.

2017

XXXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XXXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad, Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz wręczyli list gratulacyjny i kwiaty Pani Marcie Kowalczuk, wyróżnionej tytułem Społecznika Roku 2017 w kategorii „Szczególne Osiągnięcia w Pomocy Społecznej”, która od ponad dziesięciu lat pracuje ze sprawcami przemocy domowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak przedstawił zgromadzonym informacje o programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego nadrzędnym celem jest rzeczywista i pełna pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo, w programie przewidziana została pomoc dla kobiet w okresie ciąży porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi.
W Powiecie Żarskim, w ramach programu „Za życiem”, kompleksową opieką otoczone zostaną uczennice w ciąży, dla których przygotowane będą 4 pokoje w bursie przy Specjalnym Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach oraz zostanie utworzony ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy przy Zespole Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, którego głównym zadaniem będzie zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Koszt projektu, realizowanego w latach 2017-2021 w Powiecie Żarskim, wyniesie: 712 tys. 280 zł.
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok  2018.
- zmieniającą uchwałę nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025. 
 
Po zakończeniu obrad, Starosta Janusz Dudojć wraz z Radnymi udał się do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook