.

Wydarzenia

Spotkanie Starosty z Wójtem Gminy Trzebiel

 • 21-08-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Wójtem Gminy Trzebiel
21 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Wójtem Gminy Trzebiel Tomaszem Sokołowskim.
 
Głównym tematem rozmów była realizacja wspólnych przedsięwzięć związanych z budową nowych chodników oraz wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1096F relacji Królów - Jasionów- Niwica. Podczas spotkania rozmawiano także o konieczności wykaszania traw przy drogach powiatowych oraz usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców gminy Trzebiel.
 
Starosta podkreślił znaczenie dobrej współpracy i przepływu informacji pomiędzy samorządem powiatowym a samorządami gminnymi.
czytaj dalej

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego

 • 19-08-2020
Ilustracja do informacji: Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego
18 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbył się egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Do konkursu przystąpiły Panie z dwóch szkół: Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II W Lubsku. W wyniku postępowania egzaminacyjnego komisja egzaminacyjna powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego zaświadczyła, że obie kandydatki otrzymały pozytywny wynik i uzyskały stopień nauczyciela mianowanego.
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych !!!
czytaj dalej

Podpisane umowy na roboty budowlane dotyczące powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego.

 • 18-08-2020
Ilustracja do informacji: Podpisane umowy na roboty budowlane dotyczące powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego.
18 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach zostały podpisane umowy na roboty budowlane dotyczące powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego.
Firma TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i maszyn Drogowych S.A. ze Stargardu, za kwotę 227 709,74 zł, wykona mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz powierzchniowe pojedyncze/podwójne utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową na odcinkach dróg:
1098F w m. Tuplice km22+408 do 23+883
1101F Dobrzyń-Sanice km 0+000 do 0 +425
3210F w m. Lubsko Kilińskiego od km 0+000 do 0+424
3203F w m. Lubsko ul. Głowackiego od km 0+000 do 0+683
 
Firma EMULEX Kalinowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Stargardu, za kwotę 641 838,80 zł wykona mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz powierzchniowe pojedyncze/podwójne utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową na odcinkach dróg:
1084F na odcinku Straszów-Dobrochów km 17+114 do 20+349
1093F na odcinku Żary-Łaz km 2+260 do 3+482
1122F na odcinku Jasień-Bieszków km 2+001 do 5+353
1099F Gręzawa-Nowa Rola km 0+000 do 3+790
  
 
Termin realizacji do dnia: 30.09.2020 r.
 
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty i Członka Zarządu z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

 • 18-08-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Członka Zarządu z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
18 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona, Członka Zarządu Tomasza Czajkowskiego z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Mariuszem Morawskim.
Podczas spotkania omówiono tematy związane z COVID-19. Komendant przedstawił dotychczasowe działania Straży Pożarnej w trakcie trwania epidemii. Poinformował, że w związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, zgodnie z wytycznymi MEN i MSWiA, za dystrybuuję środków ochrony indywidualnej i płynów dezynfekcyjnych do placówek oświatowych odpowiadać będzie Straż Pożarna.
Omówiony został również stan realizacji inwestycji budowy Strażnicy w Żarach.
czytaj dalej

Awaria sieci telefonicznej

 • 18-08-2020
Ilustracja do informacji: Awaria sieci telefonicznej
W związku z awarią sieci telefonicznej – obsługa interesantów w urzędzie odbywa się w sposób bezpośredni.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
czytaj dalej

15 sierpnia 2020

 • 18-08-2020

Obchody Święta Wojska Polskiego w stulecie „Cudu nad Wisłą”

 • 18-08-2020
Ilustracja do informacji: Obchody Święta Wojska Polskiego w stulecie „Cudu nad Wisłą”
13 sierpnia 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion wraz z członkami Zarządu Powiatu Żarskiego Markiem Femlakiem oraz Tomaszem Czajkowskim uczestniczyli w obchodach Święta Wojska Polskiego w stulecie „Cudu nad Wisłą”.
W uroczystości wzięli udział Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych oraz mieszkańcy powiatu.
Bitwa Warszawska zwyczajowo nazywana „Cudem nad Wisłą” rozegrała się w dniach 13 – 15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy. Uznawana jest za przełomową bitwę, która zdecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.
Uroczystość, zorganizowana w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Żarach, była okazją do podziękowań, wspomnień, oraz wręczenia wyróżnień osobom, które swoją pracą przyczyniły się do podnoszenia poziomu opieki medycznej w szpitalu. Zgromadzeni złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą lekarzy – Powstańców Warszawskich, którzy budowali szpital.
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Józefa Radziona, Członka Zarządu Tomasza Czajkowskiego z Burmistrzem Gminy Iłowa Pawłem Lichtańskim

 • 18-08-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Józefa Radziona, Członka Zarządu Tomasza Czajkowskiego z Burmistrzem Gminy Iłowa Pawłem Lichtańskim
13 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona, Członka Zarządu Tomasza Czajkowskiego z Burmistrzem Gminy Iłowa Pawłem Lichtańskim.
W trakcie spotkania rozmawiano o możliwości współpracy samorządów. Starosta podkreślił, jak ważne jest współdziałanie, w celu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i w ramach programów z Funduszy Rządowych, na inwestycje lokalne.
Rozmawiano także o sprawach bieżących związanych z funkcjonowaniem samorządów w okresie trwającej pandemii.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty z Wojskowym Komendantem Uzupełnień

 • 18-08-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Wojskowym Komendantem Uzupełnień
13 sierpnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona, Przewodniczącego Rady Powiatu Wiktora Kułdosza, pracowników Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej z Wojskowym Komendantem Uzupełnień ppłk Dariuszem Kląskałą oraz Szefem Wydziału Rekrutacji WKU mjr Dariuszem Arentem.
Rozmowy dotyczyły wprowadzonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej reformy systemu rekrutacji do służby w Wojsku Polskim oraz możliwości utworzenia na terenie Powiatu Żarskiego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Ppłk. Dariusz Kląskała poinformował, że w Wojskowym Centrum Rekrutacji w maksymalnie 24 godziny kandydat do służby w WP odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską. W przypadku pozytywnej opinii kandydat do służby otrzyma również w Centrum kartę powołania na szkolenie podstawowe (tzw. służbę przygotowawczą).
 
czytaj dalej

Afrykański pomór świń (ASF) w województwie lubuskim

 • 03-08-2020
Ilustracja do informacji: Afrykański pomór świń (ASF) w województwie lubuskim
W związku z wystąpieniem dwóch ognisk ASF  i podejrzeniu wystąpienia trzeciego ogniska ASF na terenie naszego województwa, Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji przez hodowców świń, rolników, myśliwych, leśników oraz przez wszystkie osoby przebywające na obszarach leśnych.
Należy pamiętać o wypełnianiu wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych dotyczących zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
 
Przypominamy:
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej.
Ogniska ASF u świń skutkują wprowadzeniem ograniczeń w handlu trzodą chlewną i produktami pochodzenia zwierzęcego, a co za tym idzie bardzo dużymi stratami gospodarczymi.
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook