Projekty unijne

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubsku przy ul. Szkolnej 4

 
 
 
W dniu 16 grudnia 2016 r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Lubuskim, a Powiatem Żarskim  o dofinansowanie projektu  pt. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku przy ul. Szkolnej 4” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020,  Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie  3.2 Efektywność energetyczna”, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizoawane poza formułą ZIT.  Projekt polega na termomodernizacji budynku SOSW w Lubsku przy ul. Szkolnej 4. W wyniku jego  realizacji zostanie zmodernizowany energetycznie 1 budynek użyteczności publicznej.  Główne cele projektu to :
- kompleksowa termomodernizacja
- ocieplenie stropodachu nad częścią kuchenną
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie stropu nad II piętrem,
- wymiana instalacji c.o w tym grzejników i c.w.u
- montaż instalacji solarnej do przygotowania c.w.u
- montaż kotła gazowego w miejsce istniejącej kotłowni węglowej
- zmiana oświetlenia na LED
- poprawa efektywności energetycznej
- redukcja emisji  substancji szkodliwych  do atmosfery
- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku
- poprawa komfortu cieplnego uzytkowników
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energi cieplnej, a co  za tym idzie redukcji emitowanych zanieczyszczeń. Podjęcie inwestycji nie tylko zmniejszy straty ciepła ale również poprawi warunki użytkowania obiektu oraz doporowadzi do zmniejszenia kosztów jego eksploatacji.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 270 145,91 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 1 221 622,53 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 038 379,14
Wkład własny Powiatu Żarskiego wynosi 231 766,71 PLN

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: projektyUEBaner: projektyUE 2