.

Wydarzenia

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Ilustracja do informacji: Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
8 listopada 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie inaugurujące kolejną kadencję Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek wręczyli akty powołania nowo wybranym członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2023-2027 oraz podziękowali członkom Rady kończącej się kadencji 2019-2023. Spotkanie było również okazją do rozmów o problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób powoływanych przez Starostę Żarskiego spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie Powiatu Żarskiego.
 
Do pełnienia funkcji członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji 2023-2027 powołane zostały:
Pani Małgorzata Miler – przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Żarach,
Pani Alina Andrus – przedstawicielka Gminy Łęknica,
Pani Katarzyna Niekraszewicz – przedstawicielka Gminy Brody,
Pani Helena Szyperska – przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych Koło w Lubsku,
Pani Marta Toporowska – przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie.
 
Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy m.in.: opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Żarskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do m.in. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook