsut oprowadzili zebranych po placu budowy. Goście zostali zapoznali z przyszłym rozmieszczeniem pomieszczeń w nowo wybudowanej części szpitala, gdzie na parterze znajdzie się nowoczesne Centrum Diagnostyczne z laboratorium, pracowniami endoskopowymi, pracownią tomograficzną, pracownią RTG i apteką. Na pierwszym piętrze zostaną ulokowane sale chorych Oddziału Dziecięcego wraz z gabinetem zabiegowym, a na drugim piętrze znajdą się sale chorych dla pacjentek położniczo – ginekologicznych. Będzie tam również dodatkowa sala porodowa i sale zabiegowe. Niewątpliwą atrakcja szpitala będzie atrium z pięknym, słonecznym placem zabaw dla dzieci.
czytaj dalej

Powiatowe Schronisko Turystyczne "Budowlanka" otwarte!

 • 11-12-2017
Ilustracja do informacji: Powiatowe Schronisko Turystyczne "Budowlanka" otwarte!
8 grudnia 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Radny Powiatu Żarskiego Tadeusz Płóciennik, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach Ewa Styś oraz gość specjalny Pani Joanna Brodzik wspólnie przecięli wstęgę, oficjalnie otwierając Powiatowe Schronisko Turystyczne „Budowlanka” działające przy Zespole Szkół Budowlanych. W schronisku przeznaczonym dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego oraz turystów przewidziano trzydzieści miejsc noclegowych.
 
Inicjatorem utworzenia schroniska młodzieżowego było, działające od kwietnia 2014 r., Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej "Budowlanka". Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego, poprzez zrealizowanie różnych projektów z zakresu edukacji dzieci i młodzieży, promowania i rozwoju aktywnego i zdrowego stylu życia.
czytaj dalej

Powiatowe Mikołajki w Szpitalu Na Wyspie w Żarach

 • 11-12-2017
Ilustracja do informacji: Powiatowe Mikołajki w Szpitalu Na Wyspie w Żarach
6 grudnia 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Lekarz Naczelny Szpitala Na Wyspie sp. z o.o. Rafał Kołsut sprawili małym pacjentom przebywającym na Oddziale Dziecięcym mikołajkową niespodziankę.  Każde dziecko otrzymało prezent i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5