.

Wydarzenia

Zmiana organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Żarach.

  • 15-05-2020
Ilustracja do informacji: Zmiana organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Żarach.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 18 maja do odwołania następuje zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Żarach oraz filii w Lubsku.
Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które usprawnią naszą komunikację. Osobisty kontakt z urzędnikami jest jeszcze ograniczony, ale cały czas działa poczta elektroniczna urzędu oraz jest odbierana poczta tradycyjna, a wszelkie informacje udzielane są telefonicznie
Ponownie zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum, zarówno ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie Państwa jak i Urzędników.
INFORMUJEMY, IŻ BIURO PODAWCZE ZOSTAJE OTWARTE.
DOKUMENTY, PISMA I WNIOSKI SKIEROWANE DO URZĘDU MOŻNA SKŁADAĆ NA PARTERZE W OKIENKU PODAWCZYM.
Prosimy jednak, aby dokumenty, jeśli istnieje taka możliwość składać poprzez:
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka (profil urzędu na platformie ePUAP )
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
- za pomocą podpisu kwalifikowanego na adresy e-mail:
1.poczta @ powiatzarski.pl
2.sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
 
UWAGA! Ze względu na przepisy prawa wszelkie dokumenty (np. wnioski) muszą być podpisane podpisem odręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.
W innych sprawach – nie wymagających uwierzytelnienia - prosimy o kontakt pod adresami e-mail:
SPRAWY OGÓLNE: poczta @ powiatzarski.pl; sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - REJESTRACJA POJAZDÓW I PRAWA JAZDY: komunikacja @ powiatzarski.pl
WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU: geodezja @ powiatzarski.pl; ewidencja.gruntow @ powiatzarski.pl
 
Sprawy w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy będą załatwiane WYŁĄCZNIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej).
Poniedziałek 7.15 – 15.00
Wtorek 7.15 – 14.00
Środa 7.15 – 14.00
Czwartek 7.15 – 14.00
Piątek 7.15 – 13.00
Rejestracja telefoniczna:
1. Prawa jazdy – tel. 68 479 06 19
2. Rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie sprzedaży oraz inne czynności – tel. 68 479 06 66
OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ NIE DOKONAJĄ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.
 
Sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru w Żarach oraz w Ośrodku Zamiejscowym
w Lubsku
będą załatwiane NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) w godzinach funkcjonowania urzędu.
Rejestracja telefoniczna Żary:
1.Ewidencja Gruntów – tel. 68 479 06 21
2.Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 68 479 06 49
Rejestracja telefoniczna Lubsko:
1.Ewidencja Gruntów – tel. 68 372 51 35
2.Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 68 372 51 32
 
Do pozostałych wydziałów w Urzędzie, tj. Wydziałów: Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji i Zdrowia, Budownictwa i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (z wyłączeniem Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy – gdzie obowiązują odrębne zasady – rejestracja telefoniczna), Finansowo - Budżetowego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biura Rzeczy Znalezionych oraz do Archiwum RÓWNIEŻ OBOWIĄZUJE REJESTRACJA TELEFONICZNA  – UMÓWIENIE NA KONKRETNĄ GODZINĘ Z PRACOWNIKIEM MERYTORYCZNYM W SPRAWIE – W GODZINACH FUNKCJONOWANIA URZĘDU, W CELU USPRAWNIENIA KOMUNIKACJI.
 
W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, prosimy raz jeszcze, o dokładne przemyślenie, czy Państwa sprawa jest tak pilna, że wymaga osobistej obecności w naszym urzędzie.
PONADTO PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZAKRYWANIA NOSA I UST NA TERENIE URZĘDU, ORAZ O DEZYNFEKCJI DŁONI (DOZOWNIKI Z PŁYNEM DEZYNFEKUJĄCYM ZNAJDUJĄ SIĘ W HOLU URZĘDU ORAZ NA POSZCZEGÓLNYCH PIĘTRACH)
 
Jednocześnie przypominamy o najważniejszych numerach telefonów:
- informacje ogólne dotyczące koronawirusa (NFZ - całodobowo) - tel. 800 190 590.
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żarach – tel. 68 478 46 91 / 696 076 892 oraz oddział zakaźny w Zielonej Górze - 68 32 96 478.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook