Wydarzenia

XXXV sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XXXV sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad Starosta Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Heleną Sagasz złożyli serdeczne gratulacje i życzenia z okazji 10-lecia pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej oraz wręczyli nagrodę pieniężną Państwu Jolancie i Zbigniewowi Prońko.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, sprawozdanie Starosty z prac z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Informację na temat podjętych działań w zakresie szkolnictwa zawodowego przedstawiły Pani Aldona Slipaczek – Jurek – koordynator oraz Pani Sylwia Majewska -  partner w projekcie  "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim"
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025,
- w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia uproszczonego postępowania skargowego.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 roku.
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
- w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5