.

2018

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Żarskiego VI kadencji 2018-2023

  • 26-11-2018
Ilustracja do informacji: Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Żarskiego VI kadencji 2018-2023
 
23 listopada 2018 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żarach odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu Żarskiego VI kadencji 2018-2023. Porządek obrad ustalony przez komisarza wyborczego obejmował m.in.: złożenie ślubowania przez radnych, wybór Komisji Skrutacyjnej, wybór Przewodniczącego Rady i jego zastępców. Radni wybrali także Starostę oraz skład Zarządu Powiatu Żarskiego.
Posiedzenie otworzył Kazimierz Drozd – radny Senior, a następnie  Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Małgorzata Jabłońska  wręczyła nowym członkom Rady Powiatu zaświadczenia o wyborze. Radni przystąpili do złożenia ślubowania rozpoczynając w ten sposób VI kadencję Rady Powiatu Żarskiego.
Na czas pierwszego spotkania powołano Komisję Skrutacyjną  w składzie: Tomasz Czajkowski – Przewodniczący Komisji ( w trakcie sesji zastąpiony przez Józefa Łahucika), Małgorzata Brzyśkiewicz oraz Elżbieta Haściło.
Podczas obrad, w wyniku tajnych głosowań, bezwzględną większością głosów, wybrano w następującej kolejności:
PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŻARSKIEGO– Wiktora Kułdosza
WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Tadeusza Kordylewskiego
WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Krzysztofa Czerniawskiego
STAROSTĘ ŻARSKIEGO – Józefa Radziona
WICESTAROSTĘ ŻARSKIEGO – Małgorzatę Issel
CZŁONKA ZARZĄDU – Tomasza Czajkowskiego
CZŁONKA ZARZĄDU – Marka Femlaka
CZŁONKA ZARZĄDU – Michała Rudnickiego
 
Skład Rady Powiatu Żarskiego
Brzyśkiewicz Małgorzata Agata
Czajkowski Tomasz
Czerniawski Krzysztof Władysław          
Dowhan Jarosław Grzegorz
Drozd Kazimierz              
Dyba Dariusz Jan
Femlak Marek
Górski Sebastian Krzysztof
Haściło Elżbieta               
Issel Małgorzata Barbara
Kordylewski Tadeusz Waldemar
Kułdosz Wiktor
Łahucik Józef    
Łaskarzewska Maria      
Łobacz-Bącal Elżbieta    
Mazurkiewicz Roman   
Napiórkowski Olaf Krzysztof
Radzion Józef   
Rudnicki Michał              
Ślawska Anna   
Wołowicz Franciszek    
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

25Galeria zdjęć: Sesja Rady Powiatu Żarsakiego 2018-2023

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook