.

Informacje

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

Ilustracja do informacji: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2022, poz. 1343 z późn. zm.), Powiat Żarski ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 
1. Nazwa i adres organizatora:
Powiat Żarski Aleja Jana Pawła II 5, 68–200 Żary
 
2.  Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).
 
3. Określenie transportu oraz linii komunikacyjnych:
Transport drogowy – przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych:
 
1.
Żary – Trzebiel – Łęknica
2.
Żary – Niwica – Łęknica
3.
Żary – Jasień – Lubsko
4.
Żary – Lipsk Żarski – Lubsko
5.
Żary – Górka – Tuplice
6.
Lubsko – Lisia Góra – Tuplice
7.
Żary – Przewóz – Sobolice
8.
Żary – Przewóz, przez: Piotrów, Dąbrowa Łużycka
9.
Żary – Sobolice, przez: Przewóz - Potok
10.
Lubsko – Brody – Jasienica – Lubsko
11.
Lubsko – Zabłocie – Jasień – Lubsko
 
4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
 Grudzień 2024 r.
 
5. Przewidywany czas trwania umowy:
Od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.
Umowa zostanie zawarta pod warunkiem zawarcia umowy przez organizatora z Wojewodą Lubuskim o dopłatę w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464 z późn. zm.).
 
6. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
1) Biuletyn Informacji Publicznej https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/
2) tablica główna w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach
3) strona internetowa https://www.powiatzary.pl/
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook