.

Organizacje pozarządowe NGO

Zarządzenie nr 42/2019 Starosty Żarskiego z dnia 6.11.2019 r. w sprawie: konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

  • 06-11-2019

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Wtyczka Facebook