.

Oświata

UCHWAŁA NR 891/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia, uzdolnionym dzieciom i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, pobierających naukę na terenie Powiatu Żarskiego w dziedzinie nauki, sportu, w dziedzinie artystycznej i nauce zawodu.

  • 19-02-2024
UCHWAŁA NR 891/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 13 lutego 2024 r.
w sprawie przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia, uzdolnionym dzieciom i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, pobierających naukę na terenie Powiatu Żarskiego w dziedzinie nauki, sportu, w dziedzinie artystycznej i nauce zawodu.

Na podstawie Uchwały Nr X/55/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 września 2019 r., w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się stypendium Rady Powiatu Żarskiego następującym uczniom:
a) w dziedzinie nauki
1. Krzysztof Ksiuk ZSOiE Lubsko - 150 zł
2. Barbara Ochman ZSO Żary -150 zł
3. Maciej Abramczuk ZSE Żary - 100 zł
4. Kornelia Kuberska ZSE Żary - 100 zł
5. Kamil Olejniczak ZSE Żary - 150 zł
6. Błażej Wojciechowski ZSE Żary - 150 zł
7. Jakub Tęcza ZSE Żary - 150 zł
8. Hubert Jurec ZSE Żary - 100 zł
9. Aleksandra Karnowska KLO Żary - 150 zł
10. Szymon Gajda SLO Żary - 200 zł

b) w dziedzinie sportu
1. Martyna Gabryl CKZiU Żary - 150 zł
2. Jakub Mateusz Kowalski CKZiU Żary - 150 zł
3. Szymon Samuel Socha CKZiU Żary - 150 zł
4. Bartłomiej Strzygocki CKZiU Żary - 200 zł
5. Damian Kaciniel CKZiU Żary - 150 zł
6. Nikola Drozdek CKZiU Żary - 150 zł
7. Kewin Singh ZSOiT Żary - 150 zł 
8. Hubert Mleczko ZSE Żary - 150 zł
9. Kinga Pecyna ZSE Żary - 250 zł
10. Wiktoria Poniewierka ZSE Żary - 150 zł
11. Dawid Rewaj ZSE Żary - 150 zł
12. Artem Maslow ZST Lubsko - 200 zł
13. Mateusz Kaszkur ZST Lubsko - 200 zł
14. Stanisław Troczyński ZSB Żary - 150 zł
15. Michał Dawid Ficygowski ZSB Żary - 100 zł
16. Gracjan Jedut ZSB Żary - 200 zł
17. Katarzyna Kolasińska ZSB Żary - 100 zł
18. Jakub Szakoła ZSB Żary - 100 zł
19. Nikola Czeremurzyńska ZSO Żary - 100 zł
20. Adrianna Wasilewska ZSO Żary - 200 zł
21. Elwira Czeremurzyńska ZSO Żary - 100 zł
22. Alicja Kowalska ZSO Żary - 100 zł
23. Julia Płaska ZSO Żary - 100 zł
24. Wiktoria Gawron ZSO Żary - 100 zł
25. Hanna Wojtaszek ZSO Żary - 150 zł
26. Weronika Kwaśniak KLO Żary - 200 zł
27. Oliwia Szymańska KLO Żary - 200 zł
28. Krzysztof Markulak KLO Żary - 150 zł
29. Wiktor Błaszczyk KLO Żary - 200 zł
30. Wojciech Franciszek Dziędzioła KLO Żary - 150 zł
31. Stanisław Pająk SLO Żary - 150 zł
32. Piotr Przychodzeń SLO Żary - 200 zł
33. Wiktoria Adrianna Guszpit SLO Żary - 150 zł
 
c) w dziedzinie artystycznej
1. Dominika Ogłoza ZSOiT Żary - 150 zł
2. Dominika Burzyńska KLO Żary - 150 zł
3. Mateusz Rola SLO Żary - 200 zł
 
d) w dziedzinie nauki zawodu
1. Oskar Michał Ziegenlauba CKZiU Żary - 200 zł
2. Mateusz Chudy CKZiU Żary - 200 zł
3. Malwina Kołodziej ZSOiE Żary - 200 zł
4. Dorian Niemiec ZSOiE Żary - 250 zł
5. Wiktoria Abramowicz ZSOiT Żary - 200 zł
6. Julia Zygmanowska ZSOiT Żary - 200 zł
7. Daniil Yakubynskyi ZST Lubsko - 200 zł
8. Przemysław Łanda ZST Łubsko - 150 zł
9. Weronika Tracz ZSE Żary - 200 zł
10. Martyna Siwek ZSE Żary - 200 zł
 
§ 2. Stypendium przyznaje się na okres zajęć szkolnych w roku szkolnym 2023/2024 (wrzesień 2023 – czerwiec 2024)
§ 3. Wykonanie Uchwały poprzez zawarcie stosownej umowy cywilno-prawnej ze stypendystą ( lub jego prawnym opiekunem ) powierza się Staroście Żarskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Wtyczka Facebook