.

Maseczki dla mieszkańców Powiatu Żarskiego.

 • 22-03-2021
Ilustracja do informacji: Maseczki dla mieszkańców Powiatu Żarskiego.
22 marca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach przekazano do gmin środki ochrony osobistej – maseczki .

Transport maseczek z centralnego magazynu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie został zorganizowany przy pomocy Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Do województwa lubuskiego trafiło 4 000 000 maseczek, z czego do powiatu żarskiego 390 000 szt .Maseczki pochodzą z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a za ich dystrybucję dla mieszkańców gmin odpowiada burmistrz/wójt na swoim terenie.
czytaj dalej

Przekazanie materiałów fryzjerskich dla uczniów pracowni technikum ZSOiT.

 • 18-03-2021

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach.

 • 17-03-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach.
17 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym Żarach odbyło się spotkanie Starosty
Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel z Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach
Jolantą Dankiewicz.Pani Prezes Jolanta Dankiewicz szczegółowo omówiła bieżącą sytuację Szpitala Na Wyspie w Żarach oraz przedstawiła plany dotyczące najbliższych miesięcy.
 
Szpital Na Wyspie w Żarach, zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego jest tzw. szpitalem I poziomu. Pełni funkcję szpitala czystego, posiadającego łóżka izolacyjne (11 łóżek).
Jest jedynym szpitalem (tzw. czystym) prowadzącym oddział chorób wewnętrznych, położnictwo i ginekologię, geriatrię, pediatrię w obszarze powiatu żarskiego,
żagańskiego i w części krośnieńskiego.
czytaj dalej

Wideokonferencja z Wojewodą Lubuskim

 • 15-03-2021
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja z Wojewodą Lubuskim
15 marca 2021 r. odbyła się wideokonferencja Starostów i Prezydentów miast województwa lubuskiego z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem. Z ramienia Powiatu Żarskiego udział w wideokonferencji wzięli Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym i  Zarządzania Kryzysowego Robert Słowikowski.
W trakcie konferencji omówiono szczegółowo:
- bieżącą sytuację epidemiczną związaną ze zwalczaniem wirusa COVID-19 w województwie lubuskim,
- wprowadzanie od 15.03 do 28.03 obostrzeń dotyczących COVID-19 dla województwa lubuskiego (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa),
- dystrybucja 4 mln maseczek dla mieszkańców województwa lubuskiego,
- sytuacja w Domach Pomocy  Społecznej (utrzymanie reżimu sanitarnego),
- realizacja szczepień w województwie lubuskim (w województwie lubuskim jest 210 punktów szczepień, dziennie można zaszczepić 28 000 mieszkańców).
czytaj dalej

8 marca Dzień Kobiet

 • 08-03-2021
Ilustracja do informacji: 8 marca Dzień Kobiet

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Radnym Sejmiku Wojewódzkiego.

 • 24-02-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Radnym Sejmiku Wojewódzkiego.
24.02.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel z Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego Sławomirem Muzyką.
Spotkanie było okazją do poruszenia istotnych spraw dla Powiatu Żarskiego i lokalnych samorządów. 
 
W trakcie spotkania poruszono tematy :
- wspieranie służby zdrowia, szpitali powiatowych w czasie pandemii COVID-19 przez Zarząd Wojewódzki,
- sieć ścieżek rowerowych w Powiecie Żarskim,
- sprawa finansowania inwestycji drogowych na terenach wiejskich z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- sprawa inwestycji na drogach wojewódzkich (ronda, obwodnice, modernizacja dróg i chodników),
- transport zbiorowy, odtworzenie linii autobusowych i kolejowych,
- polityka samorządu,
- współpraca samorządu różnych szczebli.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty z Zastępcą Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Komendantem Powiatowym PSP w Żarach.

 • 18-02-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Zastępcą Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Komendantem Powiatowym PSP w Żarach.
18 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona z Zastępcą Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Lesławem Glińskim, Naczelnikiem Ośrodka Szkolenia KW PSP w Gorzowie z siedzibą w Świebodzinie bryg. mgr inż. Rafałem Naks, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Mariuszem Morawskim, Wiceprezesem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Radosławem Pogorzelcem oraz pracownikami Starostwa z wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego.
 
Spotkanie odbyło się w związku z planowanymi na jesień br. Halowymi Mistrzostwami Polski w Piłce Nożnej w Żarach. Komenda Główna PSP powierzyła organizacje mistrzostw Komendzie Powiatowej PSP w Żarach. Omówiono wstępnie sprawy organizacyjne turnieju futsalowego. Po zatwierdzeniu terminu przez Komendę Główną PSP podany zostanie dokładny termin. W turnieju weźmie udział 16 drużyn z województw oraz 4 drużyny ze Szkół Pożarniczych – około 300 strażaków. Zawody rozgrywane będą na terenie dwóch powiatów: żarskiego i żagańskiego.

 
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 18-02-2021
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
17 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z aktualną i prognozowaną sytuacją pogodową oraz możliwym wzrostem zagrożenia powodziowego na terenie powiatu.
 
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Kierownik Nadzoru Wodnego w Lubsku Kazimierz Niemczycki, w zastępstwie Komendanta Powiatowego Policji Kierownik Posterunku Policji w Przewozie asp. sztab. Dariusz Dyba, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Morawski, oraz pracownicy Starostwa z wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego. Kierownik Nadzoru Wodnego przedstawił aktualną sytuację dotyczącą stanu wód na terenie powiatu. Zaznaczył, że w chwili obecnej nie ma zagrożenia powodziowego, stan wód utrzymuje się na poziomie wód średnich. Sytuacja na ciekach wodnych jest na bieżąco monitorowana.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty z Komendantem Powiatowym PSP w Żarach.

 • 15-02-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Komendantem Powiatowym PSP w Żarach.
15 lutego 2021 r.  w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
Mariuszem Morawskim.
 
Tematem spotkania była organizacja na przełomie października i listopada br. Halowych Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej w Żarach. Spośród wielu kandydatur, Komenda Główna PSP
powierzyła organizacje mistrzostw Komendzie Powiatowej PSP w Żarach. W turnieju weźmie udział 16 drużyn z województw oraz 4 drużyny ze Szkół Pożarniczych.
Spotkanie było okazją do podziękowania Komendantowi za sprawną organizację dowozu mieszkanki gm. Żary na szczepienie przeciwko COVID-19.
czytaj dalej

Spotkanie Samorządowców.

 • 12-02-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Samorządowców.
12 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel ze Starostą Powiatu Zielonogórskiego
Krzysztofem Romankiewiczem.
 
Rozmowa dotyczyła funkcjonowania powiatowej służby zdrowia, placówek oświatowych, Domów Pomocy  Społecznej, utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym oraz planowanych zmian w przepisach związanych z funkcjonowaniem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Starostowie podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi działania obu urzędów w czasie pandemii Covid-19. Podkreślono znaczenie dobrej współpracy samorządów powiatowych.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook