Wydarzenia

XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 14-11-2016
Ilustracja do informacji: XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego
Wicestarosta Małgorzata Issel poinformowała radnych o powiatowych inwestycjach realizowanych w oświacie. Program modernizacji szkolnictwa zawodowego finansowanego z funduszy europejskich przedstawili sekretarz Agnieszka Domaradzka i naczelnik wydziału edukacji i zdrowia Bartłomiej Kubiak.
Radni pojęli między innymi uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017; w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Żarskim; w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie Przewóz; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025. Uchwalono także zmiany w budżecie powiatu.
czytaj dalej

Oficjalne otwarcie ul. Bohaterów i E. Plater w Lubsku

 • 28-10-2016
Ilustracja do informacji: Oficjalne otwarcie ul. Bohaterów i E. Plater w Lubsku
28 października 2016 w Lubsku odbyło się oficjalne zakończenie inwestycji powiatowych na ulicach Bohaterów i E. Plater. Starosta Janusz Dudojć podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego zakończenia prac, podkreślając jednocześnie, że droga będzie długo służyła nie tylko kierowcom, ale także pieszym i rowerzystom - i co trzeba zauważyć - będzie dla nich bardziej bezpieczna. Obecny na otwarciu wicewojewoda lubuski Robert Paluch pogratulował staroście i powiatowym samorządowcom kolejnej udanej inwestycji, zapewniając, że będą możliwości ubiegania się o dofinansowanie do kolejnych ze środków budżetu państwa. Dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury do tej inwestycji wyniosło prawie 885 tys. zł, a całkowita jej wartość to blisko 1 milion 772 tys. zł. Swój udział w tym przedsięwzięciu miał również samorząd Lubska dokładając 220 tys. zł.
Nietypowym punktem uroczystości był udział przedszkolaków, które starosta i wicewojewoda przeprowadzili po nowych przejściach dla pieszych, pokazując tym samym, że nawet najmłodsi mogą się tam poruszać bezpiecznie.
czytaj dalej

Uroczyste zakończenie powiatowych inwestycji

 • 27-10-2016
Ilustracja do informacji: Uroczyste zakończenie powiatowych inwestycji
27 października 2016 uroczyście zakończono dwie inwestycje na drogach powiatowych - przebudowę wiaduktu na ul. Moniuszki w Żarach oraz przebudowę chodnika i powierzchniowe odtworzenie nawierzchni drogi w Lipinkach Łużyckich.
 
 
Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 4620F – m. Żary, ul. Moniuszki
- długość obiektu  56,30
- szerokość całkowita obiektu 13,5 m
- zakres robót: wykonanie  nawierzchni mineralno-asfaltowych, wykonanie elementów ulic, montaż balustrad, wykonanie odwodnienia, konserwacja łożysk stalowych, wykonanie dylatacji
- wartość zadania 1 681 480 zł (na realizację tej inwestycji powiat uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 488 297 zł)
- wykonawca robót budowlanych:  Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o.
czytaj dalej

Spotkanie informacyjne w sprawie ASF

 • 27-10-2016
Ilustracja do informacji: Spotkanie informacyjne w sprawie ASF
26 października 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich gmin powiatu oraz Komendy Powiatowej PSP i Policji w Żarach z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Tematem rozmów był afrykański pomór świń (ASF), choroba wirusowa, na którą podatna jest trzoda chlewna oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF - choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Jednakże poprzez niewłaściwe obchodzenie się ze skażonym mięsem, brakiem odpowiednich warunków sanitarnych i dezynfekcji, człowiek może stać się roznosicielem choroby. Podczas spotkania omówiono działania, jakie należałoby podjąć na wypadek pojawienia się tej choroby na terenie powiatu.
czytaj dalej

Pola Nadziei zakwitną ponownie

 • 19-10-2016
Ilustracja do informacji: Pola Nadziei zakwitną ponownie
18 października 2016 przy Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach odbyła się kolejna edycja akcji "Pola Nadziei". Cebulki żonkili posadzili między innymi starosta żarski Janusz Dudojć i wicestarosta Małgorzata Issel. Żonkil to symbol nadziei dla ludzi cierpiących z powodu choroby nowotworowej oraz ich rodzin. Każdy może przyłączyć się do tej akcji. Wystarczy nabyć w hospicjum cebulkę, a potem posadzić ją na rabatce, w ogródku czy na balkonie, aby zrobić coś dobrego i wesprzeć działalność żarskiego hospicjum.
czytaj dalej

Małoletni cudzoziemcy w Polsce

 • 20-10-2016
Ilustracja do informacji: Małoletni cudzoziemcy w Polsce
10 października 2016 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nadodrzańskiej Straży Granicznej. Dotyczyło procedury umieszczania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych przebywających w Polsce małoletnich bez opieki. W spotkaniu wzięli udział Starosta Żarski Janusz Dudojć, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek, dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku Wioletta Kuźmińska, dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Żarach Małgorzata Łozińska-Szklarz oraz rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego - Teresa Gembara, Jadwiga i Artur Górscy oraz Jolanta Prońko. Starosta w imieniu swoim i uczestników spotkania podziękował przedstawicielom Straży Granicznej za zapoznanie z procedurą oraz przybliżenie tematyki związanej z problemem małoletnich cudzoziemców przebywających na terenie Polski.

Jubileusz 70-lecia ZSOiE w Lubsku

 • 10-10-2016
Ilustracja do informacji: Jubileusz 70-lecia ZSOiE w Lubsku
7 października 2016 w Lubsku odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych. Po mszy św. uczestnicy obchodów przeszli ulicami miasta do Lubskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna. W jej trakcie starosta Janusz Dudojć w imieniu samorządu powiatu żarskiego złożył życzenia dyrekcji, nauczycielom, uczniom i absolwentom szkoły oraz na ręce dyrektor Gabrieli Fiedler przekazał czek na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na potrzeby szkoły. Ostatnim punktem programu był bal absolwentów.
czytaj dalej

Doroczny Festyn "Hubertus" w Złotniku

 • 06-10-2016
Ilustracja do informacji: Doroczny Festyn "Hubertus" w Złotniku
2 października 2016 w Złotniku odbył się doroczny koniarski Festyn "Hubertus". W konkurencji powożenia zwyciężył Ireneusz Perczyński, w konkursie sprawnościowym typu "western" - Sławomir Myśliwiec, w pogoni za lisem - Elżbieta Wiktorska. W konkursie skoków przez przeszkody o nagrodę Starosty Powiatu Żarskiego pierwsze miejsce zajał Piotr Skiba. Nagrodę - siodło - wręczyła zwycięzcy wicestarosta Małgorzata Issel. Nagrodę w kategorii młodzików ufundował członek zarządu powiatu Edward Skobelski.
Podziekowania od samorządu powiatu żarskiego otrzymał Janusz Lewandowski - za osobiste wieloletnie zaangażowanie w organizację festynu oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Hodowcami roku zostali Stanisława i Tadeusz Kuczak ze Złotnika. Najciekawsze stoiska ze zwierzętami hodowlanymi przygotowali: Franciszek Socha i Daniel Gajerski z Żar, Czesław Nowaczyński z Lubanic oraz Jolanta Bora z Lipinek Łużyckich.
czytaj dalej

70 lat Cechu w Żarach

 • 06-10-2016
Ilustracja do informacji: 70 lat Cechu w Żarach
30 września 2016 w Żarach odbyły się uroczystości związane z 70. rocznicą powstania Cechu Rzemiosł Różnych. W imieniu samorządu powiatu żarskiego w obchodach rocznicy wzięli udział między innymi: starosta Janusz Dudojć, przewodnicząca rady Helena Sagasz oraz radni rady powiatu. Starosta pogratulował jubileuszu i złożył życzenia wszystkim członkom żarskiego Cechu Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości. Jednym z punktów programu był apel pamięci przy Pomniku Zesłańców Sybiru, pod którym starosta złożył wiązankę kwiatów.
czytaj dalej

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach

 • 03-10-2016
Ilustracja do informacji: V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach
30 września 2016 w Starostwie Powiatowym odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach. Uczestnikami Zjazdu byli delegaci ze wszystkich 25 jednostek OSP działających na terenie powiatu i przedstawiciele do nowego Zarządu wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w Oddziałach Gminnych Związku. Na Zjazd przybyli także - Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze druhna Elżbieta Polak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku druh Ryszard Klisowski, Przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druh Edward Skobelski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach mł. bryg. Paweł Hryniewicz.
W trakcie Zjazdu przedstawiono sprawozdania z 5-letniej działalności ustępującego Zarządu. Wybrano nowe władze Oddziału Powiatowego ZOSP RP i wytyczono kierunki działań na kolejną kadencję. Prezesem Oddziału Powiatowego Związku OSP w Żarach ponownie został wybrany starosta Janusz Dudojć. Dokonano także wyboru Delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5