.

Wydarzenia

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Panią Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku

 • 03-06-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Panią Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku

3 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel z Panią Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku Agatą Salomońską oraz główną księgową
  w PDD Bogusławą Kuźmą.
Głównym tematem rozmów były sprawy związane z funkcjonowaniem domu dziecka w trakcie pandemii COVID-19. Omówiono bieżące problemy, rozmawiano o potrzebach w placówce. 
 
 
czytaj dalej

Informacja

 • 03-06-2020
Ilustracja do informacji: Informacja

Dzień Dziecka w Szpitalu na Wyspie w Żarach

 • 01-06-2020
Ilustracja do informacji: Dzień Dziecka w Szpitalu na Wyspie w Żarach
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel przekazali na ręce Prezes Szpitala na Wyspie Pani Jolancie Dankiewicz, oraz Lekarza Naczelnego Pana Rafała Kołsuta, prezenty dla najmłodszych pacjentów powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach.
 
Dla małych podopiecznych Oddziału Dziecięcego oprócz życzeń szybkiego powrotu do zdrowia od włodarzy powiatu, przekazane zostaną przez panią Prezes oraz Ordynatora Oddziału zabawki edukacyjne, które choć odrobine umilą im czas spędzany w szpitalu.
 
Z okazji Dnia Dziecka bony upominkowe otrzymały również dzieci z Powiatowych Domów Dziecka w Żarach i Lubsku.
 
Wszystkim Dzieciom, tym małym i dużym, życzymy wielu powodów do radości i uśmiechu, sukcesów, rozwijania pasji i zainteresowań, a przede wszystkim spełnienia najskrytszych marzeń.
 

czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Dziecka!

 • 01-06-2020
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Dziecka!

POMOC FIRMOM W POWIECIE ŻARSKIM W ZWIĄZKU Z COVID-19

 • 29-05-2020
POMOC FIRMOM W POWIECIE ŻARSKIM W ZWIĄZKU Z COVID-19
 
W ramach tarczy antykryzysowej – pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd mających chronić obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, Powiat Żarski realizuje pomoc przedsiębiorcom za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach, który przyjmuje i realizuje złożone wnioski.
 
Na dzień 28.05.2020 r. PUP w Żarach wypłacił mikroprzedsiębiorcom z terenu Powiatu Żarskiego 21 126 173,40 zł,
 
1. Na niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców:
- wpłynęły 3 704 wnioski,
- rozpatrzono pozytywnie i zawarto 3 191 umów na kwotę 1 595 858,88 zł (co stanowi 86,15%).
 
2. Dofinansowanie części kosztów  wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
- złożono 216 wniosków,
- rozpatrzono i zawarto 171 umów na kwotę   4 029 294,12 zł (co stanowi 79,16%).
  
3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną niezatrudniającego pracowników
- złożono 286 wniosków,
- rozpatrzono pozytywnie i zawarto 223 umowy - na kwotę 1 138 290,40 zł (co stanowi  77,97%).
 
Zarząd Powiatu Żarskiego w dniu 16 kwietnia 2020 r jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żarskiego, z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na podstawie której  umorzył płatności z tytułu dzierżawy obiektów za miesiąc marzec i kwiecień  12 firmom na łączną kwotę 210 675,39 zł.
 
 
 
 

 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego z Wójtem gminy Trzebiel

 • 29-05-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego z Wójtem gminy Trzebiel
29.05. 2020 r. Starosta Powiatu Żarskiego Józef Radzion spotkał się z Wójtem Gminy Trzebiel Tomaszem Sokołowskim. W trakcie spotkania poruszono następujące tematy:
 
1. Sytuację w Gminie Trzebiel i powiecie w czasie walki z koronawirusem (COVID 19).
2. Funkcjonowanie miejsc kwarantanny w gminie Trzebiel.
3. Rozpoczęcie koszenia traw przy drogach powiatowych (harmonogram znajdzie się na stronie internetowej starosty)
4. Równanie poboczy i uzupełnienie ubytków w jezdni masą asfaltową
5. Możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przy drogach powiatowych (budowa chodników)
6. Działanie jednostek OSP w gminie Trzebiel i starania wójta w pozyskaniu środków na zakup nowego wozu strażackiego.
7. Omówienie sytuacji finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego w związku z obecnie panującą sytuacją (COVID19).
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego

 • 28-05-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego
28 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego. Starosta Józef Radzion przekazał członkom zarządu informacje dotyczące bieżących spraw toczących się w Urzędzie ,
w wydziałach i  referatach, oraz w podległych jednostkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski (m. in. stan przygotowania do przeprowadzenia matur). Poruszono również temat problemów w związku z pandemią COVID-19.
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie nie wyrażenia zgody na usunięcie drzew
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
- w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinków dróg kategorii powiatowej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania
- w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach
- w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubsku
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r
- w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Żarskiego za rok 2019.
czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

 • 27-05-2020
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

Rozpoczęły się kursy spawania TIG w ramach projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”.

 • 25-05-2020
Ilustracja do informacji: Rozpoczęły się kursy spawania TIG w ramach projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”.
W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” w dniu 22.05.2020 r. w CKZiU w Żarach rozpoczęły się  kursy spawania  TIG dla 10 osób IV klasy technikum mechanicznego, samochodowego i logistycznego.
 
Od 26.05.2020 r. rozpoczną się również  kursy spawania metodą MAG, a od 1 czerwca kurs cięcia plazmą. Przy organizacji kursów zachowane zostały wszelkie środki ostrożności, które są  zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Dyrektorami Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Żarskiego

 • 21-05-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Dyrektorami Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Żarskiego
21 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się  spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. W spotkaniu uczestniczyli również: Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
 
Spotkanie dotyczyło przede wszystkim funkcjonowania szkół w trakcie pandemii COVID-19. Omówiono stan przygotowań do egzaminów maturalnych, zawodowych i ósmoklasistów, oraz przygotowania do naboru na rok szkolny 2020/2021. Rozmowy dotyczyły zorganizowania w szkołach konsultacji dla tegorocznych maturzystów, wdrażania etapów powrotu do nauki stacjonarnej.
 
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook