.

Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Żarskim rozpoczęta !

 • 30-01-2018
Ilustracja do informacji: Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Żarskim rozpoczęta !
30 stycznia 2018 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja obejmuje:
· mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
· mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
· mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1997 i 1998, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B);
· mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali przez powiatowe komisje lekarskie uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej     niezdolności do służby upłynie po 28 kwietnia 2018 r.;
· kobiety urodzone w latach 1994-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Ci, którzy stawią się na komisji muszą mieć przy sobie ważny dowód osobisty, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
Pierwszy dzień kwalifikacji był także okazją do promowania szkolnictwa wojskowego i służby zawodowej. Przedstawiciele jednostki wojskowej wraz z kierownictwem WKU przedstawiło młodzieży ścieżkę kariery żołnierza zawodowego.
Kwalifikacja wojskowa odbywa się w budynku CKZiU wejście C, od 8.00 do 14.00 i potrwa do 28 lutego. 
 
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 29-01-2018
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
29 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta Żarski Januszu Dudojć, Komendant Powiatowy PSP w Żarach  Robert Słowikowski, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu ppłk Dariusz Kląskała, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Beata Rybaczkowska, przedstawiciel Komendant Powiatowego Policji i Komendanta Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Lubsku oraz Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Żarskiego.
Celem spotkania było przeanalizowanie stanu przygotowania administracji samorządowej oraz służb i inspekcji do potencjalnego zagrożenia powodziowego w okresie wiosennym. Przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Lubsku Pan Ryszard Werecki przedstawił zebranym zmiany i kompetencje nowo powołanej instytucji -  Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” po wejściu w życie zmian Ustawy prawo wodne oraz omówił stan wałów na ciekach wodnych na terenie powiatu. Jak zaznaczył, obecnie najsłabszym punktem ochrony przeciwpowodziowej jest odcinek wałów w miejscowości Łęknica, który zgodnie z założeniami  Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu ma zostać w najbliższych latach przebudowany. Pan Werecki zwrócił również uwagę na potencjalne zagrożenie powodziowe w mieście Żary, które jest wynikiem zabudowanych i umocnionych placów oraz ulic, co powoduje szybkie spływy wód deszczowych i podtapianie ulic oraz budynków.
Kolejnym, omówionym w trakcie posiedzenia, tematem, był stan przygotowania Powiatowego Lekarza Weterynarii do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.  W chwili obecnej, weterynaria nie odnotowała żadnych zachorowań wśród zwierząt hodowlanych, jednak jak zaznaczyła Pani Beata Rybaczkowska, obowiązuje nakaz karmienia ptactwa w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie  mają dostępu ptaki dzikie.
 
czytaj dalej

Sportowy weekned pod Honorowym Patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia

 • 23-01-2018
Ilustracja do informacji: Sportowy weekned pod Honorowym Patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia
20 oraz 21 stycznia 2018 roku upłynął pod znakiem sportowych rywalizacji, nad którymi Patronat Honorowy objął Starosta Żarski Janusz Dudojć. W sobotę (20.01) odbyły się kolejne turnieje halowej piłki nożnej organizowane przez MLKS Budowlani Lubsko. Na boisku zmierzyli się zawodnicy w kategorii wiekowej U11 oraz U19. Natomiast w niedzielę (21.01) halą przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubsku zawładnęły piłkarskie drużyny Orlików.
 
W ciągu dwóch dni, w bardzo zaciętej rywalizacji sportowej, zmierzyły się drużyny z terenu niemalże całego Powiatu Żarskiego: z Lubska, z Brodów, z Żar, z Łęknicy, z Jasienia, z Grabika, z Olbrachtowa, z Sieniawy Żarskiej oraz z Lipinek Łużyckich. Nie zabrakło również drużyny z niemieckiego Forstu.
 
Uwieńczeniem wszystkich turniejów piłki nożnej było wręczenie - przez Starostę Janusza Dudojcia - pucharów, statuetek i nagród dla najlepszych strzelców, zawodników oraz bramkarzy.
 
Wszystkim zawodnikom oraz trenerom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
Klasyfikacja końcowa halowego turnieju piłki nożnej w kategorii U11 – 20 stycznia 2018 r.

1. UKS Wiktoria Jasień
2. Budowlani Lubsko I
3. SV Lausitz Forst
4. Budowlani Lubsko II
5. Błękitni Olbrachtów
6. Sparta Grabik
 
Klasyfikacja końcowa halowego turnieju piłki nożnej w kategorii U19 - 20 stycznia 2018 r.

1. Budowlani Lubsko I
2. Budowlani Lubsko II
3. Łużyczanka Lipinki Łużyckie
4. Budowlani Lubsko III
5. Stal Jasień
6. Promień Żary
 
Klasyfikacja końcowa Turnieju Orlików - 21 stycznia 2018 r.

1. Victoria Jasień
2. ŁKS Łęknica
3. MUKS Hat-Trick Lubsko
4. Zjednoczeni Brody
5. MUKS Hat-Trick Lubsko II
6. Delta Sieniawa Żarska
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24Galeria zdjęć: Sportowy weekend pod Honorowym Patronatem Starosty Żarskiego

Nowy ambulans w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach!

 • 23-01-2018
Ilustracja do informacji: Nowy ambulans w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach!
22 stycznia 2018 roku Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz, członkowie Zarządu – Marek Femlak i Edward Skobelski, Radny Powiatu Edward Łyba, członkowie Rady Nadzorczej Szpitala Na Wyspie w Żarach oraz zaproszeni goście uczestniczyli w przekazaniu nowej karetki dla Powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach. To nowoczesny Volkswagen T, który zastąpi wysłużony sprzęt. Starosta Żarski uroczyście wręczył kluczyki do nowego ambulansu Pani Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach - Jolancie Dankiewicz.
 
Koszt zakupu ambulansu wyniósł 250 tys. zł i w całości został pokryty z środków finansowych Powiatu Żarskiego, zaś koszt wyposażenia samochodu o wartości 98 tys. zł pokrył z środków własnych powiatowy Szpital Na Wyspie. Pracownicy medyczni otrzymali nowoczesny samochód, z profesjonalnym sprzętem medycznym, które znacząco przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz poprawi komfort pracy lekarzy i pracowników szpitala.
czytaj dalej

Kwalifikacja wojskowa 2018

 • 22-01-2018
Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa 2018
W okresie od 30 stycznia do 28 lutego 2018 roku na terenie Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Parkowa 9 budynek C, w godz. od 8.00 do 14.00.
 
Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
 • mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1997 - 1998, którym:
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1994-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych
  w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Żarskim:
 
Miasto Żary                                       od 30 stycznia do 07 lutego 2018r.
Gmina Lubsko                                  od 08 do 13 lutego 2018r.
Gmina Tuplice                                  13 lutego 2018r.
Gmina Żary                                        od 14 do16 lutego 2018r.
Gmina Jasień                                    od 19 do 20 lutego 2018r.
Gmina Trzebiel                                 od 21 do 22 lutego 2018r.
Gmina Lipinki Łużyckie                   23 lutego 2018r.
Miasto Łęknica                                 26 lutego 2018r.
Gmina Przewóz                                 26 lutego 2018r.
Gmina Brody                                     27 lutego 2018r.
Kobiety/Zakończenie kwalifikacji   28 lutego 2018r.

 
czytaj dalej

Przekazanie pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego Ford Ranger do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lubsku

 • 18-01-2018
Ilustracja do informacji: Przekazanie pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego Ford Ranger do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lubsku
12 stycznia 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Żarach st. kpt. Robertem Słowikowskim uczestniczyli w przesunięciu - przekazaniu pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego Ford Ranger z Komendy Powiatowej PSP w Żarach do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lubsku.
 
Przesunięcie samochodu mogło nastąpić w momencie pozyskania kolejnego samochodu operacyjnego do KP PSP w Żarach. Moment ten nastąpił w dniu 04 grudnia 2017 r., kiedy do Komendy Powiatowej PSP w Żarach dotarł nowy lekki samochód operacyjny OPEL ASTRA Sports Tourer Enjoy, który w całości został sfinansowany ze środków przekazanych przez darczyńców: Starostwo Powiatowe w Żarach, Urząd Gminy Żary, Urząd Miejski Lubsko, Nadleśnictwo Lubsko, Nadleśnictwo Gubin oraz Pogotowie Żarskie. 
 
Serdecznie życzymy, aby pojazd na długie lata dobrze służył Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP w Lubsku.
czytaj dalej

Kolejne mecze rozegrane! Halowy Turniej Piłki Nożnej pod Patronatem Starosty Żarskiego

 • 17-01-2018
Ilustracja do informacji: Kolejne mecze rozegrane! Halowy Turniej Piłki Nożnej pod Patronatem Starosty Żarskiego
13 stycznia 2018 r. odbył się kolejny turniej halowej piłki nożnej pod honorowym patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia. Bohaterami tego dnia byli Trampkarze, którzy w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku, wygrali swój pierwszy turniej.
 
Na pierwszym miejscu uplasowali się Budowlani Lubsko I, tuż za nimi uplasowali się Budowlani Lubsko II. Brąz zdobyli zawodnicy z SV Lausitz Forst. Na czwartym miejscu znaleźli się piłkarze z klubu MUKS 11 Zielona Góra, za nimi ,,Bóbr’’ Bobrowice, a na szóstym znalazł się ,,Stal’’ Jasień
czytaj dalej

Pływackie zawody "Owsiakowskie"

 • 17-01-2018
Ilustracja do informacji: Pływackie zawody "Owsiakowskie"
14 stycznia 2018 roku na basenie ,,Wodnik’’ w Żarach odbyły się pływackie zawody ,,Owsiakowskie’’, które honorowym patronatem objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
 
Niedzielne zawody były jednymi z wielu wydarzeń sportowych, zorganizowanych w całym kraju, w ramach 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na żarskiej pływalni zjawiło się ponad 80 miłośników sportu, którzy wystartowali w wodnych potyczkach. Podsumowaniem sportowych zmagań było wręczenie upominków i pamiątkowych medali.
 
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
czytaj dalej

"Jak odzyskać św. Mikołaja?" Podsumowanie projektu "Się kręci"

 • 16-01-2018
Ilustracja do informacji: "Jak odzyskać św. Mikołaja?" Podsumowanie projektu "Się kręci"
13 stycznia 2018 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach odbyło się podsumowanie wieloaspektowego projektu ,,Się kręci’’ pod nazwą „Jak odzyskać św. Mikołaja”? W wydarzeniu brali udział: Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, członkowie Zarządu Powiatu Żarskiego Józef Radzion i Edward Skobelski, wójt Przewozu Ryszard Klisowski, wójt gminy Wiejskiej Żary Leszek Mrożek, dyrektorzy szkół i zaproszeni goście.
 
Zorganizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wydarzenie było doskonałą okazją do zaprezentowania wyników wielomiesięcznej pracy uczestników zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Edukacja i Technika w ramach projektu „Się kręci”. W ciągu roku, w zajęciach udział wzięło około 150 osób.
 
Dzieci oraz młodzież z Górzyna pod kierunkiem instruktora, w ramach sekcji modelarskiej, zbudowały wierną makietę dworca kolejowego z 1945 r. W Przewozie młodzi miłośnicy modelarstwa wraz z rodzicami i dziadkami zaangażowali się w budowę makiety forsowania Nysy Łużyckiej w skali 1:72. W Żarach - w ramach sekcji motoryzacyjnej - odrestaurowano stare samochody. Natomiast w Grabiku skupiono się na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Ponadto w ramach sekcji techniki i nowoczesnych technologii składano modele elektroniczne oraz zestawy LEGO – TECHNIC i LEGO STAR WARS, dzięki który młodzież poznała podstawy programowania, a także dowiedziała się jak sterować robotem za pomocą smartfona.
 
Ciekawym punktem podsumowania projektu był pokaz grupy fanowskiej Legionu 501 Polskiego Garnizonu ze Szczecina. Wydarzenie połączono ze spotkaniem ze Świętym Mikołajem, który każdemu uczestnikowi zajęć wręczył upominki oraz nagrody. Nikt nie wyszedł z pustymi rękoma.
 
Środki, w wysokości 50 tys. zł., na realizację projektu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w Górzynie, Grabiku, Przewozie oraz Żarach zostały pozyskane przez Stowarzyszenie Edukacja i Technika w ramach programu „Kultura i edukacja na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2017”
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19Galeria zdjęć: Mikołaj

Spotkanie robocze Starosty Janusza Dudojcia ws. remontu pokrycia dachu Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

 • 16-01-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie robocze Starosty Janusza Dudojcia ws. remontu pokrycia dachu Domu Pomocy Społecznej w Lubsku
15 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie robocze Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Panem Ryszardem Jakuszykiem – autorem projektu modernizacji dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubsku oraz z Panią Iwoną Prokop – Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów przedsięwzięcia, które z fazy projektowej, wchodzi w fazę realizacji. Zbliżający się remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, to kolejna tego typu inwestycja realizowana przez Powiat Żarski. Wcześniej wymienione zostały pokrycia dachowe na budynkach: Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach oraz Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Żarach.
 
Autorem projektu jest biuro projektowe ARCHEMIS z Zielonej Góry.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook