.

Informacje

Fundacja „ Przedsiębiorczość” rozpoczęła kolejne nabory na kursy językowe i komputerowe

 • 05-02-2020
Ilustracja do informacji: Fundacja „ Przedsiębiorczość” rozpoczęła kolejne nabory na kursy językowe i komputerowe
Fundacja ” Przedsiębiorczość” zaprasza na bezpłatne szkolenia językowe.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
 • mieszkańców woj. lubuskiego (osoby pracujące, bezrobotne od 25 do 64 roku życia)
 • osoby o niskich kwalifikacjach lub wyższym w wieku 50 lat i więcej
 • osoby z terenów wiejskich
Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w dni robocze i/lub weekendy (w zależności od analizy potrzeb szkoleniowych grupy).
 
Zainteresowanych, prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i deklaracji uczestnictwa, dostarczenie (oryginału) do siedziby fundacji przy ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
 

 
czytaj dalej

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDZIAŁU GEODEZJI I KATASTRU.

 • 27-01-2020
Ilustracja do informacji: WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDZIAŁU GEODEZJI I KATASTRU.
 

 
czytaj dalej

Mapa z aktualnym zasięgiem obszarów objętych restrykcjami ASF

 • 14-01-2020
Ilustracja do informacji: Mapa z aktualnym zasięgiem obszarów objętych restrykcjami ASF
9 stycznia 2020 roku Komisja UE wydała decyzję wykonawczą nr 2020/15 zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej nr 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
 
Do obszaru z ograniczeniami, w której od grudnia ubiegłego roku znajdują się Gminy – Jasień, Żary, Żary o statusie miejskim, obszar Gminy Lubsko na wschód od drogi wojewódzkiej nr 287, została włączona Gmina Lipinki Łużyckie.
 
Mapa z aktualnym zasięgiem obszarów objętych restrykcjami: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Grypa ptaków

 • 03-01-2020

Grypa ptaków

Ilustracja do informacji: Grypa ptaków
W ostatnim czasie na terenie Polski (województwo wielkopolskie i lubelskie) potwierdzono występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków w hodowlach. Z uwagi na niebezpieczeństwo pojawienia się choroby również i na naszym terenie konieczne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności.
Hodowcy i osoby trzymające drób powinny przestrzegać zasady bioasekuracji oraz stosować odpowiednie środki minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w szczególności:
 • wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • odzież i obuwie używane w kontakcie z drobiem muszą pozostać w obiekcie (kurnik, hala). Nie wolno wynosić jej i pracować w niej w innych miejscach. Szczególnie dotyczy to obuwia.
W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii, tel. 68 372 04 46.
 

Ważna informacja

 • 16-12-2019
Ilustracja do informacji: Ważna informacja

Spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Nicieją

 • 04-12-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Nicieją

Poradnik Ogólny ASF

 • 26-11-2019
Ilustracja do informacji: Poradnik Ogólny ASF

Afrykański pomór świń (ASF)

 • 19-11-2019
Ilustracja do informacji: Afrykański pomór świń (ASF)

Zaproszenie do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości pozyskania wsparcia przez lubuskie organizacje pozarządowe

 • 04-03-2019
Ilustracja do informacji: Zaproszenie do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości pozyskania wsparcia przez lubuskie organizacje pozarządowe
 
 
czytaj dalej

UWAGA WAŻNE OGŁOSZENIE !

 • 14-12-2018

Ilustracja do informacji: UWAGA WAŻNE OGŁOSZENIE !
  
1 2 3 4 5 6 ... 8
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook