.

Letnia Szkółka Wędkarska- zawody podsumowujące

 • 21-08-2017
Ilustracja do informacji: Letnia Szkółka Wędkarska- zawody podsumowujące
19 sierpnia 2017 r. zakończył się podstawowy kurs wędkarski dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 1 w Lubsku. W szkoleniu, zorganizowanym w ramach Letniej Szkółki Wędkarskiej nad zalewem „Karaś”, uczestniczyło czternaścioro dzieci z Lubska i okolic w wieku od 5 do 16 lat. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
 
Podczas tygodniowych zajęć młodzież została zapoznana z podstawowymi przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, zasadami zachowania się nad wodą, normami etyki wędkarskiej oraz zasadami poszanowania i ochrony środowiska. Oprócz teorii, organizatorzy przeprowadzili zajęcia praktyczne w zakresie nauki samodzielnego wiązania haków, tworzenia i wyważania zestawów, przygotowania i podawania zanęty oraz organizacji stanowiska wędkarskiego.
 
Po tygodniu nauki i ćwiczeń przyszedł czas na podsumowanie zajęć, powtórzenie wiadomości oraz praktyczne ich sprawdzenie podczas zawodów wędkarskich. W związku z dużą rozpiętością wiekową uczestników szkolenia, zawody rozegrano w trzech kategoriach: do lat 8, do lat 12 i do lat 16.
 
Podczas dwugodzinnych zawodów najlepszy wynik 1705 g uzyskała Klaudia Szczerbata startująca w kat. U-16, która jednocześnie złowiła największą rybę zawodów - karasia o wadze 1110 g. Drugi wynik 1600 g uzyskał Krzysztof Ksiuk, zwycięzca kat. U-12. W kategorii U-8 pierwsze miejsce wywalczył najmłodszy uczestnik kursu Mikołaj Marciniak, który uzyskał trzeci wynik dnia 1220 g.
 
Na podsumowaniu zawodów obecny był Starosta Żarski Janusz Dudojć, który wręczył okazałe puchary za zwycięstwo w poszczególnych kategoriach. Dodatkowo wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali nagrody ufundowane przez Powiat Żarski, koło nr 1 w Lubsku oraz indywidualnych sponsorów.
 
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Informacja dotycząca ważności dokumentów po zmianach nazw ulic dokonanych na podstawie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 • 16-08-2017
Ilustracja do informacji: Informacja dotycząca ważności dokumentów po zmianach nazw ulic dokonanych na podstawie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Uprzejmie informujemy, że zmiany nazw ulic dokonane na podstawie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (DZ.U. 2016 poz. 744) nie mają wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Z tego powodu nie jest konieczna wymiana dokumentów (prawo jazdy, dowód rejestracyjny) na nowe.
czytaj dalej

Letnia Szkółka Wędkarska nad Zalewem "Karaś" w Lubsku

 • 16-08-2017
Ilustracja do informacji: Letnia Szkółka Wędkarska nad Zalewem "Karaś" w Lubsku
W dniach 14 - 19 sierpnia 2017 r. nad zalewem "Karaś" młodzi adepci wędkarstwa biorą udział w zajęciach zorganizowanych w ramach Letniej Szkółki Wędkarskiej.  Organizatorem kursu, objętego Honorowym Patronatem Starosty Żarskiego, jest zarząd koła PZW nr 1 w Lubsku, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Żarach.
 
W trakcie kursu młodzież poznaje podstawowe zasady zachowania się nad wodą, elementy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, gatunki ryb i roślin oraz metody i techniki wędkarskie. Odpowiednio dobrane zajęcia praktyczne pomagają w lepszym zrozumieniu i utrwaleniu przekazywanej wiedzy.
 
Serdecznie zapraszamy na podsumowanie szkolenia, połączone z zawodami wędkarskimi i sprawnościowymi, które odbędzie się w sobotę - 19 sierpnia. Zawody zostaną rozegrane od godz. 10.00 do 12.00.
czytaj dalej

Chodnik w Lubanicach wymieniony!

 • 14-08-2017
Ilustracja do informacji: Chodnik w Lubanicach wymieniony!
11 sierpnia 2017 r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach i przedstawiciele Gminy Żary podpisali protokół odbioru wspólnej inwestycji - wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Lubanice.
 
Przebudowa chodnika o długości 1 km 400 m kosztowała 422 tys. 800  zł;
Powiat Żarski ze swojego budżetu przeznaczył na ten cel 295 tys. 960 zł a Gmina Żary 126 tys. 840 zł
 
Wykonawcą robót był: Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz z Lubska.
czytaj dalej

Przebudowa drogi powiatowej Guzów - Zabłocie zakończona!

 • 09-08-2017
Ilustracja do informacji: Przebudowa drogi powiatowej Guzów - Zabłocie zakończona!
9 sierpnia 2017 r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach i przedstawiciele Gminy Jasień podpisali protokół odbioru wspólnej inwestycji na drodze Guzów – Zabłocie.
Przebudowa 4 km drogi kosztowała 1 mln zł; Powiat Żarski na ten cel przeznaczył ze swojego budżetu 800 tys. zł a Gmina Jasień 200 tys. zł.
 
W ramach prac wykonano:
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej
- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych
- ścięcie poboczy
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego naturalnego mieszanego z frezowiną
 
czytaj dalej

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Trzebiel, Strzeszowice – Jędrzychowice, ruszyła pełną parą!

 • 09-08-2017
Ilustracja do informacji: Przebudowa drogi powiatowej w gminie Trzebiel, Strzeszowice – Jędrzychowice, ruszyła pełną parą!
 
Przebudowa drogi powiatowej w gminie Trzebiel,
Strzeszowice – Jędrzychowice, ruszyła pełną parą!
 
Długość remontowanego odcinka wynosi 3 km 215 m, a koszt przebudowy to 1 995 795,00  . Powiat Żarski otrzymał na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie w wysokości 1 085 297,00 zł.
 
Wykonawcą robót jest: BUDIMEX S.A. Warszawa
 
Zakres robót obejmuje:
- przebudowę, rozbudowę jezdni
- przebudowę skrzyżowań z drogą gminną w miejscowości Jędrzychowice
- przebudowę zjazdów do posesji i na drogi wewnętrzne
- przebudowę i remont chodników w terenie zabudowanym
- przebudowę poboczy drogi
- wykonanie odwodnienia drogi
- przebudowę przepustów pod drogą
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów
 
Przewidywany termin zakończenia prac: 30 października 2017r.
czytaj dalej

Radni Powiatu Żarskiego z wizytą w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach

 • 04-08-2017

Ilustracja do informacji: Radni Powiatu Żarskiego z wizytą w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach
4 sierpnia 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Radnymi Powiatu Żarskiego udali się do Szpitala Na Wyspie w Żarach, aby sprawdzić postęp prac budowlanych. Prezes szpitala - Jolanta Dankiewicz i Lekarz Naczelny Rafał Kołsut oprowadzili zebranych po placu budowy. Radni Powiatu Żarskiego zostali zapoznali z przyszłym rozmieszczeniem pomieszczeń w nowo wybudowanej części szpitala.
 
Na parterze nowopowstałej części szpitala znajdzie się nowoczesne Centrum Diagnostyczne z laboratorium, pracowniami endoskopowymi, pracownią tomograficzną, pracownią RTG oraz apteką. 
Na pierwszym piętrze zostaną ulokowane sale chorych oddziału dziecięcego wraz z gabinetem zabiegowym. Oddział dla najmłodszych pacjentów powiększy się o dodatkowe 12 miejsc. Pierwsze piętro pomieści również dodatkową salę operacyjna oraz pomieszczenie administracyjno – biurowe. 
Na drugim piętrze znajdą się sale chorych ( z odrębnymi węzłami sanitarnymi) dla pacjentek położniczo – ginekologicznych ( 16 nowych miejsc). Będzie tu dodatkowa sala porodowa i sale zabiegowe. 
Niewątpliwą atrakcja szpitala będzie atrium z pięknym, słonecznym placem zabaw dla dzieci.
 
Rozbudowa powiatowego Szpitala Na Wyspie jest największą inwestycją w podniesienie dostępności i jakości opieki zdrowotnej w historii Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

Umowa na budowę mostu w Grabkowie podpisana!

 • 04-08-2017
Ilustracja do informacji: Umowa na budowę mostu w Grabkowie podpisana!
4 sierpnia 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel podpisali umowę z Wojciechem Piotrowskim – Prezesem Zarządu Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa Budowy Mostów „MOSTY” Sp. z o.o. na przeprowadzenie prac rozbiórkowych i budowę mostu drogowego w miejscowości Grabków.
 
Zakres robót obejmuje m.in.:
- wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich,
- rozbiórkę elementów dróg i ulic,
- podbudowę z betonu asfaltowego,
- ułożenie warstwy ścieralnej,
- ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 x 100 cm,
- wbicie pali prefabrykowanych, żelbetowych,
- wykonanie podpór betonowych,
- wykonanie izolacji powłokowej asfaltowej,
- izolacja nawierzchni na obiekcie mostowym,
- ułożenie warstwy wiążącej na wiadukcie grubości 4 cm z asfaltu lanego,
- montaż barieroporęczy,
- umocnienie koryta rzeki narzutem kamiennym.
 
Rozpoczęcie inwestycji: z dniem podpisania umowy i przekazania placu budowy.
Koszt inwestycji: 686 213,49 zł, w tym kwota dofinansowania 208 tys. 600 zł
Przewidywany termin zakończenia prac: 30.10.2017 r.
czytaj dalej

XXX Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 04-08-2017
Ilustracja do informacji: XXX Sesja Rady Powiatu Żarskiego
4 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Pod nieobecność Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu Pana Edwarda Bojko -  głos zabrał Pan Roman Pogorzelec.
Kierownik Oddziału Żary-Żagań Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Pani Joanna Małecka przedstawiła dotychczasowy przebieg staży zawodowych organizowanych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim" oraz wyświetliła materiał filmowy dotyczący omawianego zagadnienia.
Materiał filmowy „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”: kliknij tutaj
 
Podjęto Uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Żarskiego. 
czytaj dalej

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów i Skrzatek o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego w tenisie ziemnym

 • 04-08-2017
Ilustracja do informacji: Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów i Skrzatek o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego w tenisie ziemnym
3 sierpnia 2017 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów i Skrzatek (do lat 12) o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego w tenisie ziemnym. Nagrody dla najlepszych zawodników - w imieniu Starosty Żarskiego – wręczała Wicestarosta Małgorzata Issel. Organizatorem był Piotr Gorczyca i Szkółka Tenisowa Smecz.
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
Wyniki turnieju:
 
Skrzaty
1. Mateusz Lange- AZS Poznań
2.Antoni Pankowski -KT Szczawno Zdrój
3. Mikołaj Kowal- PT Olimpia Poznań
3. Mikołaj Biedermann NST Poznań.
 
Skrzatki
1.Natalia Jagiełło- GAT Gdańsk
2. Oriana Gniewkowska SKT Sopot
3.Julia Kiwior- Błonia Kraków
3.Pola Kasprzak -KS Górnik Bytom. 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook