.

Wydarzenia

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego

  • 08-10-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego
 
08 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyły się posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego: Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Edukacji i Rynku Pracy.
 
Głównym tematem rozmów Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury była sytuacja związana z pandemią Covid-19 w Powiecie Żarskim. Poruszono sprawy związane z funkcjonowaniem DPS-ów i Domów Dziecka w czasie pandemii. Pani Dyrektor DPS-u w Lubsku W. Kuźmińska przedstawiła sytuację epidemiologiczną i omówiła kwestie związane z  potrzebami inwestycyjnymi placówki. Przewodniczący Komisji Zdrowia dr. Marek Femlak szeroko omówił sytuację panującą w Szpitalach Powiatu Żarskiego, odpowiadał na szczegółowe pytania członków komisji w związku z COVID-19.
Wicestarosta Małgorzata Issel przedstawiła wnioski wypływające z telekonferencji zorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego w dniu  05.10.2020 r. dotyczącą sytuacji w DPS-ach, oraz omówiła wnioski z codziennych raportów wpływających do Starostwa z Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka i Placówek Oświatowych. Na komisji poruszono sprawy związane z byłym przejściem granicznym Olszyna, zaopiniowano projekty uchwał na XVIII sesje Rady Powiatu.
 
Posiedzenie Komisji Edukacji i Rynku Pracy rozpoczęły gratulacje i życzenia złożone przez Wicestarostę i Przewodniczącą Komisji Elżbietę Haściło w związku z przyznaniem Radnej Elżbiecie Łobacz – Bącal Resortowej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Turystyki. Przedstawiciel Ogólnopolskiej federacji  Młodych – Kazimierz Worsztynowicz uczeń Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach przedstawił członkom komisji projekt statutu Młodzieżowej Rady Powiatu. Wicestarosta poinformowała, że wniosek będzie procedowany do dalszych prac. Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Żarskiego  p. Lucyna Hoffmann – Czyżyk omówiła działalność placówki. Naczelnik wydziału Edukacji i Zdrowia przedstawił sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Zaopiniowano projekty uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook