.

Wydarzenia

XLIX sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XLIX sesja Rady Powiatu Żarskiego
28 listopada 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Pod nieobecność Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sprawozdanie przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Jarosław Dowhan. Rada Powiatu Żarskiego przyjęła również informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 w Powiecie Żarskim.
 
Następnie, za zgodą Przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego – Wiktora Kułdosza, głos zabrała Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Pani Jolanta Dankiewicz, która przedstawiła i szczegółowo omówiła przebieg oraz postępy prac budowlanych związanych z rozbudową szpitala na potrzeby oddziału geriatrii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji, centralnej izby przyjęć.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r.
- w sprawie zmiany WPF Powiatu Żarskiego na lata 2023-2033.
- w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
- w sprawie przekazania przez Powiat Żarski Gminie Przewóz zadania do realizacji, związanego z zimowym utrzymaniem drogi powiatowej nr 1101F od DW 350 – Dobrzyń – Sanice – Sobolice w sezonie 2023/2024.
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych – na rok 2024.
- w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu Żarskiego na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
- w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/224/2022 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu Żarskiego na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
- w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w 2024 roku w zakresie orzekania o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Żarskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook