.

Wydarzenia

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Roberta Słowikowskiego na sesji Rady Powiatu.

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

Ilustracja do informacji: Pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Roberta Słowikowskiego na sesji Rady Powiatu.
13 lutego 2020 r., przed rozpoczęciem obrad XIV sesji Rady Powiatu Żarskiego, odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Pana mł. bryg. Roberta Słowikowskiego.
 
Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Wiktor Kułdosz – w imieniu Radnych Rady Powiatu Żarskiego –oficjalnie podziękowali za lata służby odchodzącemu na emeryturę Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Robertowi Słowikowskiemu. Do życzeń dołączyli Burmistrzowie Miast i Gmin Powiatu Żarskiego, którzy nie szczędzili słów uznania za przebieg wieloletniej służby, gratulowali Komendantowi  sukcesów zawodowych i dziękowali za wieloletnią pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Powiatu Żarskiego.
 
Za pełną profesjonalizmu służbę Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Robertowi Słowikowskiemu dziękowali: burmistrz Andrzej Kamyszek (Jasień); wójtowie: Katarzyna Kromp wraz z Przewodniczącym Rady gminy  Sylwestrem Mazurkiewiczem (Tuplice), Ryszard Kowalczuk (Brody), Mariusz Strojny (Przewóz), Leszek Mrożek (Gmina Żary) oraz Tomasz Sokołowski (Trzebiel).  W imieniu Burmistrz Danuty Madej list gratulacyjny wręczył Radny Bogdan Kępiński, a Burmistrza Łęknicy Piotra Kuliniaka reprezentował Zastępca Kierownika USC Wiesław Zieliński.  Za wyjątkową współpracę na linii służba zdrowia – Powiatowa Państwowa Straż Pożarna dziękował dr n. med. Marek Femlak.
 
Komendant Powiatowy PSP mł. bryg Robert Słowikowski z dniem 31 stycznia 2020 r. zakończył służbę w Państwowej Straży Pożarnej zdając obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Żarach. Mł. bryg Robert Słowikowski swoją karierę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął jako dwudziestolatek w 1985 r. podejmując naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu nauki zdobył tytuł zawodowy technika pożarnictwa i został promowany na stopień młodszego chorążego pożarnictwa. W 1987 r. podjął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Lubsku na stanowisku instruktora. W 1990 r. awansował na stanowisko dowódcy sekcji w Zawodowej Straży Pożarnej w Lubsku. Po utworzeniu w 1992 r. Państwowej Straży Pożarnej kontynuował służbę
w nowych strukturach w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach awansując na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku. W 1996 r. został awansowany na stopień starszego aspiranta, a w 2007 r. na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana. Rok 2010 był rokiem awansu na stopień kapitana. Ukończenie w 2011 studiów podyplomowych w zakresie przeszkolenia zawodowego dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi otworzyło mł. bryg. Robertowi Słowikowskiemu możliwości zajmowania kolejnych stanowisk dowódczych w Państwowej Straży Pożarnej w tym awansu w 2012 r. na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku i awansu na stopień starszego kapitana w 2013 r. 1 lutego 2015 r. został powołany przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Służbę w strukturach ochrony przeciwpożarowej pełnił przez 35 lat.
 
Mł. bryg. Robert Słowikowski ukończył studia magisterskie na  Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz studia podyplomowe: na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomiczny w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 
Wyróżnienia: 1992 - Złoty Medal Za zasługi dla pożarnictwa, 2000 - Brązowy Krzyż Zasługi, 2002 - Brązowa Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”, 2010 - Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę, 2012 - Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”, 2018 - Srebrny Krzyż Zasługi oraz 2019 - Złota Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”.
 
 
 
 
 
 

30Galeria zdjęć: Pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook