.

Wydarzenia

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Dyrektorami Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Żarskiego

 • 21-05-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Dyrektorami Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Żarskiego
21 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się  spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. W spotkaniu uczestniczyli również: Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
 
Spotkanie dotyczyło przede wszystkim funkcjonowania szkół w trakcie pandemii COVID-19. Omówiono stan przygotowań do egzaminów maturalnych, zawodowych i ósmoklasistów, oraz przygotowania do naboru na rok szkolny 2020/2021. Rozmowy dotyczyły zorganizowania w szkołach konsultacji dla tegorocznych maturzystów, wdrażania etapów powrotu do nauki stacjonarnej.
 
 
czytaj dalej

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach”

 • 20-05-2020
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach”
 
20 maja 2020 roku Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel wzięli udział w wideokonferencji. Przedstawiciel Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński podpisał kolejne umowy z beneficjentami na termomodernizację budynków oraz działania wspierające wymianę starych pieców.
 
W konferencji, oprócz włodarzy powiatu żarskiego i członka Zarządu Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego, wzięli udział: dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Marek Kamiński, poseł Krystyna Sibińska, oraz beneficjenci poszczególnych projektów: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenc, Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej, Przewodnicząca Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 Katarzyna Szczepańska,  oraz Przewodniczący Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 Robert Paluch.
 
Dzięki podpisaniu umowy na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych   w Żarach” docieplone zostaną dach oraz ściany, wymienione zostaną drzwi i okna, oraz instalacje grzewcze, wybudowana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej, wymienione zostanie oświetlenie na ekologiczne ledowe, powstanie również nowa kotłownia.
 
Pieniądze na wsparcie inwestycji pochodzą z Unii Europejskiej, a dokładnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
 
 
 
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

 • 20-05-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Wojskowym Komendantem Uzupełnień.
20 maja 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona,  Wicestarosty Małgorzaty Issel, Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomieja Kubiaka z Wojskowym Komendantem Uzupełnień ppłk Dariuszem Kląskałą oraz Szefem Wydziału Rekrutacji WKU mjr Dariuszem Arentem.
Spotkanie było okazją do podziękowania i przekazania na ręce Starosty pamiątkowego ryngrafu „Pracodawca zasłużony dla obronności państwa”.
Rozmowy dotyczyły również możliwości utworzenia w najbliższej przyszłości klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w szkole ponadpodstawowej w powiecie żarskim, w związku z realizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Programem CYBER.MIL z klasą”.
 
czytaj dalej

Nowe terminy rekrutacji do szkół.

 • 20-05-2020

terminy rekrutacji do szkół

Ilustracja do informacji: Nowe terminy rekrutacji do szkół.
czytaj dalej

Przygotowanie placówek oświatowych do uruchomienia zajęć rewalidacyjnych.

 • 18-05-2020
Ilustracja do informacji: Przygotowanie placówek oświatowych do uruchomienia zajęć rewalidacyjnych.
W związku ze zniesieniem kolejnych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa dotyczących możliwości m.in. prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju,  18 maja 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiejem Kubiakiem odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubsku, Zespół Szkół Specjalnych w Żarach oraz Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
W placówkach oświatowych zostały sprawdzone warunki sanitarne, oraz stan przygotowania gabinetów,  na przyjęcie uczniów. Starosta omówił z dyrektorkami szkół wprowadzone procedury, oraz rozmawiał o zadeklarowanej przez rodziców liczbie dzieci, mających uczęszczać na poszczególne zajęcia w placówkach.
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku, 18 maja br. przywrócona zostaje możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.
 
 
 
 
czytaj dalej

Zmiana organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Żarach.

 • 15-05-2020
Ilustracja do informacji: Zmiana organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Żarach.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 18 maja do odwołania następuje zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Żarach oraz filii w Lubsku.
Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które usprawnią naszą komunikację. Osobisty kontakt z urzędnikami jest jeszcze ograniczony, ale cały czas działa poczta elektroniczna urzędu oraz jest odbierana poczta tradycyjna, a wszelkie informacje udzielane są telefonicznie
Ponownie zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum, zarówno ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie Państwa jak i Urzędników.
INFORMUJEMY, IŻ BIURO PODAWCZE ZOSTAJE OTWARTE.
DOKUMENTY, PISMA I WNIOSKI SKIEROWANE DO URZĘDU MOŻNA SKŁADAĆ NA PARTERZE W OKIENKU PODAWCZYM.
Prosimy jednak, aby dokumenty, jeśli istnieje taka możliwość składać poprzez:
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka (profil urzędu na platformie ePUAP )
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
- za pomocą podpisu kwalifikowanego na adresy e-mail:
1.poczta @ powiatzarski.pl
2.sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
 
UWAGA! Ze względu na przepisy prawa wszelkie dokumenty (np. wnioski) muszą być podpisane podpisem odręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.
W innych sprawach – nie wymagających uwierzytelnienia - prosimy o kontakt pod adresami e-mail:
SPRAWY OGÓLNE: poczta @ powiatzarski.pl; sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - REJESTRACJA POJAZDÓW I PRAWA JAZDY: komunikacja @ powiatzarski.pl
WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU: geodezja @ powiatzarski.pl; ewidencja.gruntow @ powiatzarski.pl
 
Sprawy w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy będą załatwiane WYŁĄCZNIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej).
Poniedziałek 7.15 – 15.00
Wtorek 7.15 – 14.00
Środa 7.15 – 14.00
Czwartek 7.15 – 14.00
Piątek 7.15 – 13.00
Rejestracja telefoniczna:
1. Prawa jazdy – tel. 68 479 06 19
2. Rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie sprzedaży oraz inne czynności – tel. 68 479 06 66
OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ NIE DOKONAJĄ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.
 
Sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru w Żarach oraz w Ośrodku Zamiejscowym
w Lubsku
będą załatwiane NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) w godzinach funkcjonowania urzędu.
Rejestracja telefoniczna Żary:
1.Ewidencja Gruntów – tel. 68 479 06 21
2.Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 68 479 06 49
Rejestracja telefoniczna Lubsko:
1.Ewidencja Gruntów – tel. 68 372 51 35
2.Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 68 372 51 32
 
Do pozostałych wydziałów w Urzędzie, tj. Wydziałów: Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji i Zdrowia, Budownictwa i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (z wyłączeniem Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy – gdzie obowiązują odrębne zasady – rejestracja telefoniczna), Finansowo - Budżetowego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biura Rzeczy Znalezionych oraz do Archiwum RÓWNIEŻ OBOWIĄZUJE REJESTRACJA TELEFONICZNA  – UMÓWIENIE NA KONKRETNĄ GODZINĘ Z PRACOWNIKIEM MERYTORYCZNYM W SPRAWIE – W GODZINACH FUNKCJONOWANIA URZĘDU, W CELU USPRAWNIENIA KOMUNIKACJI.
 
W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, prosimy raz jeszcze, o dokładne przemyślenie, czy Państwa sprawa jest tak pilna, że wymaga osobistej obecności w naszym urzędzie.
PONADTO PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZAKRYWANIA NOSA I UST NA TERENIE URZĘDU, ORAZ O DEZYNFEKCJI DŁONI (DOZOWNIKI Z PŁYNEM DEZYNFEKUJĄCYM ZNAJDUJĄ SIĘ W HOLU URZĘDU ORAZ NA POSZCZEGÓLNYCH PIĘTRACH)
 
Jednocześnie przypominamy o najważniejszych numerach telefonów:
- informacje ogólne dotyczące koronawirusa (NFZ - całodobowo) - tel. 800 190 590.
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żarach – tel. 68 478 46 91 / 696 076 892 oraz oddział zakaźny w Zielonej Górze - 68 32 96 478.
czytaj dalej

Dyżury nocne aptek w Lubsku czasowo zawieszone.

 • 15-05-2020
Ilustracja do informacji: Dyżury nocne aptek w Lubsku czasowo zawieszone.

Podziękowania dla Powiatu Żarskiego za wsparcie Straży Granicznej.

 • 15-05-2020
Ilustracja do informacji: Podziękowania dla Powiatu Żarskiego za wsparcie Straży Granicznej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 • 13-05-2020
Ilustracja do informacji: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Wójtem Gminy Żary

 • 13-05-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Wójtem Gminy Żary
13 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wójtem Gminy Żary Leszkiem Mrożkiem.
Głównym tematem rozmów było przygotowanie do realizacji inwestycji w miejscowości Złotnik – przebudowa drogi powiatowej nr 1076F, dofinansowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Podczas spotkania rozmawiano także o sprawach bieżących związanych z funkcjonowaniem samorządów lokalnych w okresie pandemii.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook