.

Wydarzenia

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na ,,Modernizacji drogi powiatowej nr 3210F ul. Kilińskiego w m. Lubsko”.

  • 23-11-2022
Ilustracja do informacji:  Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na ,,Modernizacji drogi powiatowej nr 3210F ul. Kilińskiego w m. Lubsko”.
23 listopada 2022 r. Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Wicestarosta Małgorzata Issel podpisali umowę z firmą Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. K-A reprezentowaną przez Piotra Klapsę- prokurenta, na wykonanie robót budowlanych polegających na ,, Modernizacji drogi powiatowej nr 3210F ul. Kilińskiego w m. Lubsko”.
 
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
- modernizację/ wymianę nawierzchni jezdni;
- modernizację/wymianę nawierzchni chodników (również fragmentu chodnika na dz. nr 33);
- modernizację/wymianę nawierzchni zjazdów;
- wymianę betonowych krawężników i obrzeży;
- regulację wysokościową istniejących włazów i pokryw uzbrojenia podziemnego;
- wymianę oznakowania pionowego oraz brd;
- odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego.
 
Koszty zadania – całość inwestycji: 1 282 094,36 zł
Wkład własny Powiatu Żarskiego: 25 642,36 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych: 1 256 452 zł.
 
Zakończenie realizacji przedmiotu umowy- do upływu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook