.

Wydarzenia

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Pracownika Socjalnego
21 listopada 2023 roku, w Starostwie Powiatowym w Żarach, Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel spotkali się z Panią Justyną Przedaszek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, Panią Wiolettą Kuźmińską – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku oraz Panią Anettą Reichel - Wasiljew – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, aby podziękować za pracę na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego powiatu. Okazją do spotkania był obchodzony dzisiaj Dzień Pracownika Socjalnego.
 
Następnie Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel udali się do: Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, gdzie Staroście towarzyszyła radna Rady Powiatu Żarskiego Elżbieta Haściło, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, Powiatowego Domu Dziecka w Żarach oraz Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku, aby pracownikom tych jednostek przekazać słowa uznania za pełną empatii pracę i codzienną pomoc udzielaną wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dzisiejsze wizyty były wyrazem wdzięczności dla tych, którzy poświęcają swoje życie zawodowe na pomoc i wsparcie innych. Pracownicy jednostek otrzymali – oprócz listów gratulacyjnych i słodkich upominków - życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook